37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Piața asigurărilor a crescut cu 32,6% în anul 2021

Piața asigurărilor a crescut cu 32,6% în anul 2021

13.04.2022476 views CNPF
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Companiile de asigurări din Republica Moldova au cumulat în anul 2021 prime brute subscrise în sumă de 1 miliard 926,3 milioane de lei, volum în creștere cu 32,6% față de cel înregistrat în anul anterior. Avansul este unul fără precedent în istoria asigurărilor moldovenești, mai ales că a avut loc după un regres de 10,6% a primelor brute subscrise în anul 2020, ca urmare a pandemiei COVID-19.

Datele pentru anul 2021 atestă că sectorul rămâne orientat spre asigurările generale, care dețin o cotă de 94,8%, în timp ce asigurărilor de viață le revin 5,2% din volumul total al primelor brute subscrise. Pe segmentul asigurărilor generale, valoarea primelor brute subscrise a însumat 1 825,7 mil. lei, în creștere cu 473,8 mil. lei. În același timp, primele brute subscrise aferente asigurărilor de viață au constituit aproximativ 100,5 mil. lei, fiind la același nivel al anului precedent.

Concomitent, asigurările auto domină în continuare piața de asigurări, acestora revenindu-le peste 70% din totalul primelor brute subscrise din asigurările generale.

În anul 2021, companiile au achitat despăgubiri și indemnizații de asigurare în sumă totală de 662,1 mil. lei, în creștere cu 11,0% față de anul anterior. Aproximativ 94,8% din despăgubiri au revenit asigurărilor generale, iar 5,2% asigurărilor de viață. 

Comisia Națională a Pieței Financiare notează că deși volumul primelor brute subscrise s-a majorat semnificativ în anul 2021, gradul de penetrare a asigurărilor în PIB a înregistrat nivelul de 0,80%, atestând o creștere modestă cu 0,1 p.p. a acestui indicator comparativ cu 2020.

Totodată, în contextul unor informații eronate apărute în spațiul public, autoritatea de supraveghere precizează că pe parcursul ultimilor cinci ani, piața de asigurări înregistrează o tendință durabilă de creștere a primelor brute subscrise. La fel, se atestă și un trend ascendent al despăgubirilor de asigurare achitate anual, tendință menținută și în 2021, condiționat de facilitarea procesului de aplicare a mecanismului de constatare amiabilă și scumpirii manoperei și pieselor de schimb auto.

În contextul intrării în vigoare a Legii privind asigurarea subvenționată în agricultură nr. 183 din 11.09.2020, care prevede posibilitatea achitării primelor de asigurare în tranșe și majorarea primei subvenționate de stat de la 50 la 70 la sută, în 2021 au fost subscrise prime de asigurare a riscurilor de producție în agricultură în sumă de 67,5 mil. lei, în creștere de circa 4 ori comparativ cu 2020. În același timp, au fost achitate despăgubiri în valoare de 16,5 mil. lei, cu 37,5% mai puțin față de anul 2020. 

Cu referire la rata de solvabilitate raportată de companiile de asigurări, se atestă la categoria de asigurări generale valori peste nivelul normativ situat între 341,39% și 100,25%, existând și o companie cu rata de solvabilitate sub limita normativă, iar valorile coeficientului de lichiditate variază între 51,62 și 1,15.

Primele distribuite de intermediarii în asigurări au cumulat o valoare de 1 088,4 mil. lei, ce reprezintă aproximativ 56,5% din totalul primelor brute subscrise, valoare în creștere cu circa 40% față de aceeași perioadă a anului 2020 (779,2 mil. lei). Comisioanele calculate din intermedierea contractelor de asigurare au atins nivelul de 350,5 mil. lei. Brokerilor de asigurare-reasigurare le-au revenit 79,5% din primele intermediate și 44,9% din totalul primelor subscrise, respectiv, agenților de asigurare - 20,5% din primele intermediate și 11,6% din totalul primelor subscrise

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...