37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Prevederi noi în Codul muncii: munca în perioada aflării în concediu de maternitate

Prevederi noi în Codul muncii: munca în perioada aflării în concediu de maternitate

16.01.20232.675 views

1

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În perioada aflării în concediu de maternitate, salariata are dreptul de a continua sau de a relua activitatea de muncă în baza cererii scrise, cu prezentarea concluziei medicale privind starea de sănătate, eliberată de către instituția medico-sanitară pe a cărei listă este înregistrată, și de comun acord cu angajatorul. Termenul în care salariata își continuă sau își reia activitatea de muncă în perioada concediului prenatal nu va depăși 36 de săptămâni de sarcină, termen stabilit prin ordinul emis de către angajator la data recepționării cererii salariatei.

Codul muncii a fost completat cu art. 761 ce reglementează activitatea de muncă în perioada aflării în concediu de maternitate, noile prevederi au fost incluse în Legea nr. 353 din 22 decembrie 2022 pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial din 13 ianurie 2023.

Potrivit modificărilor operate, salariatul va avea dreptul la revenirea din concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani înainte de expirarea termenului stabilit în cerere, anunțând despre aceasta angajatorul, printr-o cerere scrisă, cu 15 zile lucrătoare înainte. Termenul va putea fi redus prin acordul scris al părților.

Documentul prevede că în contractul individual de muncă, părțile pot conveni asupra cuantumului salariului în valută străină, cu achitarea în monedă națională la un curs de schimb al leului moldovenesc agreat de părți care nu poate fi mai mic de cursul oficial de schimb al leului moldovenesc stabilit de Banca Națională a Moldovei.

Legea nr. 353/2022 conține modificări și pentru Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale. Conform noilor prevederi,  dreptul persoanei asigurate la indemnizațiile se va stabili indiferent de realizarea venitului asigurat pentru perioada concediului de maternitate. Indemnizația de maternitate se va calcula din venitul asigurat al unuia dintre soți, care va determina un cuantum mai mare al indemnizației de maternitate.

Prezenta lege va intra în vigoare la 1 martie 2023.

În perioada aflării în concediu de maternitate, salariata are dreptul de a continua sau de a relua activitatea de muncă în baza cererii scrise, cu prezentarea concluziei medicale privind starea de sănătate, eliberată de către instituția medico-sanitară pe a cărei listă este înregistrată, și de comun acord cu angajatorul. Termenul în care salariata își continuă sau își reia activitatea de muncă în perioada concediului prenatal nu va depăși 36 de săptămâni de sarcină, termen stabilit prin ordinul emis de către angajator la data recepționării cererii salariatei.

Codul muncii a fost completat cu art. 761 ce reglementează activitatea de muncă în perioada aflării în concediu de maternitate, noile prevederi au fost incluse în Legea nr. 353 din 22 decembrie 2022 pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial din 13 ianurie 2023.

Potrivit modificărilor operate, salariatul va avea dreptul la revenirea din concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani înainte de expirarea termenului stabilit în cerere, anunțând despre aceasta angajatorul, printr-o cerere scrisă, cu 15 zile lucrătoare înainte. Termenul va putea fi redus prin acordul scris al părților.

Documentul prevede că în contractul individual de muncă, părțile pot conveni asupra cuantumului salariului în valută străină, cu achitarea în monedă națională la un curs de schimb al leului moldovenesc agreat de părți care nu poate fi mai mic de cursul oficial de schimb al leului moldovenesc stabilit de Banca Națională a Moldovei.

Legea nr. 353/2022 conține modificări și pentru Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale. Conform noilor prevederi,  dreptul persoanei asigurate la indemnizațiile se va stabili indiferent de realizarea venitului asigurat pentru perioada concediului de maternitate. Indemnizația de maternitate se va calcula din venitul asigurat al unuia dintre soți, care va determina un cuantum mai mare al indemnizației de maternitate.

Prezenta lege va intra în vigoare la 1 martie 2023.

Comentarii

  1. Anonim spune:

    care este dreptul la salariu calculat (salariu integral sau partial)

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...