37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Precizările SFS privind obligația de inventariere a stocului de mărfuri supuse accizelor

Precizările SFS privind obligația de inventariere a stocului de mărfuri supuse accizelor

26.01.2023232 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Subiecții care importă, produc sau comercializează cu ridicata mărfuri supuse accizelor efectuează inventarierea stocului de mărfuri supuse accizelor (pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403) în termen de 30 de zile de la data ultimei modificări de majorare a cotei accizelor.

În acest context, au fost operate modificări la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.58 din 28.04.2015 cu privire la modul de completare a formularului Declarației TBDSA15, în partea ce ține de subiecții care au obligația de a calcula suma accizelor la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare, menționate la articolul 1251 din Codul fiscal. (Ordinul Ministerului Finanțelor nr.5 din 16.01.2023)

Subiecții care au obligația efectuării inventarierii

Obligația efectuării inventarierii se răsfrânge asupra subiecților care importă, produc sau comercializează cu ridicata mărfuri supuse accizelor indiferent de faptul dacă aceștia sunt sau nu înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu accize.

Obiectul inventarierii

Producătorii de mărfuri urmează să inventarieze, mărfurile suspuse accizelor:

  • de fabricație proprie, care au fost scoase din antrepozitul fiscal și pentru care au fost calculate și achitate accizele la cota anterioară modificării și care se află în stocul subiectului în afara antrepozitului său fiscal;
  • aflate în stoc pentru care a fost calculată și/sau achitată acciza la cota în vigoare pînă la modificare.

Pentru mărfurile aflate în antrepozitul fiscal, pentru care nu a fost calculată sau achitată acciza reieșind din cota anterioară modificării, producătorii nu au obligația inventarierii, acciza  urmând a fi calculată la cota în vigoare la momentul expedierii acestora din antrepozitul fiscal.

Subiecții care au activitatea de comerț cu ridicata, dar efectuează și vânzări cu amănuntul a mărfurilor supuse accizelor (de la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403), efectuează inventarierea stocului de mărfuri doar la unitățile comerciale de tip C stabilite în anexa nr. 5 din Legea cu privire la comerțul interior nr.231/2010. Importatorii de mărfuri urmează să inventarieze mărfurile suspuse accizelor aflate în stoc pentru care a fost achitată acciza la cota în vigoare până la modificare.

Termenii de inventariere

Inventarierea urmează a fi efectuată nu mai târziu de 30 de zile din data modificării cotei. (art.1251 alin.(1) din Codul fiscal)

Declararea și achitarea accizei

Declararea accizei conform formularului TBDSA15 se efectuează de subiecții care au obligația de efectuare a inventarierii și care în rezultatul inventarierii efectuate înregistează în stoc mărfuri supuse accizelor aferent cărora a fost majorată cota accizelor, în raport cu acciza calculată și/sau achitată.

Achitarea și declararea accizei se efectuează de către subiecții, care în rezultatul inventarierii înregistrează în stoc mărfuri, pentru care a fost majorată cota accizelor, în raport cu acciza calculată și/sau achitată.

Achitarea și declararea accizei se efectuează în termen de până la data de 25 a lunii următoare celei în care urma să aibă loc inventarierea.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...