37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Prevederi noi în Regulamentul privind restituirea taxei pe valoare adăugată

Prevederi noi în Regulamentul privind restituirea taxei pe valoare adăugată

02.02.2023512 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 1 februarie 2023, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 35 din 25 ianuarie 2023 cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului.

Unul dintre actele supuse ajustărilor este Regulamentul privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz/timbrelor de consum pe articolele din tutun, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1427/2007. Respectiv, pct. 24 din Regulament a fost completat cu prevederea potrivit căreia pentru cartușele și rezervele pentru țigaretele electronice, inclusiv țigaretele electronice de unică folosință, preparatele destinate utilizării în cartușele și rezervele pentru țigaretele electronice de la poziția tarifară 2404, înlocuitorii din tutun (amestecuri fără tutun pe baza frunzei de ceai) de la pozițiile tarifare 240399900 și 2404, timbrele de acciz/timbrele de consum se aplică pe ambalajul produsului astfel încât deschiderea ambalajului să asigure deteriorarea timbrului de acciz/timbrului de consum lipit.

Modificarea pct.32 sbpct. 6) din Regulamentului privind restituirea taxei pe valoare adăugată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2013, prevede excluderea necesității prezentării de către agenții economici a documentelor confirmative, cu aplicarea semnătirii electronice sau olografe, la solicitarea restituirii sumei TVA aferente prestării serviciilor prin intermediul mijloacelor electronice.

O altă schimbare se referă la extinderea termenului de acțiune al Hotărârii Guvernului nr. 1232/2016 cu privire la unele aspecte de introducere a produselor petroliere prin frontiera est și al Hotărârii Guvernului nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109 din 9 iunie 2017, până la data de 31 ianuarie 2024.

În același timp, au fost abrogate Hotărârii Guvernului nr. 884/2003 cu privire la crearea cadrului instituţional pentru implementarea şi desfăşurarea inspecției înainte de expediţie a mărfurilor importate și a Hotărârii Guvernului nr. 994/2003 despre desemnarea companiei pentru prestarea serviciilor de inspecţie înainte de expediţie.

Prevederile ordinului au intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, cu excepția modificărilor operate la Hotărârea Guvernului nr. 1427/2007, care vor intra în vigoare la 12 februarie 2023.

În Monitorul Oficial din 1 februarie 2023, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 35 din 25 ianuarie 2023 cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului.

Unul dintre actele supuse ajustărilor este Regulamentul privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz/timbrelor de consum pe articolele din tutun, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1427/2007. Respectiv, pct. 24 din Regulament a fost completat cu prevederea potrivit căreia pentru cartușele și rezervele pentru țigaretele electronice, inclusiv țigaretele electronice de unică folosință, preparatele destinate utilizării în cartușele și rezervele pentru țigaretele electronice de la poziția tarifară 2404, înlocuitorii din tutun (amestecuri fără tutun pe baza frunzei de ceai) de la pozițiile tarifare 240399900 și 2404, timbrele de acciz/timbrele de consum se aplică pe ambalajul produsului astfel încât deschiderea ambalajului să asigure deteriorarea timbrului de acciz/timbrului de consum lipit.

Modificarea pct.32 sbpct. 6) din Regulamentului privind restituirea taxei pe valoare adăugată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2013, prevede excluderea necesității prezentării de către agenții economici a documentelor confirmative, cu aplicarea semnătirii electronice sau olografe, la solicitarea restituirii sumei TVA aferente prestării serviciilor prin intermediul mijloacelor electronice.

O altă schimbare se referă la extinderea termenului de acțiune al Hotărârii Guvernului nr. 1232/2016 cu privire la unele aspecte de introducere a produselor petroliere prin frontiera est și al Hotărârii Guvernului nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109 din 9 iunie 2017, până la data de 31 ianuarie 2024.

În același timp, au fost abrogate Hotărârii Guvernului nr. 884/2003 cu privire la crearea cadrului instituţional pentru implementarea şi desfăşurarea inspecției înainte de expediţie a mărfurilor importate și a Hotărârii Guvernului nr. 994/2003 despre desemnarea companiei pentru prestarea serviciilor de inspecţie înainte de expediţie.

Prevederile ordinului au intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, cu excepția modificărilor operate la Hotărârea Guvernului nr. 1427/2007, care vor intra în vigoare la 12 februarie 2023.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...