37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Politica fiscală și vamală: prevederile Strategia de dezvoltare a managementului finanțelor publice pentru anii 2023-2030

Politica fiscală și vamală: prevederile Strategia de dezvoltare a managementului finanțelor publice pentru anii 2023-2030

14.03.2023226 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Strategia de dezvoltarea a managamentului finanțelor publice 2023-2030 reprezintă un document strategic de dezvoltare a sistemului de management al finanțelor publice, care integrează cadrul existent strategic specific componentelor managementului finanțelor publice și continuă lanțul logic al reformelor implementate sau inițiate în ultima perioadă.

În Monitorul Oficial din 7 martie 2023 a fost publicată Hotărârea nr. 71 din 22 februarie 2023 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice pentru anii 2023-2030. Printre componentele care formează obiectivele specifice Strategiei pentru perioada 2023-2030 se regăsesc: analiza macroeconomică și cadrul macrobugetar, executarea bugetului, controlul financiar public, politici fiscale și vamale și administrarea veniturilor etc.

Componentele includ setul de măsuri ce urmează a fi întreprins pentru atingerea obiecivelor, domenii de intervenție precum și rezultatele pe termen mediu și pe termen lung.

Astfel, una din prioritățile Strategiei este politica fiscală și vamală și administrarea veniturilor. Această componentă cuprinde aspecte ce țin de asigurarea unui nivel corespunzător de colectare a veniturilor bugetare necesare pentru finanțarea cheltuielilor publice, prin implementarea măsurilor digitale, corecte și coerente de administrare fiscală și vamală.

În contextul celor menționate mai sus, domeniul de intervenție politici fiscale și vamale are ca obiectiv specific crearea unui sistem fiscal și vamal armonizat, echitabil, eficient și simplu, care să asigure mobilizarea resurselor bugetare necesare pentru finanțarea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă, facilitarea comerțului și trecerea la o economie verde, digitală și competitivă.

În cadrul domeniului enunțat, vor fi vizate mai multe direcții prioritare pe termen mediu și lung cum ar fi:

 • revizuirea sistemului de facilități fiscale și vamale ca urmare a efectuării analizei cost-beneficiu.
 • implementarea conceptului prețului de transfer.
 • promovarea unui sistem simplu de calculare, raportare și achitare a impozitelor și taxelor (diminuarea datelor și a termenelor de raportate, declarații precompletate, efectuarea calculului de către organele cu atribuții de administrare fiscale etc.).
 • fortificarea impozitelor și taxelor aplicate surselor de energie poluante și stimularea energiei verzi.
 • asigurarea calculării și raportării permanente a nivelului ratărilor de venituri bugetare aferente facilităților fiscale și vamale existente.
 • implementarea tuturor conceptelor și mecanismelor prevăzute în noul Cod vamal, etc.

Printre rezultatele scontate se numără: reglementări aferente TVA și accize armonizate la
Directivele UE; consolidarea veniturilor bugetare din impozite și taxe; facilități fiscale și vamale eficiente și țintite; diminuarea poverii fiscale administrativă pentru mediul de afaceri.

Direcțiile prioritare în cadrul administrării fiscale pentru perioada 2023-2030 sunt:
- optimizarea interacțiunii administrației fiscale cu contribuabilii prin digitalizarea certificatelor/formularelor emise contribuabililor și prin reducerea numărului de certificate eliberate pe hârtie.
- revizuirea și actualizarea continuă a criteriilor de risc facilitând selectarea mai eficientă a grupurilor de contribuabili care prezintă un risc sporit de evaziune fiscală.
- introducerea procedurii simplificate de restituire a TVA și a accizelor.
- extinderea implementării declarațiilor precompletate, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii.
- aplicarea Sistemului informațional „Monitorizarea electronică a vânzărilor” de către toți contribuabilii.
- extinderea implementării declarațiilor precompletate, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Rezultatele scontate vizează: reguli și proceduri de administrare fiscală simplificate; digitalizarea certificatelor/formularelor emise contribuabililor; rezivuirea și actualizarea permanentă a criteriilr de risc; reducerea costurilor de administrare fiscală; majorarea gradului de conformare voluntară a contribuabililor.

În partea ce ține de administrarea vamală direcțiile prioritare vor viza: dezvoltarea și ajustarea Sistemului informațional„Antifraudă”; digitalizarea procedurilor vamale în cazul comerțului electronic și simplificarea procedurilor vamale similar practicilor Uniunii Europene; digitalizarea procedurii/procesului de acordare a statutului de operator economic autorizat, modernizarea sistemelor informaționale ale Serviciului Vamal, inclusiv ajustarea aspectelor tehnice la prevederile noului Cod vamal.

Strategia de dezvoltarea a managamentului finanțelor publice 2023-2030 reprezintă un document strategic de dezvoltare a sistemului de management al finanțelor publice, care integrează cadrul existent strategic specific componentelor managementului finanțelor publice și continuă lanțul logic al reformelor implementate sau inițiate în ultima perioadă.

În Monitorul Oficial din 7 martie 2023 a fost publicată Hotărârea nr. 71 din 22 februarie 2023 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice pentru anii 2023-2030. Printre componentele care formează obiectivele specifice Strategiei pentru perioada 2023-2030 se regăsesc: analiza macroeconomică și cadrul macrobugetar, executarea bugetului, controlul financiar public, politici fiscale și vamale și administrarea veniturilor etc.

Componentele includ setul de măsuri ce urmează a fi întreprins pentru atingerea obiecivelor, domenii de intervenție precum și rezultatele pe termen mediu și pe termen lung.

Astfel, una din prioritățile Strategiei este politica fiscală și vamală și administrarea veniturilor. Această componentă cuprinde aspecte ce țin de asigurarea unui nivel corespunzător de colectare a veniturilor bugetare necesare pentru finanțarea cheltuielilor publice, prin implementarea măsurilor digitale, corecte și coerente de administrare fiscală și vamală.

În contextul celor menționate mai sus, domeniul de intervenție politici fiscale și vamale are ca obiectiv specific crearea unui sistem fiscal și vamal armonizat, echitabil, eficient și simplu, care să asigure mobilizarea resurselor bugetare necesare pentru finanțarea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă, facilitarea comerțului și trecerea la o economie verde, digitală și competitivă.

În cadrul domeniului enunțat, vor fi vizate mai multe direcții prioritare pe termen mediu și lung cum ar fi:

 • revizuirea sistemului de facilități fiscale și vamale ca urmare a efectuării analizei cost-beneficiu.
 • implementarea conceptului prețului de transfer.
 • promovarea unui sistem simplu de calculare, raportare și achitare a impozitelor și taxelor (diminuarea datelor și a termenelor de raportate, declarații precompletate, efectuarea calculului de către organele cu atribuții de administrare fiscale etc.).
 • fortificarea impozitelor și taxelor aplicate surselor de energie poluante și stimularea energiei verzi.
 • asigurarea calculării și raportării permanente a nivelului ratărilor de venituri bugetare aferente facilităților fiscale și vamale existente.
 • implementarea tuturor conceptelor și mecanismelor prevăzute în noul Cod vamal, etc.

Printre rezultatele scontate se numără: reglementări aferente TVA și accize armonizate la
Directivele UE; consolidarea veniturilor bugetare din impozite și taxe; facilități fiscale și vamale eficiente și țintite; diminuarea poverii fiscale administrativă pentru mediul de afaceri.

Direcțiile prioritare în cadrul administrării fiscale pentru perioada 2023-2030 sunt:
- optimizarea interacțiunii administrației fiscale cu contribuabilii prin digitalizarea certificatelor/formularelor emise contribuabililor și prin reducerea numărului de certificate eliberate pe hârtie.
- revizuirea și actualizarea continuă a criteriilor de risc facilitând selectarea mai eficientă a grupurilor de contribuabili care prezintă un risc sporit de evaziune fiscală.
- introducerea procedurii simplificate de restituire a TVA și a accizelor.
- extinderea implementării declarațiilor precompletate, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii.
- aplicarea Sistemului informațional „Monitorizarea electronică a vânzărilor” de către toți contribuabilii.
- extinderea implementării declarațiilor precompletate, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Rezultatele scontate vizează: reguli și proceduri de administrare fiscală simplificate; digitalizarea certificatelor/formularelor emise contribuabililor; rezivuirea și actualizarea permanentă a criteriilr de risc; reducerea costurilor de administrare fiscală; majorarea gradului de conformare voluntară a contribuabililor.

În partea ce ține de administrarea vamală direcțiile prioritare vor viza: dezvoltarea și ajustarea Sistemului informațional„Antifraudă”; digitalizarea procedurilor vamale în cazul comerțului electronic și simplificarea procedurilor vamale similar practicilor Uniunii Europene; digitalizarea procedurii/procesului de acordare a statutului de operator economic autorizat, modernizarea sistemelor informaționale ale Serviciului Vamal, inclusiv ajustarea aspectelor tehnice la prevederile noului Cod vamal.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...