37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Precizările SFS referitor la aplicarea adaosului comercial

Precizările SFS referitor la aplicarea adaosului comercial

07.03.2022568 views Serviciul Fiscal de Stat
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat informează că, începând cu 01 martie 2022, lista produselor social importante a fost suplinită prin Dispoziția Comisiei Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 02/2022.

Lista sus-menționată a fost suplinită cu următoare produse:

 1. Carne de porc pe os (ne dezosată) (poziția tarifară 0203);
 2. Carne de pasăre (poziția tarifară 0207);
 3. Pești congelați (poziția tarifară 0303);
 4. Zahăr din sfeclă (poziția tarifară 1701);
 5. Paste (nefierte, neumplute și nici altfel preparate) (poziția tarifară 1902);
 6. Ouă proaspete (de găini din specia Gallus domesticus) (poziția tarifară 0407);
 7. Cartofi în stare proaspătă (poziția tarifară 0701);
 8. Ceapă în stare proaspătă (poziția tarifară 0703);
 9. Varză albă în stare proaspătă (poziția tarifară 0704);
 10. Morcovi și sfeclă roșie în stare proaspătă (poziția tarifară 0706).

De asemenea, conform pct. 2 din Dispoziția CSERM nr. 02/2022, comerciantului i se interzice impunerea/solicitarea furnizorului oricăror plăți sau reduceri comerciale de la prețul de vânzare (discount, rabat, bonus, retrobonus), atât la etapa negocierii, valabilității sau încetării contractului, precum și cele argumentate prin reușita vânzărilor (volumul, cantitatea, lipsa retururilor sau lichidării), pentru:

 1. listarea (plasarea pe raft sau pe o porțiune a acestuia, includerea în oferta cumpărătorului atât în magazinele fizice cât și vânzărilor on-line);
 2. vânzări cu titlu promoțional sau lichidare de stoc;
 3. pentru publicitatea făcută de către cumpărător;
 4. pentru serviciile de marketing prestate;
 5. pentru personalul care se ocupă de amenajarea spațiilor de vânzare utilizate;
 6. pentru returnarea sau lichidarea (distrugerea) produselor, în conformitate cu prevederile alineatelor 9) – 11) ale art. 211 din Legea nr. 231/2010.

Comerciant în sensul punctului menționat supra, este considerat orice persoană fizică (cu excepția consumatorului final), persoană juridică sau grup, uniuni/asociații a acestora, care cumpără produse agricole și alimentare.

Modul de aplicare  a adaosului comercial limitat pentru produsele social importante este stabilit de Regulamentul de formare a prețurilor de comercializare a produselor social importante, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.774 din 20.06.20216.

Produsele se comercializează pe teritoriul Republicii Moldova la prețuri libere de vânzare, cu excepția produselor social importante, prevăzute în anexa la prezentul Regulament, față de care se aplică măsurile reglementării de stat a prețurilor. De menționat că prevederile Regulamentului dat se răsfrâng asupra tuturor subiecților lanțului de distribuție a produselor social importante, în cazul în care nu sunt prevăzute reglementări speciale.

Pentru produsele social importante, potrivit pct. 4 din Regulament, se stabilește următorul mod de formare a prețurilor de comercializare pe piața internă:

 1. produsele social importante se comercializează la prețuri de achiziție/prețuri de livrare cu aplicarea adaosului comercial ce nu depășește 20%, cu excepția pâinii și a colacilor, pentru care adaosul comercial aplicat nu va depăși 10%;
 2. produsele social importante, atât din import, cât și autohtone, care au fost supuse procesării în unitățile comerciale, se comercializează cu aplicarea adaosului comercial ce nu depășește 40% cumulativ de la prețul de achiziție/prețul de livrare.

Totodată, pct. 6 din Regulament statuează că, în toate cazurile de comercializare a produselor cu aplicarea adaosului comercial limitat, indiferent de numărul de unități comerciale, mărimea adaosului comercial cumulativ nu trebuie să depășească nivelul-limită stabilit de la prețul de achiziție/prețul de livrare.

Punctul 7 din Regulament prevede că, la comercializarea produselor social importante persoanele juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător sunt obligate să indice în documentele primare cu regim special (facturi/facturi fiscale) prețul de achiziție/prețul de livrare și mărimea adaosului comercial cumulativ aplicat.

Potrivit art. 73 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, actul normative produce efecte doar cât este în vigoare și, de regulă, nu poate fi retroactive sau ultraactiv.

În contextul celor menționate, începînd cu 01.03.2022, la efectuarea livrărilor de produse social importante indicate în p.1 al Dispoziției CSERM nr.2 din 25.02.2022 adaosul comercial limitat  urmează a se aplica după cum urmează:

 1. Importatorii și producătorii, indiferent de momentul importului sau fabricării mărfurilor menționate, vor indica în coloana 10.9 a facturii fiscale prețul de achiziție/prețul de livrare și adaosul comercial aplicat. Informația referitor la prețuri se înscrie inițial de către producător sau importator, fiind transcrisă ulterior de fiecare furnizor.
 2. Comercianții persoane juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, la efectuarea livrărilor de mărfuri menționate, procurate începând cu 01.03.2022, vor aplica adaos comercial asigurând respectarea limitei cumulative a adaosului comercial limitat, stabilite la p.4 din Regulament, raportate la prețul de achiziție/prețul de livrare indicat în factura fiscală aferentă mărfurilor procurate.
  La perfectarea facturii fiscale aferente livrării efectuate, comercianții urmează să asigure respectarea modului de reflectare în aceasta a prețului de achiziție/ prețului de livrare și a adaosului comercial aplicat la toate etapele de comercializare, în conformitate cu p.7 din Regulament și p.11 subpunct 19) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017.
 3. La efectuarea de către comercianți, alții decât importatori sau producători, a livrărilor de mărfuri specificate în p.1 a Dispoziției CSERM nr.2 din 25.02.2022, care au fost procurate până la data de 01.03.2022, urmează să aplice adaosul comercial limitat în conformitate cu p.4 din Regulament, aplicat la prețul de procurare a mărfurilor, ținând cont de cerința de neadmitere depășirii adaosului comercial limitat cumulativ la toate etapele de comercializare.

În cazul eliberării facturii fiscale urmează a se asigura reflectarea în coloana 10.9 a facturii fiscale eliberate cumpărătorului, a prețului de procurare a mărfurilor în cauză, care va constitui bază de aplicare a adaosului comercial limitat cumulativ în limitele stabilite.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...