37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Politica fiscală și vamală pentru anul 2023: diminuarea tranzacțiilor în numerar

Politica fiscală și vamală pentru anul 2023: diminuarea tranzacțiilor în numerar

14.11.2022688 views
(1 voturi, medie: 1,00 din 5)
Se încarcă...

Politica fiscală și vamală, reprezintă un ansamblu de măsuri și instrumente elaborate și promovate în vederea acumulării resurselor financiare la bugetul public național care sunt indispensabile pentru satisfacerea necesităților publice, precum și constituie un mijloc important de a aborda aceste provocări actuale și a obţine un viitor durabil.

Ministerul Finanțelor prezintă spre consultări publice proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, ce vizează măsurile de politici bugetar-fiscale pentru anul 2023. Potrivit autorității principalele obiective propuse în proiectul de lege țintesc spre:

  •  identificarea instrumentelor care ar crea premise pentru creșterea economică a Republicii Moldova;
  • revizuirea mecanismelor de calculare și achitare a impozitelor și taxelor în vederea simplificării și clarificării cadrului legislativ, precum și îmbunătății proceselor de raportare fiscală; 
  •  continuarea armonizării legislației naționale la prevederile acquis-ul comunitar;
  • îmbunătățirea administrării fiscale și vamale prin extinderea spectrului de instrumente disponibile pentru intervenție, în vederea diminuării economiei tenebre și reducerii interacțiunii dintre contribuabil și funcționarul fiscal.

Astfel, măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul 2023 au drept scop să contribuie la soluționarea constrângerilor economice și asigurarea dezvoltării durabile a Republicii Moldova, în contextul proceselor economice și sociale existente.

În acests sens, în lista actelor normative ce urmează a fi modificate se regăsește și Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi. Intervențiile propuse în lege se referă la diminuarea tranzacțiilor în numerar. Respectiv, modificările propuse vin să complementeze acele modificări ce au fost propuse la Codul muncii pe partea relațiilor de muncă, țintindu-se și alte surse de numerar existente și anume plățile îndreptate în favoarea persoanelor fizice, altele decât salariile și plățile asimilate acestora.

Astfel, agenții economici vor putea achita în favoarea persoanelor fizice plăți în numerar aferente veniturilor specificate la art.901 din Codul fiscal (venituri din locațiune, arendă, superficie, dividende, royalty) și a oricăror altor venituri impozabile conform art.18 din Codul fiscal care se supun în mărime ce nu depășește 10 000 de lei pentru fiecare tranzacție, dar nu mai mult de 100 000 de lei anual.

Totodată, se propune operarea modificărilor care cuprind toate categoriile de entități cu drept de administrare a conturilor de plăți, prestare a serviciilor de plată și emitere de monedă electronică și anume, pe lângă bănci și societăți de plată, se propune a fi prevăzute – societăți emitente de monedă electronică, furnizorii de servicii poștale licențiați conform Legii nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și monedă electronică.

Politica fiscală și vamală, reprezintă un ansamblu de măsuri și instrumente elaborate și promovate în vederea acumulării resurselor financiare la bugetul public național care sunt indispensabile pentru satisfacerea necesităților publice, precum și constituie un mijloc important de a aborda aceste provocări actuale și a obţine un viitor durabil.

Ministerul Finanțelor prezintă spre consultări publice proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, ce vizează măsurile de politici bugetar-fiscale pentru anul 2023. Potrivit autorității principalele obiective propuse în proiectul de lege țintesc spre:

  •  identificarea instrumentelor care ar crea premise pentru creșterea economică a Republicii Moldova;
  • revizuirea mecanismelor de calculare și achitare a impozitelor și taxelor în vederea simplificării și clarificării cadrului legislativ, precum și îmbunătății proceselor de raportare fiscală; 
  •  continuarea armonizării legislației naționale la prevederile acquis-ul comunitar;
  • îmbunătățirea administrării fiscale și vamale prin extinderea spectrului de instrumente disponibile pentru intervenție, în vederea diminuării economiei tenebre și reducerii interacțiunii dintre contribuabil și funcționarul fiscal.

Astfel, măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul 2023 au drept scop să contribuie la soluționarea constrângerilor economice și asigurarea dezvoltării durabile a Republicii Moldova, în contextul proceselor economice și sociale existente.

În acests sens, în lista actelor normative ce urmează a fi modificate se regăsește și Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi. Intervențiile propuse în lege se referă la diminuarea tranzacțiilor în numerar. Respectiv, modificările propuse vin să complementeze acele modificări ce au fost propuse la Codul muncii pe partea relațiilor de muncă, țintindu-se și alte surse de numerar existente și anume plățile îndreptate în favoarea persoanelor fizice, altele decât salariile și plățile asimilate acestora.

Astfel, agenții economici vor putea achita în favoarea persoanelor fizice plăți în numerar aferente veniturilor specificate la art.901 din Codul fiscal (venituri din locațiune, arendă, superficie, dividende, royalty) și a oricăror altor venituri impozabile conform art.18 din Codul fiscal care se supun în mărime ce nu depășește 10 000 de lei pentru fiecare tranzacție, dar nu mai mult de 100 000 de lei anual.

Totodată, se propune operarea modificărilor care cuprind toate categoriile de entități cu drept de administrare a conturilor de plăți, prestare a serviciilor de plată și emitere de monedă electronică și anume, pe lângă bănci și societăți de plată, se propune a fi prevăzute – societăți emitente de monedă electronică, furnizorii de servicii poștale licențiați conform Legii nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și monedă electronică.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...