37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Prevederi noi introduse în domeniul ocupării forței de muncă și migrației forței de muncă

Prevederi noi introduse în domeniul ocupării forței de muncă și migrației forței de muncă

21.06.2021601 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 18 iunie 2021, a fost publicată Hotărârea nr. 78 din 26.05.2021 cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului, care vizează modificarea următoarele acte normative:

1. Hotărârea Guvernului nr.1276/2018 cu privire la aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă - s-a introdus Anexa nr. 12 „Procedura de intermediere a muncii și angajarea în străinătate a cetățenilor Republicii Moldova”, prin care sunt reglementate:

 • modalitățile de angajare în câmpul muncii în străinătate a cetățenilor Republicii Moldova;
 • modalitățile de încheiere a tratatelor internaționale în domeniul migrației de muncă;
 • plasarea în străinătate a lucrătorilor independenți;
 • activitatea de intermediere și plasare în străinătate în scop de muncă a cetățenilor Republicii Moldova;
 • intermedierea muncii realizată de agențiile private;
 • modalitățile de obținere a licenței și de desfășurare a activității;
 • modalitățile de încheiere, înregistrare și păstrate a contractelor individuale de muncă și cele asimilate în vederea desfășurării unei activități de muncă în străinătate;
 • procedurile de intervenție în litigiile de muncă și procedura de repatriere a lucrătorilor migranți de către agențiile private;
 • răspunderea și modalitățile de control a prestatorilor privați de servicii de intermediere și plasare în străinătate.

2. Hotărârea Guvernului nr. 894/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Inspectoratului de Stat al Muncii - s-a introdus Metodologia privind controlul de stat asupra agențiilor private și intermediarilor nelicențiați, care vizează:
1) modalitatea de control asupra activității legate de plasarea în câmpul muncii în străinătate a cetățenilor Republicii Moldova;
2) criteriile de risc specifice domeniul de activitate;
3) procedura de analiză a criteriilor de risc stabilite în dependență de specificul activității de intermediere a muncii în străinătate.

În temeiul modificărilor prezentate, Inspectoratul va realiza:

 • controlul planificat, în baza criteriilor de risc stabilite;
 • controlul inopinat;
 • controlul asupra intermediarilor nelicențiați, drept urmare a identificării acestora.

Totodată, au fost introduse criterii specifice de control care sunt relevante în contextul evaluării riscurilor ce pot surveni în activitatea acestora, precum ar fi:
1) durata de la data efectuării ultimului control;
2) istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației și cu prescripțiile Inspectoratului;
3) numărul de contracte de intermediere a muncii încheiate între agenția privată și solicitantul unui loc de muncă în străinătate;
4) numărul de contracte de muncă sau asimilate încheiate între persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în străinătate și beneficiarul străin;
5) numărul de petiții și sesizări, cu referire la încălcări și abateri de la prevederile actelor normative, parvenite la Inspectoratul de Stat al Muncii.

În lumina celor expuse, metodologia propusă va constitui temeiul juridic de a realiza controlul de stat asupra agențiilor private, atribuție introdusă prin Legea nr.173/2020 cu privire la modificarea unor acte normative.

3. Hotărârea Guvernului nr.290/2009 pentru aprobarea Regulilor de eliberare a certificatului de luare în evidență a copilului care rămâne în țară, al cărui părinte/tutore (curator), cetățean al Republicii Moldova, se angajează provizoriu în muncă în străinătate se propune a fi abrogată, în contextul noilor modificări adoptate prin Legea nr. 112/2020 prin care se modifică Legea nr. 140/2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situații de risc și a copiilor separați de părinți. Astfel, luarea la evidență a copiilor ai căror părinți/unicul părinte se află temporar în altă localitate din țară sau peste hotare, inclusiv în scop de muncă se va realiza în condițiile art. 13, alin. (2) al Legii menționate. Respectiv, odată ce asupra copilului a fost instituită custodia, custodele va prezenta copia de pe certificatul de custodie eliberat de autoritățile responsabile la ANOFM, în condițiile Legii nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj.

Hotărârea nr. 78 din 26.05.2021 va intra în vigoare la data de 19 iulie 2021.

Conform Monitorului Oficial din 18 iunie 2021, a fost publicată Hotărârea nr. 78 din 26.05.2021 cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului, care vizează modificarea următoarele acte normative:

1. Hotărârea Guvernului nr.1276/2018 cu privire la aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă - s-a introdus Anexa nr. 12 „Procedura de intermediere a muncii și angajarea în străinătate a cetățenilor Republicii Moldova”, prin care sunt reglementate:

 • modalitățile de angajare în câmpul muncii în străinătate a cetățenilor Republicii Moldova;
 • modalitățile de încheiere a tratatelor internaționale în domeniul migrației de muncă;
 • plasarea în străinătate a lucrătorilor independenți;
 • activitatea de intermediere și plasare în străinătate în scop de muncă a cetățenilor Republicii Moldova;
 • intermedierea muncii realizată de agențiile private;
 • modalitățile de obținere a licenței și de desfășurare a activității;
 • modalitățile de încheiere, înregistrare și păstrate a contractelor individuale de muncă și cele asimilate în vederea desfășurării unei activități de muncă în străinătate;
 • procedurile de intervenție în litigiile de muncă și procedura de repatriere a lucrătorilor migranți de către agențiile private;
 • răspunderea și modalitățile de control a prestatorilor privați de servicii de intermediere și plasare în străinătate.

2. Hotărârea Guvernului nr. 894/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Inspectoratului de Stat al Muncii - s-a introdus Metodologia privind controlul de stat asupra agențiilor private și intermediarilor nelicențiați, care vizează:
1) modalitatea de control asupra activității legate de plasarea în câmpul muncii în străinătate a cetățenilor Republicii Moldova;
2) criteriile de risc specifice domeniul de activitate;
3) procedura de analiză a criteriilor de risc stabilite în dependență de specificul activității de intermediere a muncii în străinătate.

În temeiul modificărilor prezentate, Inspectoratul va realiza:

 • controlul planificat, în baza criteriilor de risc stabilite;
 • controlul inopinat;
 • controlul asupra intermediarilor nelicențiați, drept urmare a identificării acestora.

Totodată, au fost introduse criterii specifice de control care sunt relevante în contextul evaluării riscurilor ce pot surveni în activitatea acestora, precum ar fi:
1) durata de la data efectuării ultimului control;
2) istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației și cu prescripțiile Inspectoratului;
3) numărul de contracte de intermediere a muncii încheiate între agenția privată și solicitantul unui loc de muncă în străinătate;
4) numărul de contracte de muncă sau asimilate încheiate între persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în străinătate și beneficiarul străin;
5) numărul de petiții și sesizări, cu referire la încălcări și abateri de la prevederile actelor normative, parvenite la Inspectoratul de Stat al Muncii.

În lumina celor expuse, metodologia propusă va constitui temeiul juridic de a realiza controlul de stat asupra agențiilor private, atribuție introdusă prin Legea nr.173/2020 cu privire la modificarea unor acte normative.

3. Hotărârea Guvernului nr.290/2009 pentru aprobarea Regulilor de eliberare a certificatului de luare în evidență a copilului care rămâne în țară, al cărui părinte/tutore (curator), cetățean al Republicii Moldova, se angajează provizoriu în muncă în străinătate se propune a fi abrogată, în contextul noilor modificări adoptate prin Legea nr. 112/2020 prin care se modifică Legea nr. 140/2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situații de risc și a copiilor separați de părinți. Astfel, luarea la evidență a copiilor ai căror părinți/unicul părinte se află temporar în altă localitate din țară sau peste hotare, inclusiv în scop de muncă se va realiza în condițiile art. 13, alin. (2) al Legii menționate. Respectiv, odată ce asupra copilului a fost instituită custodia, custodele va prezenta copia de pe certificatul de custodie eliberat de autoritățile responsabile la ANOFM, în condițiile Legii nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj.

Hotărârea nr. 78 din 26.05.2021 va intra în vigoare la data de 19 iulie 2021.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...