37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   PIB în trimestrul II și semestrul I 2018

PIB în trimestrul II și semestrul I 2018

18.09.2018949 views BNS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul II 2018, Produsul intern brut (PIB) a însumat, pe serie brută, 44166 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 5,2% față de trimestrul II 2017. Pe seria ajustată sezonier, PIB s-a majorat cu 5,1% față de același trimestru din 2017 și cu 1,7% față de trimestrul I 2018.

Categorii de resurse

Contribuții pozitive mai importante la creșterea PIB, în perioada de referință, au avut următoarele activități economice:

 • Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+1,9%), cu o pondere de 20,5% la formarea PIB și o majorare a Valorii adăugate brute (VAB) cu 9,3%;
 • Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+1,4%), cu o pondere de 15,5% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 9,3%;
 • Construcțiile (+0,8%) cu o pondere de 10,4% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 8,0%;
 • Agricultura, silvicultura și pescuitul (+0,3%) cu o pondere de 5,9% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 5,0%;

Impozitele nete pe produs, cu o pondere de 14,0% la formarea PIB au contribuit cu +0,3% la creșterea PIB, volumul lor majorîndu-se cu 2,2%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării PIB creșterea s-a datorat, în principal:

 • Consumului final al gospodăriilor populației (+2,8%), cu o pondere de 83,8% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 3,3%;
 • Formării brute de capital fix (+2,4%), cu o pondere de 25,8% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 9,3%.

Contribuție negativă asupra indicelui volumului fizic al PIB a avut exportul net (-2,1%), consecință a contribuției mult mai accentuate la formarea PIB a importurilor de bunuri și servicii (58,8%) față de cea a exporturilor de bunuri și servicii (30,8%).

Revizuiri

Seria ajustată sezonier a PIB trimestrial (ca urmare a includerii calculelor PIB pentru trimestrul II 2018) s-a modificat neesențial față de varianta publicată la 15 iunie 2018. 

Astfel:

 • Rezultatele trimestrului I 2018 față de trimestrul I 2017 au fost revizuite de la 103,6% la 103,9%;
 • Rezultatele trimestrului II 2017 față de trimestrul II 2016 – de la 103,8% la 103,5%;
 • Rezultatele trimestrului I 2016 față de trimestrul IV 2015 – de la 103,3% la 103,5%;
 • Rezultatele trimestrului II 2017 față de trimestrul I 2017 – de la 100,9% la 100,5%.

În semestrul I 2018 Produsului intern brut a constituit în valoare nominală 81 775 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 4,5% faţă de semestrul I 2017.

Categorii de resurse

La creșterea PIB, în semestrul I 2018 față de semestrul I 2017, mai semnificativ au contribuit următoarele activități economice:

 • Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+1,6%), cu o pondere de 20,4% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 7,9%;
 • Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+1,1%), cu o pondere de 16,3% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 7,0%;
 • Construcțiile (+0,5%), cu o ponderie la formarea PIB de 8,3% și o creștere a VAB cu 6,5%.

Volumul impozitelor nete pe produse a depășit cu 3,0% realizările perioadei respective a anului precedent, contribuind la creșterea și formarea PIB cu 0,4% și cu 14,1%, respectiv.

Categorii de utilizări

Pe categorii de utilizări creșterea s-a datorat:

 • Consumului final al gospodăriilor populației (+3,3%), cu o contribuție la formarea PIB de 87,1% și o majorare a volumului cu 3,8%;
 • Formării brute de capital fix (+1,7%), cu o pondere de 23,3% la formarea PIB și o creștere a volumului cu 7,2%.

Impact negativ asupra indicelui volumului fizic al PIB a avut exportul net (-2,2%), consecință a contribuției mai accentuate la formarea Produsului intern brut a importurilor de bunuri și servicii (61,2%) față de cea a exporturilor de bunuri și servicii (33,6%).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...