37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Prevederile privind utilizarea avizului de însoțire a mărfurilor publicate în Monitorul Oficial

Prevederile privind utilizarea avizului de însoțire a mărfurilor publicate în Monitorul Oficial

04.02.20192.286 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În ediția nr. 30-37 a Monitorului Oficial din 1 februarie 2019 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 44 din 30.01.2019 cu privire la modificarea unor Hotărâri ale Guvernului.

Astfel, au fost efectuate mai multe modificări la HG nr. 294/1998 cu privire la executarea Decretului Președintelui RM nr. 406/1997.

Hotărârea prevede introducerea documentului primar cu regim special - avizul de insoțire a mărfurilor. Acestea vor fi eliberate de către SFS la prezentarea delegaţiei, semnate de persoanele autorizate ale entităţii, şi a buletinului de identitate.

Formularul „avizul de însoțire a mărfii” se va întocmi de către entități în următoarele cazuri:

- la însoțirea mărfii pe parcursul transportării acesteia;

- la transmiterea valorilor materiale spre prelucrare/păstrare la terți fără transmiterea dreptului de proprietate și returnarea acestora.

Menționăm despre faptul că, potrivit completărilor operate în anexa nr. 1 la HG nr. 693/2018 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit, deducerea cheltulilor se va permite cu condiția confirmării documentare a acestora, cu exepția cazurilor stabilite de CF.
Deducerea cheltuielilor nu va putea fi efectuată în baza avizului de însoțire a mărfii.

Se prevede de asemenea, excluderea necesității eliberării actului de achiziție în cazul arendei terenurilor agricole. Totodată, se va admite utilizarea de către entități a formularelor actelor de achiziției a serviciilor de locațiune/arendă și a cheltuielilor aferente, valabile pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, pînă la epuizarea deplină a stocurilor aflate la entități și SFS.

Persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și prestează serviciişi/sau lucrări vor avea dreptul să beneficieze de acordarea scutirii personale stabilite la art.33 din Codul fiscal la locul prestării serviciilor şi/sau lucrărilor cu condiția neutilizării scutirilor pe parcursul perioadei respective la un alt loc.

Noua măsură a fost introdusă în Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697/2014 și are drept scop simplificarea conformării fiscale contribuabililor și diminuarea poverii administrative privind calcularea obligațiilor fiscale privind impozitul pe venit al persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și prestează servicii şi/sau lucrări.

Scutirea la care are dreptul persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător și prestează servicii şi/sau lucrări, se va calcula pe o lună calendaristică, ca 1/12 din mărimea scutirii personale stabilite la art.33 din Codul fiscal.

Persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător și prestează servicii şi/sau lucrări va prezenta împreună cu cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu la care are dreptul și confirmarea privind neutilizarea scutirii personale stabilite la art.33 din Codul fiscal, modelul căreia este prezentat în anexa nr.71, introdusă în Regulament.

Hotărârea nr. 44/2019 prevede de asemenea, modificarea consecutivității în cazul stingerii sumelor TVA aferente livrărilor de mărfuri şi prestării de servicii. Astfel, conform modificărilor operate în Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, stingerea sumelor TVA aferente livrărilor de mărfuri și prestări servicii se va face întâi cu sumele TVA neachitate, iar mai apoi cu cele achitate. (HG nr. 93 din 01.02.2013).

În conformitate cu completările introduse în Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichetele de masă, aprobat prin HG nr. 227/2018, pentru transferurile efectuate pe suport electronic salariatul nu este obligat să semneze în Registrul de evidență a tichetelor de masă eliberate salariaților.

Conform art. 56 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Hotărîrea va intra în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

În ediția nr. 30-37 a Monitorului Oficial din 1 februarie 2019 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 44 din 30.01.2019 cu privire la modificarea unor Hotărâri ale Guvernului.

Astfel, au fost efectuate mai multe modificări la HG nr. 294/1998 cu privire la executarea Decretului Președintelui RM nr. 406/1997.

Hotărârea prevede introducerea documentului primar cu regim special - avizul de insoțire a mărfurilor. Acestea vor fi eliberate de către SFS la prezentarea delegaţiei, semnate de persoanele autorizate ale entităţii, şi a buletinului de identitate.

Formularul „avizul de însoțire a mărfii” se va întocmi de către entități în următoarele cazuri:

- la însoțirea mărfii pe parcursul transportării acesteia;

- la transmiterea valorilor materiale spre prelucrare/păstrare la terți fără transmiterea dreptului de proprietate și returnarea acestora.

Menționăm despre faptul că, potrivit completărilor operate în anexa nr. 1 la HG nr. 693/2018 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit, deducerea cheltulilor se va permite cu condiția confirmării documentare a acestora, cu exepția cazurilor stabilite de CF.
Deducerea cheltuielilor nu va putea fi efectuată în baza avizului de însoțire a mărfii.

Se prevede de asemenea, excluderea necesității eliberării actului de achiziție în cazul arendei terenurilor agricole. Totodată, se va admite utilizarea de către entități a formularelor actelor de achiziției a serviciilor de locațiune/arendă și a cheltuielilor aferente, valabile pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, pînă la epuizarea deplină a stocurilor aflate la entități și SFS.

Persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și prestează serviciişi/sau lucrări vor avea dreptul să beneficieze de acordarea scutirii personale stabilite la art.33 din Codul fiscal la locul prestării serviciilor şi/sau lucrărilor cu condiția neutilizării scutirilor pe parcursul perioadei respective la un alt loc.

Noua măsură a fost introdusă în Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697/2014 și are drept scop simplificarea conformării fiscale contribuabililor și diminuarea poverii administrative privind calcularea obligațiilor fiscale privind impozitul pe venit al persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și prestează servicii şi/sau lucrări.

Scutirea la care are dreptul persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător și prestează servicii şi/sau lucrări, se va calcula pe o lună calendaristică, ca 1/12 din mărimea scutirii personale stabilite la art.33 din Codul fiscal.

Persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător și prestează servicii şi/sau lucrări va prezenta împreună cu cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu la care are dreptul și confirmarea privind neutilizarea scutirii personale stabilite la art.33 din Codul fiscal, modelul căreia este prezentat în anexa nr.71, introdusă în Regulament.

Hotărârea nr. 44/2019 prevede de asemenea, modificarea consecutivității în cazul stingerii sumelor TVA aferente livrărilor de mărfuri şi prestării de servicii.Astfel, conform modificărilor operate în Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, stingerea sumelor TVA aferente livrărilor de mărfuri și prestări servicii se va face întâi cu sumele TVA neachitate, iar mai apoi cu cele achitate. (HG nr. 93 din 01.02.2013).

În conformitate cu completările introduse în Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichetele de masă, aprobat prin HG nr. 227/2018, pentru transferurile efectuate pe suport electronic salariatul nu este obligat să semneze în Registrul de evidență a tichetelor de masă eliberate salariaților.

Conform art. 56 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Hotărîrea va intra în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...