37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Planul național de dezvoltare 2024-2026, propus spre consultare publică

Planul național de dezvoltare 2024-2026, propus spre consultare publică

20.11.2023149 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Muncii și Protecției Sociale, invită partenerii de dezvoltare, organizațiile non-guvernamentale, asociațiile obștești și alte părți interesate la consultarea angajamentelor instituției din proiectul Planului Național de Dezvoltare 2024-2026.

Planul național de dezvoltare pentru anii 2024-2026 reprezintă principalul document care stabilește prioritățile de politici publice ale Guvernului pentru o perioadă de trei ani și conține direcțiile prioritare și măsurile pentru implementarea obiectivelor strategice ale țării. Astfel, obiectivele generale ale Planului național de dezvoltare vizează:

 1. creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților;
 2. îmbunătățirea condițiilor de trai;
 3. garantarea educației relevante și de calitate pentru toți pe întreg parcursul vieții;
 4. ridicarea nivelului de cultură și de dezvoltare personal;
 5. îmbunătățirea stării de sănătate fizică și mintală a populației prin contribuția activă a unui sistem de sănătate modern și eficient, care răspunde nevoilor fiecărui individ;
 6. constituirea unui sistem de protecție socială solid și incluziv;
 7. asigurarea unei guvernări eficiente, incluzive și transparente;
 8. edificarea unui sistem de justiție echitabil, incoruptibil și independent;
 9. promovarea unei societăți pașnice și sigure;
 10. asigurarea unui mediu sănătos și sigur.

Creșterea accelerată a productivității muncii este unul dintre obiectivele specifice ale Planul național de dezvoltare pentru anii 2024-2026. În vederea susținerii acestui obiectiv se prevede:

 • sprijinirea producătorilor mici să acceseze piețe locale și să se integreze în lanțurile comerciale naționale;
 • susținerea retehnologizării și eficientizării energetice a întreprinderilor mici și mijlocii prin trecerea la echipamente și utilaje tehnice eficiente și la surse alternative de energie în scopul creșterii competitivității, rezilienței și accesului la investiții;
 • susuținerea întreprinderilor mici și mijocii, gospodăriilor țărănești pentru a participa la târguri și expoziții naționale și locale în scopul promovării producătorilor și producției autohtone
 • fortificarea rezilienței climatice a sectorului agricol.

Adițional, sunt planificate o serie de măsuri de dezvoltarea oportunităților pentru inovații și antreprenoriat, cum ar fi:

 • dezvoltarea și îmbunătățirea mecanismelor de comunicare între diasporă și autoritățile publice și valorificarea și recunoașterea potențialului uman al diasporei;
 • susținerea dezvoltării antreprenoriatului feminin în scopul asigurării oportunităților egale pentru femei și bărbați, diminuării inegalităților economice și asigurării creșterii veniturilor acestora din surse durabile;
 • promovarea antreprenoriatului în rândul genereției tinere și sprijinirea tinerilor să înceapă și să dezvolte afaceri acasă pentru susținerea integrării socio-economice și menținerea tinerilor în țară, inclusiv în zonele rurale;
 • sprijinirea micilor afaceri din domeniul turismului rural în vederea dezvoltării economiei naționale și valorificării resurselor naturale și culturale ale localităților din mediul rural;
 • elaborarea sistemului informațional în domeniul infrastructurii calității, în scopul îmbunătățirii guvernanței și creșterii eficienței în sector etc.

De asemenea, pentru anii 2024-2026 sunt prevăzute acțiuni de ameliorare a condițiilor de muncă și reducerea ocupării informale, cum ar fi: modernizarea și sporirea eficienței Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă în activării pieții muncii și a Inspectoratului de Stat al Muncii în vederea îmbunătățirii activităților de inspecție (sensibilizare, informare, consultare, prevenire și control).

Ministerul Muncii și Protecției Sociale, invită partenerii de dezvoltare, organizațiile non-guvernamentale, asociațiile obștești și alte părți interesate la consultarea angajamentelor instituției din proiectul Planului Național de Dezvoltare 2024-2026.

Planul național de dezvoltare pentru anii 2024-2026 reprezintă principalul document care stabilește prioritățile de politici publice ale Guvernului pentru o perioadă de trei ani și conține direcțiile prioritare și măsurile pentru implementarea obiectivelor strategice ale țării. Astfel, obiectivele generale ale Planului național de dezvoltare vizează:

 1. creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților;
 2. îmbunătățirea condițiilor de trai;
 3. garantarea educației relevante și de calitate pentru toți pe întreg parcursul vieții;
 4. ridicarea nivelului de cultură și de dezvoltare personal;
 5. îmbunătățirea stării de sănătate fizică și mintală a populației prin contribuția activă a unui sistem de sănătate modern și eficient, care răspunde nevoilor fiecărui individ;
 6. constituirea unui sistem de protecție socială solid și incluziv;
 7. asigurarea unei guvernări eficiente, incluzive și transparente;
 8. edificarea unui sistem de justiție echitabil, incoruptibil și independent;
 9. promovarea unei societăți pașnice și sigure;
 10. asigurarea unui mediu sănătos și sigur.

Creșterea accelerată a productivității muncii este unul dintre obiectivele specifice ale Planul național de dezvoltare pentru anii 2024-2026. În vederea susținerii acestui obiectiv se prevede:

 • sprijinirea producătorilor mici să acceseze piețe locale și să se integreze în lanțurile comerciale naționale;
 • susținerea retehnologizării și eficientizării energetice a întreprinderilor mici și mijlocii prin trecerea la echipamente și utilaje tehnice eficiente și la surse alternative de energie în scopul creșterii competitivității, rezilienței și accesului la investiții;
 • susuținerea întreprinderilor mici și mijocii, gospodăriilor țărănești pentru a participa la târguri și expoziții naționale și locale în scopul promovării producătorilor și producției autohtone
 • fortificarea rezilienței climatice a sectorului agricol.

Adițional, sunt planificate o serie de măsuri de dezvoltarea oportunităților pentru inovații și antreprenoriat, cum ar fi:

 • dezvoltarea și îmbunătățirea mecanismelor de comunicare între diasporă și autoritățile publice și valorificarea și recunoașterea potențialului uman al diasporei;
 • susținerea dezvoltării antreprenoriatului feminin în scopul asigurării oportunităților egale pentru femei și bărbați, diminuării inegalităților economice și asigurării creșterii veniturilor acestora din surse durabile;
 • promovarea antreprenoriatului în rândul genereției tinere și sprijinirea tinerilor să înceapă și să dezvolte afaceri acasă pentru susținerea integrării socio-economice și menținerea tinerilor în țară, inclusiv în zonele rurale;
 • sprijinirea micilor afaceri din domeniul turismului rural în vederea dezvoltării economiei naționale și valorificării resurselor naturale și culturale ale localităților din mediul rural;
 • elaborarea sistemului informațional în domeniul infrastructurii calității, în scopul îmbunătățirii guvernanței și creșterii eficienței în sector etc.

De asemenea, pentru anii 2024-2026 sunt prevăzute acțiuni de ameliorare a condițiilor de muncă și reducerea ocupării informale, cum ar fi: modernizarea și sporirea eficienței Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă în activării pieții muncii și a Inspectoratului de Stat al Muncii în vederea îmbunătățirii activităților de inspecție (sensibilizare, informare, consultare, prevenire și control).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...