37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Planifici să devii antreprenor? Ce trebuie să cunoști (I)

Planifici să devii antreprenor? Ce trebuie să cunoști (I)

28.06.20182.598 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Atunci când planificați inițierea unei afaceri, indiferent de faptul în ce domeniu intenționați să activați, puteți beneficia de un succes mai mare planificând inițierea afacerii. O modalitate de a începe, este să descrieți conceptul de afaceri într-un plan de afaceri.

În planul de afceri, puteți contura conceptul de afacere, menționând obiective clare pentru operațiunile Dvs.:

 1. Ce serviciu sau produs veți comercializa;
 2.  Cine va procura serviciul sau produsul;
 3. Piața;
 4. Avantajele/dezavantajele în comparație cu concurenții;
 5. Consecințele fiscale ce se formează ca rezultat.

Serviciul Fiscal de Stat, a elaborat un Ghid al contribuabilului începător, ce are menirea să vă îndrume pe parcursul activității Dvs. Mai jos vom face o mică prezentare.

Alegerea formei organizatorico-juridice

Există 2 opțiuni de bază pentru a demara o afacere, în calitate de persoană fizică sau juridică.

Aflați dacă aveți nevoie de licență sau autorizație

Este important să cunoașteți, dacă afacerea Dvs are nevoie de autorizație, de înregistrare sau să faceți alte notificări la careva autorități publice. În conformitate cu art. 124 din Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea autorității de întreprinzător autoritățile abilitate cu dreptul de a acorda licențe sunt:

a) Agenția Servicii Publice;
b) Banca Naţională a Moldovei;
c) Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
d) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
e) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei;
f) Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;
g) Consiliul Coordonator al Audiovizualului.

Potrivit Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, activitatea de comerț poate fi exercitată de persoane fizice și juridice care au drept obiect de activitate comercializarea de produse și/sau servicii și care corespund celor indicate în anexa la Lege.

Astfel, pentru desfășurarea activității de comerț, comercianții au obligația de a notifica autoritatea administrației publice locale. Informație suplimentară puteți găsi accesând link-ul, precum și în HG nr. 931 din 8 decembrie 2011 cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul.

Înregistrarea activității de întreprinzător

Înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor și reprezentațelor acestora, precum și a întreprinzătorilor individuali, se efectuează în zi lucrătoare în termen de 24 de ore, care se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării.

Persoanele juridice, filiale și reprezentațele lor, precum și întreprinzătorii individuali se înregistrează la Agenția Servicii Publice prin structurile sale teritoriale în a cărui rază de deservire se află sediul acestora.

Drepturile și obligațiile contribuabililor, sunt prezentate în Carta contribuabililor, publicată pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat.

Înregistrarea fiscală

Contribuabilul, este obligat să se pună la evidență la SFS în raza sediului stabilit în documentele de constituire (înregistrare) și să primească certificatul de atribuire a codului fiscal. De asemenea, contribuabilul trebuie să prezinte informațiile inițiale și să comunice modificările ulterioare, cu privire la sediul său, sediul subdiviziunilor sale, precum și sediul instituțiilor financiare din străinătate în care sunt deschise conturi.

Informație detaliată se conține în Ordinul SFS nr. 352 din 28.09.2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor.

Impozite și taxe

Cotele impozitelor, taxelor și altor plăți nefiscale sunt stabilite prin actele legislative ce reglementează impozitele și plățile date și anume:

 1. Codul fiscal;
 2. Legea bugetului de stat, aprobată pentru anul respectiv;
 3. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobată pentru anul respectiv;
 4. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobată pe anul respectiv.

Tipurile impozitelor și taxelor locale percepute în RM

Impozite și taxe de stat

 • Impozit pe venit
 • TVA
 • Accize
 • Impozit privat
 • Taxă vamală
 • Taxa rutieră
 • Impozit pe avere
 • Impozitul unic de la rezidenții parcurilor IT

Impozite și taxe locale

 • Taxa pentru amenajarea teritoriului
 • Taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii
 • Taxa de piață
 • Taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)
 • Taxa pentru dispozitivile publicitare
 • Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele minicipale, orășănești și comunale, taxa pentru parcare, taxa balneară, taxa de aplicare a simbolicii locale, etc.
 • Taxa pentru folosirea resurselor naturale
 • Impozitul pe bunurile imobiliare/ Impozitul funciar

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii

Tarifele contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, temenele de virare a acestora la BASS sunt prezentate în anexa nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul respectiv.

Primele de asigurări obligatorii de asistență medicală

Cotele primelor de asigurări obligatorii de asistență medical pentru diferite categorii de plătitori, modul de achitare și termenul de achitare este prezentat în Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul respectiv.

Necesitatea utilizării Mașinilor de Casă și Control

Încasările bănești în numerar, se efectuează prin intermediul dispozitivelor și sistemelor pentru înregistrarea operașiunilor în numerar, respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite afectuarea încasărilor bănești în numerar fără aplicarea MCC anexa la Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar.

Asupra titularilor de patentă, nu se extind cerințele utilizării MCC la efectuarea operațiunilor de casă și decontărilor în numerar.

Prezentarea rapoartelor către Serviciul Fiscal de Stat

Indiferent de forma organizatorico-juridică, subiectul impunerii fiscale are obligația de a:

 • Calcula impozite/taxel;
 • Raportarea (prezentarea) dărilor de seamă;
 • Achitarea impozitelor/taxelor.

În vederea facilitării informării contribuabililor cu privire la prezentarea declarațiilor fiscale, Serviciul Fiscal de Stat, elaborează și pune la dispoziție lunar, Calendarul fiscal al contribuabilului.

Titularii patentei de întreprinzător nu au obligația prezentării dărilor de seamă financiare și statistice.

Va urma.

Atunci când planificați inițierea unei afaceri, indiferent de faptul în ce domeniu intenționați să activați, puteți beneficia de un succes mai mare planificând inițierea afacerii. O modalitate de a începe, este să descrieți conceptul de afaceri într-un plan de afaceri.

În planul de afceri, puteți contura conceptul de afacere, menționând obiective clare pentru operațiunile Dvs.:

 1. Ce serviciu sau produs veți comercializa;
 2.  Cine va procura serviciul sau produsul;
 3. Piața;
 4. Avantajele/dezavantajele în comparație cu concurenții;
 5. Consecințele fiscale ce se formează ca rezultat.

Serviciul Fiscal de Stat, a elaborat un Ghid al contribuabilului începător, ce are menirea să vă îndrume pe parcursul activității Dvs. Mai jos vom face o mică prezentare.

Alegerea formei organizatorico-juridice

Există 2 opțiuni de bază pentru a demara o afacere, în calitate de persoană fizică sau juridică.

Aflați dacă aveți nevoie de licență sau autorizație

Este important să cunoașteți, dacă afacerea Dvs are nevoie de autorizație, de înregistrare sau să faceți alte notificări la careva autorități publice. În conformitate cu art. 124 din Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea autorității de întreprinzător autoritățile abilitate cu dreptul de a acorda licențe sunt:

a) Agenția Servicii Publice;
b) Banca Naţională a Moldovei;
c) Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
d) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
e) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei;
f) Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;
g) Consiliul Coordonator al Audiovizualului.

Potrivit Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, activitatea de comerț poate fi exercitată de persoane fizice și juridice care au drept obiect de activitate comercializarea de produse și/sau servicii și care corespund celor indicate în anexa la Lege.

Astfel, pentru desfășurarea activității de comerț, comercianții au obligația de a notifica autoritatea administrației publice locale. Informație suplimentară puteți găsi accesând link-ul, precum și în HG nr. 931 din 8 decembrie 2011 cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul.

Înregistrarea activității de întreprinzător

Înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor și reprezentațelor acestora, precum și a întreprinzătorilor individuali, se efectuează în zi lucrătoare în termen de 24 de ore, care se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării.

Persoanele juridice, filiale și reprezentațele lor, precum și întreprinzătorii individuali se înregistrează la Agenția Servicii Publice prin structurile sale teritoriale în a cărui rază de deservire se află sediul acestora.

Drepturile și obligațiile contribuabililor, sunt prezentate în Carta contribuabililor, publicată pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat.

Înregistrarea fiscală

Contribuabilul, este obligat să se pună la evidență la SFS în raza sediului stabilit în documentele de constituire (înregistrare) și să primească certificatul de atribuire a codului fiscal. De asemenea, contribuabilul trebuie să prezinte informațiile inițiale și să comunice modificările ulterioare, cu privire la sediul său, sediul subdiviziunilor sale, precum și sediul instituțiilor financiare din străinătate în care sunt deschise conturi.

Informație detaliată se conține în Ordinul SFS nr. 352 din 28.09.2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor.

Impozite și taxe

Cotele impozitelor, taxelor și altor plăți nefiscale sunt stabilite prin actele legislative ce reglementează impozitele și plățile date și anume:

 1. Codul fiscal;
 2. Legea bugetului de stat, aprobată pentru anul respectiv;
 3. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobată pentru anul respectiv;
 4. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobată pe anul respectiv.

Tipurile impozitelor și taxelor locale percepute în RM

Impozite și taxe de stat

 • Impozit pe venit
 • TVA
 • Accize
 • Impozit privat
 • Taxă vamală
 • Taxa rutieră
 • Impozit pe avere
 • Impozitul unic de la rezidenții parcurilor IT

Impozite și taxe locale

 • Taxa pentru amenajarea teritoriului
 • Taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii
 • Taxa de piață
 • Taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)
 • Taxa pentru dispozitivile publicitare
 • Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele minicipale, orășănești și comunale, taxa pentru parcare, taxa balneară, taxa de aplicare a simbolicii locale, etc.
 • Taxa pentru folosirea resurselor naturale
 • Impozitul pe bunurile imobiliare/ Impozitul funciar

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii

Tarifele contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, temenele de virare a acestora la BASS sunt prezentate în anexa nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul respectiv.

Primele de asigurări obligatorii de asistență medicală

Cotele primelor de asigurări obligatorii de asistență medical pentru diferite categorii de plătitori, modul de achitare și termenul de achitare este prezentat în Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul respectiv.

Necesitatea utilizării Mașinilor de Casă și Control

Încasările bănești în numerar, se efectuează prin intermediul dispozitivelor și sistemelor pentru înregistrarea operașiunilor în numerar, respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite afectuarea încasărilor bănești în numerar fără aplicarea MCC anexa la Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar.

Asupra titularilor de patentă, nu se extind cerințele utilizării MCC la efectuarea operațiunilor de casă și decontărilor în numerar.

Prezentarea rapoartelor către Serviciul Fiscal de Stat

Indiferent de forma organizatorico-juridică, subiectul impunerii fiscale are obligația de a:

 • Calcula impozite/taxel;
 • Raportarea (prezentarea) dărilor de seamă;
 • Achitarea impozitelor/taxelor.

În vederea facilitării informării contribuabililor cu privire la prezentarea declarațiilor fiscale, Serviciul Fiscal de Stat, elaborează și pune la dispoziție lunar, Calendarul fiscal al contribuabilului.

Titularii patentei de întreprinzător nu au obligația prezentării dărilor de seamă financiare și statistice.

Va urma.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...