37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Politica bugetar-fiscală 2025: completarea și revizuirea noțiunilor din Codul fiscal

Politica bugetar-fiscală 2025: completarea și revizuirea noțiunilor din Codul fiscal

07.06.2024154 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultare publică proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2025).

Astfel, ca urmare a adoptării prezentului proiect va fi necesară modificarea următoarelor acte normative: : Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Codul fiscal, Legea nr.1417/1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal, Legea nr.1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, Codul de procedură civilă, Codul de executare, Legea nr.135/2007 privind societăţile cu răspundere limitată, Codul Contravențional, Codul vamal etc.

Respectiv, prin prezentul proiect se propune completarea Codului fiscal cu două noțiuni noi:

 • „Stock options plan” - un program inițiat în cadrul unei persoane juridice, aprobat de către adunarea generală a asociaților/acționarilor prin care se acordă angajaților rezidenți și administratorilor rezidenți acesteia, dreptul de a achiziționa la un preț preferențial sau de a primi cu titlu gratuit un număr determinat de titluri de participare, emise de entitatea respectivă, dar nu mai mult de 25% din capitalul social, în raport cu toți participanții la program. Pentru calificarea unui program ca fiind stock option plan, programul respectiv trebuie să cuprindă o perioadă minimă de 3 ani între momentul acordării dreptului și momentul exercitării acestuia (achiziționării/primirii titlurilor de participare).
 • „Titlu de participare” - orice acțiune sau altă parte socială într-o entitate juridică.

De asemenea, se propune și ajustarea noțiunilor existente, în special:

 • Servicii profesionale” – activităţi independente în domeniul ştiinţific, literar, artistic, educativ, pedagogic, activități independente ale inginerilor arhitecților, auditorilor, contabililor precum şi oricare altă activitate desfăşurată în conformitate cu legislaţia în vigoare. Prevederile prezentului punct nu se extind asupra persoanelor menţionate la pct.362) şi la pct.363) etc.
 • „Locuință de bază” - locuinţă care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
  a) este proprietatea contribuabilului în decurs de cel puţin 3 ani;
  b) constituie domiciliul/reşedinţa contribuabilului în decursul ultimilor 3 ani pînă la momentul înstrăinării inclusiv în cazul în care domiciliul/reședinţa a fost anulată cu cel mult 90 zile calendaristice înainte de data înstrăinării.

Proiectul poate fi consultat până la data de 19 iunie curent.

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultare publică proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2025).

Astfel, ca urmare a adoptării prezentului proiect va fi necesară modificarea următoarelor acte normative: : Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Codul fiscal, Legea nr.1417/1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal, Legea nr.1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, Codul de procedură civilă, Codul de executare, Legea nr.135/2007 privind societăţile cu răspundere limitată, Codul Contravențional, Codul vamal etc.

Respectiv, prin prezentul proiect se propune completarea Codului fiscal cu două noțiuni noi:

 • „Stock options plan” - un program inițiat în cadrul unei persoane juridice, aprobat de către adunarea generală a asociaților/acționarilor prin care se acordă angajaților rezidenți și administratorilor rezidenți acesteia, dreptul de a achiziționa la un preț preferențial sau de a primi cu titlu gratuit un număr determinat de titluri de participare, emise de entitatea respectivă, dar nu mai mult de 25% din capitalul social, în raport cu toți participanții la program. Pentru calificarea unui program ca fiind stock option plan, programul respectiv trebuie să cuprindă o perioadă minimă de 3 ani între momentul acordării dreptului și momentul exercitării acestuia (achiziționării/primirii titlurilor de participare).
 • „Titlu de participare” - orice acțiune sau altă parte socială într-o entitate juridică.

De asemenea, se propune și ajustarea noțiunilor existente, în special:

 • Servicii profesionale” – activităţi independente în domeniul ştiinţific, literar, artistic, educativ, pedagogic, activități independente ale inginerilor arhitecților, auditorilor, contabililor precum şi oricare altă activitate desfăşurată în conformitate cu legislaţia în vigoare. Prevederile prezentului punct nu se extind asupra persoanelor menţionate la pct.362) şi la pct.363) etc.
 • „Locuință de bază” - locuinţă care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
  a) este proprietatea contribuabilului în decurs de cel puţin 3 ani;
  b) constituie domiciliul/reşedinţa contribuabilului în decursul ultimilor 3 ani pînă la momentul înstrăinării inclusiv în cazul în care domiciliul/reședinţa a fost anulată cu cel mult 90 zile calendaristice înainte de data înstrăinării.

Proiectul poate fi consultat până la data de 19 iunie curent.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...