37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   „Poluatorul plătește”: gestionarea deșeurilor de anvelope uzate

„Poluatorul plătește”: gestionarea deșeurilor de anvelope uzate

08.10.2021637 views Monitorul FISC.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Mediului propune implementarea în Republica Moldova a cadrului regulator în vederea consolidării capacităților instituționale de punere în aplicare a măsurilor de optimizare a colectării separate a deșeurilor de anvelope uzate, minimizarea eliminării acestora ca deșeuri municipale mixte, sporirea nivelului de reciclare a acestora, ceea ce va contribui la implementarea principiului „poluatorul plăteşte” și principiilor de precauție și prevenire. 

În acest scop a fost elaborat proiectul Regulamentului privind gestionarea anvelopelor uzate, care urmează a fi examinat în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător ce va avea loc pe data de 12 octombrie. În opinia autoriloraplicarea principiului „poluatorul plăteşte” în cazul anvelopelor uzate nu va avea impact asupra preţului mărfurilor comercializate, deoarece acestea constituie 1-3% din prețurile de comercializare şi pot fi suportate de producători fără a majora preţul la anvelope. 

Totodată, ministerul de resort propune interzicerea comercializării anvelopelor noi şi/sau anvelopelor uzate, care nu sunt omologate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și provenite de la agenți economici care nu sunt înregistraţi în Lista producătorilor, și eliminării prin depozitare a anvelopelor uzate. Un compartiment separat al proiectului vine cu prevederi ce țin de realizarea de către agenții economici care plasează pe piaţă anvelope noi şi/sau anvelope reșapate destinate reutilizării, a țintelor anuale de colectare a anvelopelor uzate pe baza cantităţilor introduse pe piaţă în anul precedent. 

Astfel, în condițiile aprobării proiectului regulamentului în redacția propusă, operatorii pieței vor fi obligați deja în anul 2024 să colecteze 20% din cantitatea anvelopelor introduse pe piaţă în anul precedent, în anul 2025 – 30%, în 2026 – 40%, atingând către anul 2030 indicatorul obligatoriu de 80 la sută (reprezintă întreaga cantitate de anvelope introduse pe piaţă, devenite uzate, ţinându-se cont de pierderile în greutate a anvelopelor, prin uzură, de până la 20%). Un punct aparte din proiect stabilește că operatorii vor fi obligați să reutilizeze, să refolosească, să reşapeze, să recicleze şi/sau să valorifice termoenergetic întreaga cantitate de anvelope uzate colectată. 

Experții susțin că, din cauza lipsei reglementărilor normative în domeniu, nu se ține evidența și raportarea datelor complete despre cantitatea anvelopelor uzate colectate separat. Conform statisticilor oficiale, în anul 2020 au fost atestați circa 7,3 mii de agenți economici care generează acest tip de deșeuri în urma activităților (vulcanizări – 469, stații de deservire tehnică – 546, baze auto de transport – 111, importatori și distribuitori de anvelope – 136 etc.), dintre care doar 60 subiecți dețin autorizația de mediu în domeniul gestionării deșeurilor

Potrivit notei informative la proiect, în RM sunt înregistrate oficial circa 1 mil. de autoturisme. Astfel, circa 4 mil. de anvelope pentru anotimpul rece și 4 mi. – pentru cel cald, de regulă, sunt schimbate odată în 3-4 ani. Ponderea anvelopelor importate crește semnificativ în ultima perioadă, iar numărul lor s-a majorat aproape de 3 ori – de la 370 mii în anul 2013 până la peste 1 mil. unități noi importate în anul 2018.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...