37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noi modificări în formularele IPC 18 și IRM19. Ce prevăd acestea

Noi modificări în formularele IPC 18 și IRM19. Ce prevăd acestea

05.07.20196.345 views
(3 voturi, medie: 4,67 din 5)
Se încarcă...

Ordinul MF nr. 126 din 4 octombrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat a fost modificat conform Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 98 din 28 iunie 2019 (MO nr. 218-222 din 05.07.2019).

Astfel, în preambulul anexei nr. 3 “Informație privind stabilirea drepturilor sociale și medicale aferente raporturilor de muncă” s-au introdus următoarele completări:

“Tipul dării de seamă ______primară
Tipul dării de seamă ______de corectare
Numărul dării de seamă care se corectează______”

Vă atragem atenția asupra faptului că de la momentul aprobării Formularului IRM 19 și până în prezent nu a fost prevăzută opțiunea de corectare a informației respective, fapt ce a ridicat multe semne de întrebare în rândul contabililor.

Vă informăm de asemenea că, formularul respectiv a fost deja actualizat în conformitate cu modificările enunțate, pe portalul serviciilor fiscale electronice.

Cât privește volumul de informații care se reflectă în darea de seamă corectată, autoritățile responsabile au confirmat că corectarea acesteia se efectuează conform art. 188 CF care stipulează că (1) darea de seamă fiscală corectată este versiunea dării de seamă fiscală precedente. Adică contribuabilul va prezenta conținutul întreg al declarației precedente, cu corectarea indicatorilor greșiți.

Anexa nr. 4 “Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Informației privind stabilirea drepturilor sociale și medicale aferente raporturilor de muncă (Forma IRM19)” s-a completat de asemenea cu unele prevederi.

Astfel că, la completarea col.4, în cazul lipsei codului personal se va indica “0” (zero).

La completarea col. 11 se va indica codul funcţiei în care se regăsesc persoanele asigurate în conformitate cu Clasificatorul funcţiilor care dă dreptul la pensie în condiții avantajoase, aprobat de CNAS. Rubrica dată se completează doar de către contribuabilii care angajează sau transferă persoane în funcţiile prevăzute în Clasificator.

NOU! Ordinul MF nr. 126 din 04.10.17 a fost completat cu Anexa nr. 9 ce conține Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate.

Totodată, potrivit OMF nr. 98 din 28.06.19 au fost efectuate modificări și în anexa nr. 2 Instrucțiunea cu privire la modul de completare Dării de seamă (Forma IPC18), în contextul în care începând cu 1 iulie curent au intrat în vigoare mai multe modificări la legislația cu privire la indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă.

Astfel, pentru perioadele începând cu 1 iulie 2019 în tabelul nr. 3 Declarația privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și informația privind evidența nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale se vor declara:

  • Indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă stabilite și plătite din contul angajatorului, reglementate de art. 5 alin. (1) din Legea 289/2004.
  • Indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă cauzată de un accident de  muncă sau de o boală profesională stabilite din contul angajatorului, precum și din mijloacele bugetului asigurărilor socilae de stat care se plătesc integral de angajator, reglementate de Legea nr. 756/1999 asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale, a căror modalitate de stabilire, plată și declarare nu se modifică de la 1 iulie 2019.
  • Indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate, indemnizațiile pentru îngrijirea copilului bolnav, indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă plătite din prima zi de incapacitate din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat prevăzute pentru concediile medicale acordate pînă la 30 iunie 2019 inclusiv, precum și care continuă după această dată, care se calculează și se plătesc de angajatori în conformitate cu reglementările în vigoare de pînă la 30 iunie 2019.

În ceea ce privește Modul de competare a Tabelului nr. 3 la completarea col. 5, col.  6 se va accepta dublarea perioadelor doar în cazurile de rechemare a angajatului din concediul de odihnă anual.

Începând cu luna iulie 2019 indicatorii rîndurilor 3.1, 3.3, 3.4 se completează în cazul  certificatelor de concedii medicale acordate pînă la 30 iunie 2019 și prezentate de către angajați angajatorului după data de menționată, precum și în cazul certificatelor de concedii medicale de până la 30 iunie 2019 inclusiv și care continuă după această dată.

Începând cu luna iulie 2019 indicatorii rîndurilor 4.1, 4.3, 4.4 se completează cu sumele plătite în perioada de gestiune a indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă calculate și declarate în perioadele de pînă în luna iulie 2019 și după această perioadă, în cazul concediilor medicale acordate pînă la 30.06.2019 inclusiv, care continuă și după această dată.

Prevederile Ordinului nr. 98 din 28.06.2019 intră în vigoare astăzi – 5 iulie 2019, cu excepția prevederilor ce vizează modificările în Formularul IRM 19, care se vor pune în aplicare începând cu prima perioadă de raportare luna iulie 2019.

Ordinul MF nr. 126 din 4 octombrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat a fost modificat conform Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 98 din 28 iunie 2019 (MO nr. 218-222 din 05.07.2019).

Astfel, în preambulul anexei nr. 3 “Informație privind stabilirea drepturilor sociale și medicale aferente raporturilor de muncă” s-au introdus următoarele completări:

“Tipul dării de seamă ______primară
Tipul dării de seamă ______de corectare
Numărul dării de seamă care se corectează______”

Vă atragem atenția asupra faptului că de la momentul aprobării Formularului IRM 19 și până în prezent nu a fost prevăzută opțiunea de corectare a informației respective, fapt ce a ridicat multe semne de întrebare în rândul contabililor.

Vă informăm de asemenea că, formularul respectiv a fost deja actualizat în conformitate cu modificările enunțate, pe portalul serviciilor fiscale electronice.

Cât privește volumul de informații care se reflectă în darea de seamă corectată, autoritățile responsabile au confirmat că corectarea acesteia se efectuează conform art. 188 CF care stipulează că (1) darea de seamă fiscală corectată este versiunea dării de seamă fiscală precedente. Adică contribuabilul va prezenta conținutul întreg al declarației precedente, cu corectarea indicatorilor greșiți.

Anexa nr. 4 “Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Informației privind stabilirea drepturilor sociale și medicale aferente raporturilor de muncă (Forma IRM19)” s-a completat de asemenea cu unele prevederi.

Astfel că, la completarea col.4, în cazul lipsei codului personal se va indica “0” (zero).

La completarea col. 11 se va indica codul funcţiei în care se regăsesc persoanele asigurate în conformitate cu Clasificatorul funcţiilor care dă dreptul la pensie în condiții avantajoase, aprobat de CNAS. Rubrica dată se completează doar de către contribuabilii care angajează sau transferă persoane în funcţiile prevăzute în Clasificator.

NOU! Ordinul MF nr. 126 din 04.10.17 a fost completat cu Anexa nr. 9 ce conține Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate.

Totodată, potrivit OMF nr. 98 din 28.06.19 au fost efectuate modificări și în anexa nr. 2 Instrucțiunea cu privire la modul de completare Dării de seamă (Forma IPC18), în contextul în care începând cu 1 iulie curent au intrat în vigoare mai multe modificări la legislația cu privire la indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă.

Astfel, pentru perioadele începând cu 1 iulie 2019 în tabelul nr. 3 Declarația privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și informația privind evidența nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale se vor declara:

  • Indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă stabilite și plătite din contul angajatorului, reglementate de art. 5 alin. (1) din Legea 289/2004.
  • Indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă cauzată de un accident de  muncă sau de o boală profesională stabilite din contul angajatorului, precum și din mijloacele bugetului asigurărilor socilae de stat care se plătesc integral de angajator, reglementate de Legea nr. 756/1999 asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale, a căror modalitate de stabilire, plată și declarare nu se modifică de la 1 iulie 2019.
  • Indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate, indemnizațiile pentru îngrijirea copilului bolnav, indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă plătite din prima zi de incapacitate din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat prevăzute pentru concediile medicale acordate pînă la 30 iunie 2019 inclusiv, precum și care continuă după această dată, care se calculează și se plătesc de angajatori în conformitate cu reglementările în vigoare de pînă la 30 iunie 2019.

În ceea ce privește Modul de competare a Tabelului nr. 3 la completarea col. 5, col.  6 se va accepta dublarea perioadelor doar în cazurile de rechemare a angajatului din concediul de odihnă anual.

Începând cu luna iulie 2019 indicatorii rîndurilor 3.1, 3.3, 3.4 se completează în cazul  certificatelor de concedii medicale acordate pînă la 30 iunie 2019 și prezentate de către angajați angajatorului după data de menționată, precum și în cazul certificatelor de concedii medicale de până la 30 iunie 2019 inclusiv și care continuă după această dată.

Începând cu luna iulie 2019 indicatorii rîndurilor 4.1, 4.3, 4.4 se completează cu sumele plătite în perioada de gestiune a indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă calculate și declarate în perioadele de pînă în luna iulie 2019 și după această perioadă, în cazul concediilor medicale acordate pînă la 30.06.2019 inclusiv, care continuă și după această dată.

Prevederile Ordinului nr. 98 din 28.06.2019 intră în vigoare astăzi – 5 iulie 2019, cu excepția prevederilor ce vizează modificările în Formularul IRM 19, care se vor pune în aplicare începând cu prima perioadă de raportare luna iulie 2019.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...