37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Politica fiscală și vamală 2021, examinată în ședința Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective

Politica fiscală și vamală 2021, examinată în ședința Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective

19.10.2020504 views Ministerul Finanțelor
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conducerea Ministerului Finanțelor a participat în cadrul ședinței online a Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, în cadrul căreia au fost examinate mai multe subiecte, printre care și proiectul obiectivelor politicii bugetar-fiscale și vamale pentru anul viitor.

Viceprim-ministrul Serghei Pușcuța a declarat că, proiectul Cadrului Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) 2021-2023 a fost elaborat reieșind din circumstanțele excepționale legate de răspândirea pandemiei de COVID-19, calamitățile naturale, precum și ținând cont de proritățile trasate de Comisia Europeană.

„Principalele priorități incluse în proiectul CBTM vor ghida autoritățile publice în elaborarea propunerilor bugetare pentru anul 2021. În conformitate cu aceste priorități, autoritățile publice centrale (APC) pot include propuneri pentru finalizarea sau raționalizarea programelor existente pentru a oferi finanțare pentru programele cu prioritate înaltă. Astfel, APC sunt încurajate să eficientizeze cheltuielile prin realocarea în cadrul programelor. Atunci când vor elabora propunerile de buget pentru anul 2021 și estimările pe termen mediu, APC trebuie să arate modul în care planul lor bugetar răspunde priorităților guvernamentale”, a adăugat Ministrul Finanțelor.

De asemenea, Serghei Pușcuța a menționat că, CBTM 2021-2023 se bazează pe politici macroeconomice prudente și pe eforturi de consolidare a guvernanței și instituțiilor: „Acest proiect are la bază bugetul rectificat pentru anul 2020 și progrnoza cadrului macroeconomic efectuat în iulie curent de către MEI și care a fost coordonat cu partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova. Prioritățile reformelor economice pe termen mediu derivă din Strategia Națională de Dezvoltare Moldova-2030, Programul de Activitate al Guvernului, Acordul de Asociere RM-UE și angajamentele asumate de țara noastră în cadrul negocierilor cu Fondul Monetar Internațional și care urmează a fi reflectate în noul program de cooperare economică”.

La rândul său, Secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Dorel Noroc a prezentat măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul 2021, care de asemenea sunt incluse în proiectul CBTM 2021-2023: „Un obiectiv primordial al Ministerului Finanțelor în raport cu mediul de afaceri este simplitatea, claritatea și comoditatea procesului de calculare și achitare a impozitelor și taxelor, concomitent cu promovarea unei legislații fiscale și vamale favorabilă dezvoltării economice și asigurarea veniturilor bugetare în vederea finanțării cheltuielilor publice, inclusiv a programelor existente de susținere a mediului de afaceri, precum și susținerea mediului de afaceri”.

Astfel, părțile au examinat o serie de măsuri de politică fiscală și vamală precum: scutirile acordate persoanelor fizice, uniformizarea cotelor impozitelor pe venit, regimul fiscal al dividendelor distribuite persoanelor juridice, regimul fiscal și social al profesiilor juridice, diminuarea numerarului în economie, posibilitatea includerii taxei rutiere în cota accizei aferentă produselor petroliere și altele.

Informăm că, documentul privind măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul 2021 este la etapa consultărilor publice. Urmare a recepționării și examinării tuturor propunerilor de politici, Ministerul Finanțelor va definitiva și prezenta pentru consultări publice proiectul de lege, ulterior transmis Guvernului spre aprobare și respectiv Parlamentului spre adoptare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...