37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Prevenirea spălării banilor. Obligația prezentării anuale a Fișei de conformitate

Prevenirea spălării banilor. Obligația prezentării anuale a Fișei de conformitate

05.11.20211.055 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 5 noiembrie 2021, a fost publicat Ordinul nr. 5 din 10 martie 2021 cu privire la aprobarea formei și structurii Fișei de conformitate.

Prin prezentul ordin a fost aprobată forma și structura Fișei de conformitate pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Potrivit Ordinului, entitățile raportoare prezintă anual Fișa de conformitate Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în termen de pînă la 1 aprilie a anului următor celui de gestiune la adresa electronică office@spcsb.gov.md sau prin intermediul Sistemului informaţional automatizat de informare şi comunicare privind prevenirea şi combaterea spălării banilor.

Totodată, prima Fișă de conformitate urmează să fie prezentată pînă la 1 aprilie 2022 pentru anul de gestiune 2021.

De asemnea, documentul mai stipulează că toate compartimentele Fișei de conformitate trebuie să fie completate. Dacă entitatea raportoare nu are careva informații de reflectat referitor la anumite compartimente, atunci se indică cifra zero. Însă în cazul în care entitatea raportoare constată că în Fișa de conformitate au fost introduse date incomplete sau eronate, aceasta are dreptul să introducă modificări și/ sau completări în termen de 30 de zile de la data expirării
termenului-limită pentru prezentarea Fișei de conformitate.

Reamintim că, sub incidența Legii nr. 308/2017 cad următoarele persoane fizice și juridice, denumite în continuare entități raportoare:

 • băncile specificate în Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor;
 • unitățile de schimb valutar (altele decît băncile);
 • societățile de registru, societățile de investiții, Depozitarul central unic, operatorii de piață, operatorii de sistem, asigurătorii (reasigurătorii), intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări persoane juridice, Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule, fondurile nestatale de pensii, organizaţiile de creditare nebancară, asociațiile de economii și împrumut, asociațiile centrale ale asociațiilor de economii și împrumut;
 • organizatorii jocurilor de noroc;
 • agenții imobiliari;
 • persoanele fizice și juridice care practică activități cu metale prețioase și pietre prețioase;
 • avocații, notarii și alți liber-profesioniști, în perioada participării, în numele clientului, la orice tranzacție financiară și imobiliară sau în perioada acordării asistenței pentru planificarea ori efectuarea tranzacțiilor pentru client ce țin, în ambele cazuri, de vînzarea-cumpărarea imobilelor, donația bunurilor, gestionarea mijloacelor financiare, valorilor mobiliare și altor bunuri ale clientului, deschiderea și gestionarea conturilor bancare și/sau conturilor de plăți, crearea și gestionarea persoanelor juridice, gestionarea bunurilor aflate în administrare fiduciară, precum și de procurarea și vînzarea acestora;
 • locatorii persoane juridice care care practică activitate de întreprinzător, cu excepția persoanelor prevăzute la lit. c), şi care transmit, în condițiile contractului de leasing, locatarilor, la solicitarea acestora, pentru o anumită perioadă, dreptul de posesiune și/sau de folosință asupra unui bun ai cărui proprietari sînt, cu sau fără transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului la expirarea contractului;
 • societățile de plată, societățile emitente de monedă electronică și furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;
 • furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016;
 • entitățile de audit, persoanele juridice și întreprinderile individuale care prestează servicii de contabilitate;
 • autoritățile publice și întreprinderile de stat;
 • alte persoane fizice și juridice care comercializează bunuri în sumă de cel puțin 200000 de lei sau echivalentul acesteia numai în cazul în care plățile sînt efectuate în numerar, indiferent dacă tranzacția este efectuată printr-o operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a avea legătură între ele.

În Monitorul Oficial din 5 noiembrie 2021, a fost publicat Ordinul nr. 5 din 10 martie 2021 cu privire la aprobarea formei și structurii Fișei de conformitate.

Prin prezentul ordin a fost aprobată forma și structura Fișei de conformitate pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Potrivit Ordinului, entitățile raportoare prezintă anual Fișa de conformitate Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în termen de pînă la 1 aprilie a anului următor celui de gestiune la adresa electronică office@spcsb.gov.md sau prin intermediul Sistemului informaţional automatizat de informare şi comunicare privind prevenirea şi combaterea spălării banilor.

Totodată, prima Fișă de conformitate urmează să fie prezentată pînă la 1 aprilie 2022 pentru anul de gestiune 2021.

De asemnea, documentul mai stipulează că toate compartimentele Fișei de conformitate trebuie să fie completate. Dacă entitatea raportoare nu are careva informații de reflectat referitor la anumite compartimente, atunci se indică cifra zero. Însă în cazul în care entitatea raportoare constată că în Fișa de conformitate au fost introduse date incomplete sau eronate, aceasta are dreptul să introducă modificări și/ sau completări în termen de 30 de zile de la data expirării
termenului-limită pentru prezentarea Fișei de conformitate.

Reamintim că, sub incidența Legii nr. 308/2017 cad următoarele persoane fizice și juridice, denumite în continuare entități raportoare:

 • băncile specificate în Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor;
 • unitățile de schimb valutar (altele decît băncile);
 • societățile de registru, societățile de investiții, Depozitarul central unic, operatorii de piață, operatorii de sistem, asigurătorii (reasigurătorii), intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări persoane juridice, Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule, fondurile nestatale de pensii, organizaţiile de creditare nebancară, asociațiile de economii și împrumut, asociațiile centrale ale asociațiilor de economii și împrumut;
 • organizatorii jocurilor de noroc;
 • agenții imobiliari;
 • persoanele fizice și juridice care practică activități cu metale prețioase și pietre prețioase;
 • avocații, notarii și alți liber-profesioniști, în perioada participării, în numele clientului, la orice tranzacție financiară și imobiliară sau în perioada acordării asistenței pentru planificarea ori efectuarea tranzacțiilor pentru client ce țin, în ambele cazuri, de vînzarea-cumpărarea imobilelor, donația bunurilor, gestionarea mijloacelor financiare, valorilor mobiliare și altor bunuri ale clientului, deschiderea și gestionarea conturilor bancare și/sau conturilor de plăți, crearea și gestionarea persoanelor juridice, gestionarea bunurilor aflate în administrare fiduciară, precum și de procurarea și vînzarea acestora;
 • locatorii persoane juridice care care practică activitate de întreprinzător, cu excepția persoanelor prevăzute la lit. c), şi care transmit, în condițiile contractului de leasing, locatarilor, la solicitarea acestora, pentru o anumită perioadă, dreptul de posesiune și/sau de folosință asupra unui bun ai cărui proprietari sînt, cu sau fără transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului la expirarea contractului;
 • societățile de plată, societățile emitente de monedă electronică și furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;
 • furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016;
 • entitățile de audit, persoanele juridice și întreprinderile individuale care prestează servicii de contabilitate;
 • autoritățile publice și întreprinderile de stat;
 • alte persoane fizice și juridice care comercializează bunuri în sumă de cel puțin 200000 de lei sau echivalentul acesteia numai în cazul în care plățile sînt efectuate în numerar, indiferent dacă tranzacția este efectuată printr-o operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a avea legătură între ele.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...