37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Planul de conturi contabile în sistemul bugetar a fost modificat. Modificările au intrat în vigoare

Planul de conturi contabile în sistemul bugetar a fost modificat. Modificările au intrat în vigoare

28.01.2021497 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 22 ianuarie 2021, au fost publicate mai multe ordine cu privire la modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015, după cum urmează:

I. Prin Ordinul nr. 177 din 31.12.2020 s-a modificat denumirea subconturilor de nivelul I și II 14321,143210, 14323, 143230, pe tot parcursul textului și anexelor la Ordinul nr. 216/2015 și se expun în următoarea redacție:

14321 „Amenzi aplicate de Inspectoratul Național de Securitate Publică”.
143210 „Amenzi aplicate de Inspectoratul Național de Securitate Publică”.
14323 „Amenzi aplicate de Inspectoratul Național de Securitate Publică pentru încălcarea traficului rutier, constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video”.
143230 „Amenzi aplicate de Inspectoratul Național de Securitate Publică pentru încălcarea traficului rutier, constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video”.

De asemenea, în Planul de conturi contabile în sistemul bugetar au fost introduse subconturi noi de nivelul II cu următoarele denumiri:

Subcont de nivelul II Denumirea conturilor Activ/ Pasiv
      142391 Alte mijloace bănești intrate legal în posesia autorităților/instituțiilor bugetare  P
      142392 Taxa de portabilitate a numerelor  P
      142393 Taxa  aeroportuară  P

La subcontul de nivelul II 142391 ,,Alte mijloace bănești intrate legal în posesia autorităților/instituțiilor bugetare” se reflectă penalităţile achitate de către furnizorii mărfurilor şi serviciilor pentru nerespectarea condiţiilor contractuale faţă de instituţia bugetară, despăgubirile primite de la companii de asigurare, în cazul avarierii sau distrugerii autovehiculului, precum şi alte mijloace băneşti, intrate legal în posesia instituţiilor bugetare.

La subcontul de nivelul II 142392 ,,Taxa de portabilitate a numerelor” se reflectă mijloacele financiare în mărime de 50% din plata lunară de operare, administrare şi întreţinere a bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor.

La subcontul de nivelul II 142393 ,,Taxa aeroportuară” se reflectă mijloacele financiare în mărime de 50% din taxa lunară pentru modernizarea aeroportului”.

Pentru mai multe informații cu privire la modificări, accesați ordinul aici.

Prezentul ordin a intrat în vigoare la data de 22 ianuarie 2021.

II. Prin Ordinul nr. 178 din 31.12.2020 s-au făcut următoarele modificări în planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi în normele metodologice:

-Denumirea contului 1221, subcontului de nivelul I 12210 și a subconturilor de nivelul II 122100 („Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală sub formă de contribuţie procentuală din salariu şi la alte recompense, achitate de angajatori şi angajaţi”) se modifică și se expune în următoarea redacție:
„Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, achitate de angajaţi” - aceste modificări au fost făcute în legătură cu anularea achitării primelor AOAM de către angajatori.

Totodată, contul 1212 „Contribuţii individuale de asigurări sociale de stat obligatorii” se exclude. Modificările s-au făcut în legătură cu anularea contribuțiilor de asigurări sociale individuale.

Pentru mai multe informații cu privire la modificări, accesați ordinul aici.

Prezentul ordin a intrat în vigoare la data de 22 ianuarie 2021.

III. Prin Ordinul nr. 180 din 31.12.2020 în Planul de conturi contabile în sistemul bugetar au fost adăugate noi prevederi legate de uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale, potrivit cărora, în cazul ieșirii și transmiterii gratuite a mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, uzura și amortizarea se determină în luna ieșirii activelor nefinanciare şi se calculează pentru lunile anului de gestiune, inclusiv pentru luna în care acestea au fost scoase din evidența contabilă.

În Modul de completare a planului de conturi contabile în sistemul bugetar s-au adăugat noi completări cu privire la descrierea subcontului de nivelul II 281500 „Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenţi la autoritatea/instituția bugetară”. Acest subcont se va utiliza doar pentru evidenţa executării de casă a bugetelor componente a bugetului public naţional (metoda de casă) și nu se utilizează pentru evidenţa cheltuielilor efective ale autorităţilor/instituţiilor bugetare (metoda de angajamente).

Pentru mai multe informații cu privire la modificări, accesați ordinul aici.

Prezentul ordin a intrat în vigoare la data de 22 ianuarie 2021.

Conform Monitorului Oficial din 22 ianuarie 2021, au fost publicate mai multe ordine cu privire la modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015, după cum urmează:

I. Prin Ordinul nr. 177 din 31.12.2020 s-a modificat denumirea subconturilor de nivelul I și II 14321,143210, 14323, 143230, pe tot parcursul textului și anexelor la Ordinul nr. 216/2015 și se expun în următoarea redacție:

14321 „Amenzi aplicate de Inspectoratul Național de Securitate Publică”.
143210 „Amenzi aplicate de Inspectoratul Național de Securitate Publică”.
14323 „Amenzi aplicate de Inspectoratul Național de Securitate Publică pentru încălcarea traficului rutier, constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video”.
143230 „Amenzi aplicate de Inspectoratul Național de Securitate Publică pentru încălcarea traficului rutier, constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video”.

De asemenea, în Planul de conturi contabile în sistemul bugetar au fost introduse subconturi noi de nivelul II cu următoarele denumiri:

Subcont de nivelul II Denumirea conturilor Activ/ Pasiv
      142391 Alte mijloace bănești intrate legal în posesia autorităților/instituțiilor bugetare  P
      142392 Taxa de portabilitate a numerelor  P
      142393 Taxa  aeroportuară  P

La subcontul de nivelul II 142391 ,,Alte mijloace bănești intrate legal în posesia autorităților/instituțiilor bugetare” se reflectă penalităţile achitate de către furnizorii mărfurilor şi serviciilor pentru nerespectarea condiţiilor contractuale faţă de instituţia bugetară, despăgubirile primite de la companii de asigurare, în cazul avarierii sau distrugerii autovehiculului, precum şi alte mijloace băneşti, intrate legal în posesia instituţiilor bugetare.

La subcontul de nivelul II 142392 ,,Taxa de portabilitate a numerelor” se reflectă mijloacele financiare în mărime de 50% din plata lunară de operare, administrare şi întreţinere a bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor.

La subcontul de nivelul II 142393 ,,Taxa aeroportuară” se reflectă mijloacele financiare în mărime de 50% din taxa lunară pentru modernizarea aeroportului”.

Pentru mai multe informații cu privire la modificări, accesați ordinul aici.

Prezentul ordin a intrat în vigoare la data de 22 ianuarie 2021.

II. Prin Ordinul nr. 178 din 31.12.2020 s-au făcut următoarele modificări în planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi în normele metodologice:

-Denumirea contului 1221, subcontului de nivelul I 12210 și a subconturilor de nivelul II 122100 („Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală sub formă de contribuţie procentuală din salariu şi la alte recompense, achitate de angajatori şi angajaţi”) se modifică și se expune în următoarea redacție:
„Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, achitate de angajaţi” - aceste modificări au fost făcute în legătură cu anularea achitării primelor AOAM de către angajatori.

Totodată, contul 1212 „Contribuţii individuale de asigurări sociale de stat obligatorii” se exclude. Modificările s-au făcut în legătură cu anularea contribuțiilor de asigurări sociale individuale.

Pentru mai multe informații cu privire la modificări, accesați ordinul aici.

Prezentul ordin a intrat în vigoare la data de 22 ianuarie 2021.

III. Prin Ordinul nr. 180 din 31.12.2020 în Planul de conturi contabile în sistemul bugetar au fost adăugate noi prevederi legate de uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale, potrivit cărora, în cazul ieșirii și transmiterii gratuite a mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, uzura și amortizarea se determină în luna ieșirii activelor nefinanciare şi se calculează pentru lunile anului de gestiune, inclusiv pentru luna în care acestea au fost scoase din evidența contabilă.

În Modul de completare a planului de conturi contabile în sistemul bugetar s-au adăugat noi completări cu privire la descrierea subcontului de nivelul II 281500 „Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenţi la autoritatea/instituția bugetară”. Acest subcont se va utiliza doar pentru evidenţa executării de casă a bugetelor componente a bugetului public naţional (metoda de casă) și nu se utilizează pentru evidenţa cheltuielilor efective ale autorităţilor/instituţiilor bugetare (metoda de angajamente).

Pentru mai multe informații cu privire la modificări, accesați ordinul aici.

Prezentul ordin a intrat în vigoare la data de 22 ianuarie 2021.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...