37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Prevederi noi în Regulamentul privind restituirea TVA

Prevederi noi în Regulamentul privind restituirea TVA

05.06.20186.267 views

4

(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial nr. 176-180 din 01.06.2018 au fost publicate un șir de modificări și completări operate în unele Hotărîri ale Guvernului, legate de aplicarea prevederilor stipulate în Titlu III ”Taxa pe valoarea adăugată” ale Codului Fiscal, și anume la:

În primul rînd, modificările țin de schimbarea terminologiei în Titlu III, precum „trecerea în cont a TVA” în „deducerea sumei TVA”,livrări scutite de TVA” în „livrări scutite de TVA fără drept de deducere”, sau „livrări la cota 0% TVA” în „livrări scutite de TVA cu drept de deducere”.

Alte modificări și completări în aceste Hotărâri, țin de prevederile noi din Codul Fiscal care au întrat în vigoare din 01.01.2018.

Cele mai semnificative modificări, au fost efectuate la Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată. Astfel s-a stabilit că subiecții impozabili cu TVA beneficiază de restituirea sumelor TVA în situațiile prevăzute de:

 • articolul 101 alineatul (3) din Codul fiscal, având ca bază livrările impozabile cu TVA, în conformitate cu articolul 96 litera b) prima liniuţă din Codul fiscal;
 • articolul 101 alineatul (5) din Codul fiscal, având ca bază livrările impozabile cu TVA, în conformitate cu articolul 104 literele a), b), b1), f), g), h) şi i) din Codul fiscal şi articolul 4 alineatul (13), alineatul (134) litera a), alineatul (135) litera a), alineatul (136) și alineatul (137) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal;
 • articolul 101 alineatul (6) din Codul fiscal – pentru livrările efectuate în cadrul contractelor de leasing;
 • articolul 1011 din Codul fiscal, în redacţia Legii nr.267 din 23 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, pentru investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate începând cu 1 ianuarie 2012;
 • articolul 1011 din Codul fiscal, în redacţia Legii nr.71 din 12 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, pentru investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate în clădiri de producţie (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor) începând cu 1 mai 2015;
 • articolul 1012 din Codul fiscal, în redacţia Legii nr.178 din 11 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative;
 • articolul 1014 din Codul fiscal, pentru investiții (cheltuieli) capitale efectuate în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat de interes național.

Totodată, suma TVA solicitată spre restituire, trebuie să corespundă cu suma reflectată în Declarația privind TVA, cu excepția cazurilor de solicitare a restituirii TVA în baza art.1013 și 1014 din Codul fiscal de către agenții economici.

Punctul 11 din Regulament va avea un cuprins nou: ”Cererile privind restituirea TVA primite de către Serviciul Fiscal de Stat, cu excepția solicitării restituirii TVA de către agenții economici care nu sunt înregistrați ca plătitori ai TVA în temeiul articolelor 1013 și 1014 din Codul fiscal, sunt supuse examinării doar în cazurile în care, subiectul impozabil a depus la Serviciul Fiscal de Stat declarații privind TVA pentru perioadele fiscale corespunzătoare”.

Regulamentul s-a completat cu punctul 351 cu următorul cuprins: "Pentru livrările de mărfuri și servicii scutite de TVA cu drept de deducere efectuate după 1 ianuarie 2018, suma TVA spre restituire se determină în modul următor:

1) suma TVA dedusă în fiecare perioadă fiscală se formează din sumele TVA indicate în facturile fiscale primite, precum şi sumele TVA achitate la importul mărfurilor (serviciilor);

2) se determină suma TVA dedusă care este achitată la momentul controlului (atât pentru perioada fiscală curentă, cât şi pentru cea dedusă din perioadă fiscală precedentă). În suma TVA achitată se includ şi sumele transferate în contul stingerii datoriilor contribuabililor față de bugetul public național şi în contul stingerii plăților administrate de organele vamale din sumele TVA anterior restituite;

3) se determină suma TVA aferentă valorii mărfurilor (serviciilor) livrate cu scutire de TVA cu drept de deducere prin înmulţirea cotei standard a TVA în mărime de 20% cu valoarea acestei livrări. Pentru livrările scutite de TVA cu drept de deducere a mărfurilor nominalizate la art.96 lit.b) din Codul fiscal efectuate începând cu 22 octombrie 2010, se determină suma TVA aferentă acestor livrări prin înmulțirea valorii lor la cota stabilită la art.96 lit.b) din Codul fiscal.

La determinarea valorii impozabile la serviciile de expediţie şi la serviciile de comercializare a biletelor la rutele internaţionale, cota standard a TVA în mărime de 20% se va înmulţi doar cu valoarea comisionului pentru serviciile de expediţie prestate şi serviciile de comercializare a biletelor;

4) se acceptă spre restituire pentru fiecare perioadă fiscală, separat, numai suma TVA determinată ca diferenţa dintre suma TVA dedusă, inclusiv din perioada fiscală precedentă, şi suma TVA calculată pentru livrările efectuate, în limitele sumei specificate la subpunctul 2) al prezentului punct, dar nu mai mare decât suma absolută, determinată în subpunctul 3), adică TVA aferentă valorii mărfurilor (serviciilor) livrate cu scutire de TVA cu drept de deducere (anexa nr. 21 la prezentul Regulament).

La exportul mărfurilor supuse accizelor, fabricate din materia primă supusă accizelor, limita valorii maxime a TVA apreciate spre restituire se majorează cu suma ce se determină prin înmulţirea cotei standard a TVA la valoarea accizelor achitate furnizorilor la procurarea materiei prime utilizate la producerea mărfurilor exportate.”

Totodată, Regulamentul se completează cu o anexă nouă, în care este arătată modalitatea determinării sumei TVA spre restituire pentru subiecții impozabili, înregistrați ca plătitori de TVA, care urmează să beneficieze de restituirea efectivă a sumelor TVA în situațiile prevăzute de art.101 alin.(5) din Codul fiscal, având ca bază livrările impozabile efectuate în conformitate cu art.104 lit.a) din Codul fiscal, după 1 ianuarie 2018.

Modificările și completările date, întră in vigoare din momentul publicării in Monitorul Oficial.

În Monitorul Oficial nr. 176-180 din 01.06.2018 au fost publicate un șir de modificări și completări operate în unele Hotărîri ale Guvernului, legate de aplicarea prevederilor stipulate în Titlu III ”Taxa pe valoarea adăugată” ale Codului Fiscal, și anume la:

În primul rînd, modificările țin de schimbarea terminologiei în Titlu III, precum „trecerea în cont a TVA” în „deducerea sumei TVA”,livrări scutite de TVA” în „livrări scutite de TVA fără drept de deducere”, sau „livrări la cota 0% TVA” în „livrări scutite de TVA cu drept de deducere”.

Alte modificări și completări în aceste Hotărâri, țin de prevederile noi din Codul Fiscal care au întrat în vigoare din 01.01.2018.

Cele mai semnificative modificări, au fost efectuate la Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată. Astfel s-a stabilit că subiecții impozabili cu TVA beneficiază de restituirea sumelor TVA în situațiile prevăzute de:

 • articolul 101 alineatul (3) din Codul fiscal, având ca bază livrările impozabile cu TVA, în conformitate cu articolul 96 litera b) prima liniuţă din Codul fiscal;
 • articolul 101 alineatul (5) din Codul fiscal, având ca bază livrările impozabile cu TVA, în conformitate cu articolul 104 literele a), b), b1), f), g), h) şi i) din Codul fiscal şi articolul 4 alineatul (13), alineatul (134) litera a), alineatul (135) litera a), alineatul (136) și alineatul (137) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal;
 • articolul 101 alineatul (6) din Codul fiscal – pentru livrările efectuate în cadrul contractelor de leasing;
 • articolul 1011 din Codul fiscal, în redacţia Legii nr.267 din 23 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, pentru investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate începând cu 1 ianuarie 2012;
 • articolul 1011 din Codul fiscal, în redacţia Legii nr.71 din 12 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, pentru investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate în clădiri de producţie (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor) începând cu 1 mai 2015;
 • articolul 1012 din Codul fiscal, în redacţia Legii nr.178 din 11 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative;
 • articolul 1014 din Codul fiscal, pentru investiții (cheltuieli) capitale efectuate în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat de interes național.

Totodată, suma TVA solicitată spre restituire, trebuie să corespundă cu suma reflectată în Declarația privind TVA, cu excepția cazurilor de solicitare a restituirii TVA în baza art.1013 și 1014 din Codul fiscal de către agenții economici.

Punctul 11 din Regulament va avea un cuprins nou: ”Cererile privind restituirea TVA primite de către Serviciul Fiscal de Stat, cu excepția solicitării restituirii TVA de către agenții economici care nu sunt înregistrați ca plătitori ai TVA în temeiul articolelor 1013 și 1014 din Codul fiscal, sunt supuse examinării doar în cazurile în care, subiectul impozabil a depus la Serviciul Fiscal de Stat declarații privind TVA pentru perioadele fiscale corespunzătoare”.

Regulamentul s-a completat cu punctul 351 cu următorul cuprins: "Pentru livrările de mărfuri și servicii scutite de TVA cu drept de deducere efectuate după 1 ianuarie 2018, suma TVA spre restituire se determină în modul următor:

1) suma TVA dedusă în fiecare perioadă fiscală se formează din sumele TVA indicate în facturile fiscale primite, precum şi sumele TVA achitate la importul mărfurilor (serviciilor);

2) se determină suma TVA dedusă care este achitată la momentul controlului (atât pentru perioada fiscală curentă, cât şi pentru cea dedusă din perioadă fiscală precedentă). În suma TVA achitată se includ şi sumele transferate în contul stingerii datoriilor contribuabililor față de bugetul public național şi în contul stingerii plăților administrate de organele vamale din sumele TVA anterior restituite;

3) se determină suma TVA aferentă valorii mărfurilor (serviciilor) livrate cu scutire de TVA cu drept de deducere prin înmulţirea cotei standard a TVA în mărime de 20% cu valoarea acestei livrări. Pentru livrările scutite de TVA cu drept de deducere a mărfurilor nominalizate la art.96 lit.b) din Codul fiscal efectuate începând cu 22 octombrie 2010, se determină suma TVA aferentă acestor livrări prin înmulțirea valorii lor la cota stabilită la art.96 lit.b) din Codul fiscal.

La determinarea valorii impozabile la serviciile de expediţie şi la serviciile de comercializare a biletelor la rutele internaţionale, cota standard a TVA în mărime de 20% se va înmulţi doar cu valoarea comisionului pentru serviciile de expediţie prestate şi serviciile de comercializare a biletelor;

4) se acceptă spre restituire pentru fiecare perioadă fiscală, separat, numai suma TVA determinată ca diferenţa dintre suma TVA dedusă, inclusiv din perioada fiscală precedentă, şi suma TVA calculată pentru livrările efectuate, în limitele sumei specificate la subpunctul 2) al prezentului punct, dar nu mai mare decât suma absolută, determinată în subpunctul 3), adică TVA aferentă valorii mărfurilor (serviciilor) livrate cu scutire de TVA cu drept de deducere (anexa nr. 21 la prezentul Regulament).

La exportul mărfurilor supuse accizelor, fabricate din materia primă supusă accizelor, limita valorii maxime a TVA apreciate spre restituire se majorează cu suma ce se determină prin înmulţirea cotei standard a TVA la valoarea accizelor achitate furnizorilor la procurarea materiei prime utilizate la producerea mărfurilor exportate.”

Totodată, Regulamentul se completează cu o anexă nouă, în care este arătată modalitatea determinării sumei TVA spre restituire pentru subiecții impozabili, înregistrați ca plătitori de TVA, care urmează să beneficieze de restituirea efectivă a sumelor TVA în situațiile prevăzute de art.101 alin.(5) din Codul fiscal, având ca bază livrările impozabile efectuate în conformitate cu art.104 lit.a) din Codul fiscal, după 1 ianuarie 2018.

Modificările și completările date, întră in vigoare din momentul publicării in Monitorul Oficial.

Comentarii

 1. Super contabil spune:

  Vreau sa va laud. Nimeni nu publica, atita informatie si explicatii pu interes public. Bravo. Sunteti super. Ms.

  1. Mihail spune:

   Foarte corect, sunt de lauda. Gratis mai este taxexpert. Candva mai era si monitorul fiscal, dar acum articolele care prezinta valoare sunt doar cu plata.

   1. Admin spune:

    Va multumim pentru aprecierea muncii noastre! Speram ca si pe viitor o sa tinem pasul si o sa va informam privind toate modificarile noi si importante pentru pofesia contabila.

 2. Super contabil spune:

  De ce este contradictie intre art. 1012 din Codul fiscal [Art.1012 abrogat prin Legea nr.324 din 23.12.2013, în vigoare 01.01.2014] si HG 93 p. 45 – 46 sunt valabile? Are loc restituirea?!

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...