37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Planul de Acțiuni 2019-2020 în Domeniul Vamal și Mediul de Afaceri

Planul de Acțiuni 2019-2020 în Domeniul Vamal și Mediul de Afaceri

13.09.2019881 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, 13 septembrie a intrat în vigoare Hotărîrea nr. 420 din 30.08.2019 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni ale Guvernului pentru anii 2019-2020.

În legătură cu aceasta, am selectat cele mai importante acțiuni planificate de către Guvern în politicile vamale și în administrarea vamală, cum ar fi:

 • Aprobarea noului Cod vamal
 • Modernizarea Sistemului informațional integrat vamal „ASYCUDA World”
 • Dezvoltarea programului „Agent Economic Autorizat”(AEO) și a mecanismului de recunoaștere mutuală a statului de AEO cu țările UE
 • Extinderea declarării electronice pentru toate procedurile și regimurile vamale
 • Promovarea procedurii simplificate de certificare a originii „Exportator aprobat”
 • Racordarea cadrului normativ național la standardele UE printr-o abordare nediscriminatorie a regulilor de origine a mărfurilor
 • Optimizarea modului de evaluare a mărfurilor în vamă prin modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 974/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor
 • Simplificarea procedurilor de export pentru trimiterile poștale de mărfuri a căror valoare facturată per livrare nu depășește suma de 1000 de euro prin depunerea unei singure declarații vamale pentru toate tranzacțiile operate în decurs de o lună
 • Ajustarea Regulamentului privind restituirea drepturilor de import sau de export plătite în plus, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.876/2014, la prevederile Codului vamal al RM nr. 1149/2000
 • Modificarea cadrului normativ cu privire la îndeplinirea condițiilor pentru aderarea la Convenția din 20 mai 1987 privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri și Convenția din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun
 • Implimentarea ghișeului unic bazat pe interacțiunea electronică dintre autoritatea vamală și alte autorități competente

Totodată, prezentăm cele mai importante acțiuni planificate în mediul de afaceri:

 • Consolidarea platformei pentru examinarea proiectelor investiționale strategice (de importanță națională)
 • Eficientizarea activității de întreprinzător și promovarea competiției loiale prin revizuirea Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior
 • Creșterea nivelului de conformare a inspecțiilor prin modificarea Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător
 • Asigurarea aplicării eficiente a legislației concurențiale prin modificarea Legii concurenței nr.183.2012 (reformarea Consiliului Concurenței)
 • Eficientizarea activității organelor de control și micșorarea constantă a preisunii asupra mediului de afaceri prin aprobarea Metodologiei de stabilire a obiectivelor și indicatorilor de performanță
 • Transpunerea eliberării actelor permisive pe portalul www.servicii.gov.md
 • Asigurarea funcționalității Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al controalelor”
 • Aprobarea unui program de suport al întreprinderilor mici și mijlocii privind implementarea principiilor economiei verzi
 • Lansarea unui program de susținere a formării clusterelor
 • Îmbunătățirea cadrului legal privind aplicarea patentei de întreprinzător prin modificarea unor acte legislative
 • Elaborarea proiectului de lege privind garantarea depozitelor
 • Elaborarea proiectului de lege cu privire la asigurări

În Monitorul Oficial de astăzi, 13 septembrie a intrat în vigoare Hotărîrea nr. 420 din 30.08.2019 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni ale Guvernului pentru anii 2019-2020.

În legătură cu aceasta, am selectat cele mai importante acțiuni planificate de către Guvern în politicile vamale și în administrarea vamală, cum ar fi:

 • Aprobarea noului Cod vamal
 • Modernizarea Sistemului informațional integrat vamal „ASYCUDA World”
 • Dezvoltarea programului „Agent Economic Autorizat”(AEO) și a mecanismului de recunoaștere mutuală a statului de AEO cu țările UE
 • Extinderea declarării electronice pentru toate procedurile și regimurile vamale
 • Promovarea procedurii simplificate de certificare a originii „Exportator aprobat”
 • Racordarea cadrului normativ național la standardele UE printr-o abordare nediscriminatorie a regulilor de origine a mărfurilor
 • Optimizarea modului de evaluare a mărfurilor în vamă prin modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 974/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor
 • Simplificarea procedurilor de export pentru trimiterile poștale de mărfuri a căror valoare facturată per livrare nu depășește suma de 1000 de euro prin depunerea unei singure declarații vamale pentru toate tranzacțiile operate în decurs de o lună
 • Ajustarea Regulamentului privind restituirea drepturilor de import sau de export plătite în plus, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.876/2014, la prevederile Codului vamal al RM nr. 1149/2000
 • Modificarea cadrului normativ cu privire la îndeplinirea condițiilor pentru aderarea la Convenția din 20 mai 1987 privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri și Convenția din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun
 • Implimentarea ghișeului unic bazat pe interacțiunea electronică dintre autoritatea vamală și alte autorități competente

Totodată, prezentăm cele mai importante acțiuni planificate în mediul de afaceri:

 • Consolidarea platformei pentru examinarea proiectelor investiționale strategice (de importanță națională)
 • Eficientizarea activității de întreprinzător și promovarea competiției loiale prin revizuirea Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior
 • Creșterea nivelului de conformare a inspecțiilor prin modificarea Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător
 • Asigurarea aplicării eficiente a legislației concurențiale prin modificarea Legii concurenței nr.183.2012 (reformarea Consiliului Concurenței)
 • Eficientizarea activității organelor de control și micșorarea constantă a preisunii asupra mediului de afaceri prin aprobarea Metodologiei de stabilire a obiectivelor și indicatorilor de performanță
 • Transpunerea eliberării actelor permisive pe portalul www.servicii.gov.md
 • Asigurarea funcționalității Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al controalelor”
 • Aprobarea unui program de suport al întreprinderilor mici și mijlocii privind implementarea principiilor economiei verzi
 • Lansarea unui program de susținere a formării clusterelor
 • Îmbunătățirea cadrului legal privind aplicarea patentei de întreprinzător prin modificarea unor acte legislative
 • Elaborarea proiectului de lege privind garantarea depozitelor
 • Elaborarea proiectului de lege cu privire la asigurări

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...