37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Politica fiscală 2025: ce cheltuieli deductibile vor fi revizuite?

Politica fiscală 2025: ce cheltuieli deductibile vor fi revizuite?

07.06.2024199 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (politicii bugetar-fiscale pentru anul 2025) elaborat de către Ministerul Finanțelor, prevede ajustarea și extinderea spectrului cheltuielilor deductibile în scopuri fiscale reglementate de art. 24 din Codul fiscal.

Respectiv, în conformitate cu noua redacție a alin. 151 art. 24 din Codul fiscal, se propune a fi permise la deducere cheltuielile efectuate de contribuabili în decursul perioadei fiscale sub formă de alocaţii financiare destinate activităţii sindicatelor pentru utilizarea lor în scopurile stabilite atât în contractul colectiv de muncă cât și în alte acte normative interne, în vederea aplicării regimul de impozitare uniform, indiferent de documentul prin care se aprobă utilizarea acestor mijloace bănești.

Suplimentar, agentul economic va avea dreptul la deducerea cheltuielilor efectuate în conformitate cu prevederile alineatului 192 atât în folosul angajatului, cât și în folosul studenţilor stagiari şi/sau elevilor în baza raporturilor reglementate de Codul educaţiei şi/sau Legea nr.110/2022 cu privire la învăţământul dual.

Documentul mai prevede și revizuirea alineatului (193) și alineatului (26) art.24 din Codul fiscal. Potrivit noii redacții a alin. (193) art. 24 din CF, se va permite deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator, în folosul salariatului, pentru:

a) cadouri în natură, inclusiv vouchere, oferite cu ocazia zilelor de sărbătoare nelucrătoare conform Codului muncii, zilelor de naştere ale salariaţilor sau cu altă ocazie în modul prevăzut de contractul individual de muncă sau de regulamentul intern, al căror cuantum anual în raport cu un salariat nu depășește cumulativ valoarea de 10% din salariul mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat de Guvern pentru anul pentru care a fost acordat;
b) perfecţionarea salariaţilor, alta decât cea prevăzută la alin.(19), precum şi pentru activităţile aferente consolidării culturii corporative şi a spiritului de echipă, în modul stabilit de Guvern, în cuantum anual ce nu depășește 5% din valoarea calculată ca diferenţă dintre fondul de retribuire a muncii total pe întreprindere, determinat pentru anul curent şi fondul de retribuire a muncii persoanelor specificate la grupele minore 112 şi 121 din CORM;
c) abonamente pentru utilizarea facilităţilor sportive în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile 93.11, 93.12 sau 93.13 ale CAEM, în mărime anuală de până la 50% din salariul mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat de Guvern pentru anul pentru care a fost acordat, în raport cu un salariat;
d) contractarea serviciilor medicale în cuantumul unui salariu mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat de Guvern pentru anul pentru care a fost acordat, în raport cu un salariat.

Prevederile alineatului menționat nu vor limita dreptul la deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor enumerate la lit.a)-d) dacă pentru cuantumul ce depășește plafonul menționat se aplică alin.(192) din CF.

De asemenea, în cazul aprobării noii redacții a alin.(26) al aceluiași articol, se va permite deducerea cheltuielilor legate de compensarea costurilor serviciilor alternative de îngrijire a copiilor cu vârstă de până la 3 ani a salariatului, în mărime ce nu depășește valoarea 2500 lei lunar pentru fiecare copil al salariatului. Fiind exclusă limita maximă de deducere de 5% din fondul de retribuire a muncii determinat pentru anul curent.

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (politicii bugetar-fiscale pentru anul 2025) elaborat de către Ministerul Finanțelor, prevede ajustarea și extinderea spectrului cheltuielilor deductibile în scopuri fiscale reglementate de art. 24 din Codul fiscal.

Respectiv, în conformitate cu noua redacție a alin. 151 art. 24 din Codul fiscal, se propune a fi permise la deducere cheltuielile efectuate de contribuabili în decursul perioadei fiscale sub formă de alocaţii financiare destinate activităţii sindicatelor pentru utilizarea lor în scopurile stabilite atât în contractul colectiv de muncă cât și în alte acte normative interne, în vederea aplicării regimul de impozitare uniform, indiferent de documentul prin care se aprobă utilizarea acestor mijloace bănești.

Suplimentar, agentul economic va avea dreptul la deducerea cheltuielilor efectuate în conformitate cu prevederile alineatului 192 atât în folosul angajatului, cât și în folosul studenţilor stagiari şi/sau elevilor în baza raporturilor reglementate de Codul educaţiei şi/sau Legea nr.110/2022 cu privire la învăţământul dual.

Documentul mai prevede și revizuirea alineatului (193) și alineatului (26) art.24 din Codul fiscal. Potrivit noii redacții a alin. (193) art. 24 din CF, se va permite deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator, în folosul salariatului, pentru:

a) cadouri în natură, inclusiv vouchere, oferite cu ocazia zilelor de sărbătoare nelucrătoare conform Codului muncii, zilelor de naştere ale salariaţilor sau cu altă ocazie în modul prevăzut de contractul individual de muncă sau de regulamentul intern, al căror cuantum anual în raport cu un salariat nu depășește cumulativ valoarea de 10% din salariul mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat de Guvern pentru anul pentru care a fost acordat;
b) perfecţionarea salariaţilor, alta decât cea prevăzută la alin.(19), precum şi pentru activităţile aferente consolidării culturii corporative şi a spiritului de echipă, în modul stabilit de Guvern, în cuantum anual ce nu depășește 5% din valoarea calculată ca diferenţă dintre fondul de retribuire a muncii total pe întreprindere, determinat pentru anul curent şi fondul de retribuire a muncii persoanelor specificate la grupele minore 112 şi 121 din CORM;
c) abonamente pentru utilizarea facilităţilor sportive în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile 93.11, 93.12 sau 93.13 ale CAEM, în mărime anuală de până la 50% din salariul mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat de Guvern pentru anul pentru care a fost acordat, în raport cu un salariat;
d) contractarea serviciilor medicale în cuantumul unui salariu mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat de Guvern pentru anul pentru care a fost acordat, în raport cu un salariat.

Prevederile alineatului menționat nu vor limita dreptul la deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor enumerate la lit.a)-d) dacă pentru cuantumul ce depășește plafonul menționat se aplică alin.(192) din CF.

De asemenea, în cazul aprobării noii redacții a alin.(26) al aceluiași articol, se va permite deducerea cheltuielilor legate de compensarea costurilor serviciilor alternative de îngrijire a copiilor cu vârstă de până la 3 ani a salariatului, în mărime ce nu depășește valoarea 2500 lei lunar pentru fiecare copil al salariatului. Fiind exclusă limita maximă de deducere de 5% din fondul de retribuire a muncii determinat pentru anul curent.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...