37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Pilotarea Centrelor unificate de prestare a serviciilor (CUPS)

Pilotarea Centrelor unificate de prestare a serviciilor (CUPS)

26.02.2021214 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Cancelaria de Stat propune spre consultare publică proiectul de hotarâre cu privire la pilotarea Centrelor unificate de prestare a serviciilor. Scopul elaborării proiectului constă in instituirea Centrelor unificate de prestare a serviciilor publice (CUPS) și demararea procesului de pilotare a acestora, care va include, la primă etapă, o serie de servicii publice prestate de către ASP și CNAS. De asemenea, pilotarea se va implementa la nivelul administrației publice centrale, prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale MAEIE și la nivelul administrației publice locale, prin intermediul primăriilor.

La baza instituirii CUPS-urilor stau acordurile de colaborare încheiate între AGE, prestatorii de servicii publice – ASP și CNAS, precum și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene pentru misiunile diplomatice și oficiile consulare sau primăriile.

Exercitarea atribuțiilor CUPS constau în recepționarea cererilor beneficiarilor serviciilor publice și transmiterea rezultatului cererilor respective. Cererile de prestare a serviciilor publice transmise de la CUPS, vor fi examinate și soluționate de către prestatorii de servicii în conformitate cu cadrul normativ ce reglementează serviciul public respectiv. Centrele unificate de prestare a serviciilor publice vor acționa doar ca interfață pentru prestatorii de servicii publice de recepționare a cererilor și de transmitere a rezultatelor cererilor beneficiarilor serviciilor publice. Din aceste prevederi pot fi extrase următoarele concluzii:

  • reprezentanții CUPS vor asigura realizarea unor servicii publice doar prin preluarea unor activități ce țin de interacțiunea cu publicul, iar serviciul în sine va fi în continuare prestat de către ASP/CNAS;
  • reprezentanții CUPS vor asigura accesul mai larg al populației la serviciile publice, competențele lor rezumându-se la recepționarea cererilor de furnizare a serviciului și transmiterea actelor ce confirmă prestarea serviciului (front-office), după caz;
  • procesarea datelor și emiterea deciziilor/actelor cu privire la furnizarea serviciului sau refuzul prestării acestuia (back-office) va fi efectiv realizată de instituția prestatoare (ASP/CNAS), puterea de decizie aparținând acestora.

Data limită pentru comentarii: 04.03.2021

Persoane responsabile
1. Șorahmetov Daniela (consultant principal, Direcția administrație publică) Tel. 022250260 / Email: daniela.sorahmetov@gov.md
2. Botea Dumitru (Juristconsult, Direcția juridică, Agenția de guvernare electronică) Tel . 022820028 / Email : dumitru.botea@egov.md

Cancelaria de Stat propune spre consultare publică proiectul de hotarâre cu privire la pilotarea Centrelor unificate de prestare a serviciilor. Scopul elaborării proiectului constă in instituirea Centrelor unificate de prestare a serviciilor publice (CUPS) și demararea procesului de pilotare a acestora, care va include, la primă etapă, o serie de servicii publice prestate de către ASP și CNAS. De asemenea, pilotarea se va implementa la nivelul administrației publice centrale, prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale MAEIE și la nivelul administrației publice locale, prin intermediul primăriilor.

La baza instituirii CUPS-urilor stau acordurile de colaborare încheiate între AGE, prestatorii de servicii publice – ASP și CNAS, precum și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene pentru misiunile diplomatice și oficiile consulare sau primăriile.

Exercitarea atribuțiilor CUPS constau în recepționarea cererilor beneficiarilor serviciilor publice și transmiterea rezultatului cererilor respective. Cererile de prestare a serviciilor publice transmise de la CUPS, vor fi examinate și soluționate de către prestatorii de servicii în conformitate cu cadrul normativ ce reglementează serviciul public respectiv. Centrele unificate de prestare a serviciilor publice vor acționa doar ca interfață pentru prestatorii de servicii publice de recepționare a cererilor și de transmitere a rezultatelor cererilor beneficiarilor serviciilor publice. Din aceste prevederi pot fi extrase următoarele concluzii:

  • reprezentanții CUPS vor asigura realizarea unor servicii publice doar prin preluarea unor activități ce țin de interacțiunea cu publicul, iar serviciul în sine va fi în continuare prestat de către ASP/CNAS;
  • reprezentanții CUPS vor asigura accesul mai larg al populației la serviciile publice, competențele lor rezumându-se la recepționarea cererilor de furnizare a serviciului și transmiterea actelor ce confirmă prestarea serviciului (front-office), după caz;
  • procesarea datelor și emiterea deciziilor/actelor cu privire la furnizarea serviciului sau refuzul prestării acestuia (back-office) va fi efectiv realizată de instituția prestatoare (ASP/CNAS), puterea de decizie aparținând acestora.

Data limită pentru comentarii: 04.03.2021

Persoane responsabile
1. Șorahmetov Daniela (consultant principal, Direcția administrație publică) Tel. 022250260 / Email: daniela.sorahmetov@gov.md
2. Botea Dumitru (Juristconsult, Direcția juridică, Agenția de guvernare electronică) Tel . 022820028 / Email : dumitru.botea@egov.md

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...