37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Prevederile legislației în domeniul salarizării, în vigoare de la 1 ianuarie 2022

Prevederile legislației în domeniul salarizării, în vigoare de la 1 ianuarie 2022

11.01.20221.197 views CNSM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
 1. Principalele modificări ale Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar privesc:
 • modificarea noțiunii de bază “funcție temporar absentă”, după cum urmează: funcţie al cărei titular lipseşte de la lucru pe o perioadă de până la 60 de zile calendaristice în următoarele cazuri: în caz de boală sau traumatism, concediu de studii, concediu neplătit, detaşare la alt loc de muncă sau pe perioada stabilită de legislaţie în cazul concediului de maternitate, când salariatului i se păstrează locul de muncă, iar raporturile de serviciu nu au fost suspendate;
 • introducerea unei noi noțiuni “funcție vacantă”– funcție liberă, fără titular.
 • introducerea unui nou spor – sporul de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate.
 • modificarea modalității promovării, transferului și detașării personalului:

– salariile de bază, în cazul promovării, transferului și detașării personalului unităților bugetare, se stabilesc conform coeficienților de salarizare pentru funcțiile respective, ținându-se cont de treapta de salarizare;

– în cazul detașării, personalul beneficiază, pe lângă salariul de bază, și de celelalte drepturi salariale acordate personalului din unitatea bugetară în care a fost detașat;

– în cazul în care, în urma detașării, salariul lunar stabilit este inferior celui de care a beneficiat până la detașare, personalului detașat i se va plăti diferența de salariu.

 • salariaților din unitățile bugetare, care la data de 1 decembrie 2018 asigurau interimatul unei funcții publice de conducere și la încetarea acestuia au revenit în funcția exercitată anterior interimatului, li se va achita diferența de salariu. Diferența de salariu se garantează în cazul în care salariile calculate sunt inferioare salariilor medii lunare calculate pentru funcțiile ocupate anterior asigurării interimatului unei funcții publice de conducere.
 • majorarea mărimii minime a salariului lunar calculat de la 2200 de lei la 3100 de lei. Astfel, angajații, al căror salariu calculat, cu durata normală a timpului de muncă, este mai mic decât 3100 de lei, vor primi diferență dintre 3100 de lei și salariul lunar calculat.
 • majorarea claselor de salarizare pentru directori (șefi) ai instituțiilor de învățământ.
 • acordarea clasei suplimentare de salarizare pentru funcțiile didactice de psihopedagog, psihopedagog special, pedagog logoped, psiholog din structurile de asistență psihopedagogică.
 • acordarea clasei suplimentare de salarizare pentru Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
 • majorarea claselor de salarizare pentru șoferii din cadrul tuturor unităților bugetare.
 • majorarea claselor de salarizare pentru judecătorii Curții Constituționale.
 1. Prin Legea bugetului de stat pentru anul 2022: a) Pentru calcularea, începând cu 1 ianuarie 2022, a salariilor angajaților din sectorul bugetar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, s-a stabilit valoarea de referință în mărime de 1800 de lei.

Prin derogare, s-au stabilit următoarele valori de referință:

 • în mărime de 1400 de lei – pentru persoanele cu funcții de demnitate publică din cadrul autorităților/instituțiilor finanțate de la bugetul de stat, cu excepția judecătorilor, a procurorilor, a inspectorilor-judecători, a secretarului general al Guvernului, a secretarului general al aparatului Președintelui Republicii Moldova, a secretarului general al Parlamentului, a secretarilor de stat, a directorului Serviciului Fiscal de Stat și a directorului Serviciului Vamal, a șefilor și șefilor adjuncți ai oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, a consilierilor pentru soluționarea contestațiilor;
 • în mărime de 1900 de lei pentru:

– personalul didactic, științifico-didactic și personalul de conducere din cadrul instituțiilor de învățământ, conducătorii (directori și directori adjuncți) instituțiilor de educație timpurie, de învățământ primar, gimnazial, liceal și profesional tehnic, directorii/directorii adjuncți ai altor instituții de învățământ decât cele de educație timpurie, de învățământ primar, gimnazial, liceal și profesional tehnic;

– personalul care, conform anexelor la Legea nr. 270/2018, se încadrează în clasele de salarizare de la 1 până la 25;

– corpul de subofițeri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

– efectivul de soldați și sergenți din cadrul Ministerului Apărării;

– consilierii pentru soluționarea contestațiilor din cadrul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, inclusiv directorul general și directorul general adjunct;

 • în mărime de 2000 de lei – pentru personalul, inclusiv cu funcții de demnitate publică, din cadrul Serviciului Protecție și Pază de Stat;
 • în mărime de 2500 de lei pentru:

– judecători (cu excepția judecătorilor din cadrul Curții Constituționale, al Consiliului Superior al Magistraturii și al Curții Supreme de Justiție), procurori, inspectori-judecători, inspectori din cadrul Inspecției procurorilor;

– personalul, inclusiv cu funcții de demnitate publică, din cadrul Serviciului de Informații și Securitate, al Centrului Național Anticorupție, al Autorității Naționale de Integritate și al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;

– personalul, inclusiv cu funcții publice de conducere, din cadrul Autorității Aeronautice Civile;

 • în mărime de 2600 de lei – pentru judecătorii din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și al Curții Supreme de Justiție;
 • în mărime de 3000 de lei – pentru judecătorii din cadrul Curții Constituționale.

b) Pentru acordarea premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2021 în cazul neachitării acestuia de către unitățile bugetare în anul 2021 sunt prevăzute 592 mil. de lei. Repartizarea acestor alocații autorităților publice se va efectua în baza hotărârilor de Guvern.

 1. Prin Hotărârea Guvernului nr. 458 din 29.12.2021 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, s-a stabilit salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2022, în mărime de 9900 de lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...