37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Peste opt mii de contracte de locațiune au fost înregistrate la SFS în opt luni ale anului curent

Peste opt mii de contracte de locațiune au fost înregistrate la SFS în opt luni ale anului curent

16.09.2019507 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
Activitățile Serviciului Fiscal de Stat de aducere în cadrul legal a persoanelor fizice și juridice care oferă în chirie bunuri imobile continuă și au drept scop asigurarea unui nivel înalt de conformare fiscală în acest domeniu de activitate.       Astfel, pe parcursul lunilor ianuarie-august 2019 au fost înregistrate 8 284 contracte de dare în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobile. Acestea au fost înregistrate la Direcțiile deservire fiscală din teritoriul în care sunt amplasate.       Urmare a transmiterii în locațiune a bunurilor imobile și drept rezultat al înregistrării contractelor de către Serviciul Fiscal de Stat, la buget au fost încasate venituri în sumă de 14,1 mil lei, depășind veniturile încasate în perioada similară a anului precedent cu 4,1 mil lei sau o creștere de 41,3 %.       Potrivit situației din 31 august 2019, numărul contractelor de transmitere în locațiune valabile constituie 10 610. Totodată, pe parcursul lunii august 2019, SFS a continuat acțiunile de conformare și verificare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile. Ca rezultat, în perioada ianuarie – august au fost identificate 3 710 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile fără a fi înregistrate conform legislației.       Totodată, au fost efectuate controale la 437 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile fiind calculate suplimentar la buget: plăți de bază – 523,5 mii lei, penalități – 26,2 mii lei și amenzi – 77,3 mii lei.     Pentru aceeași perioadă, 2 717 persoane fizice s-au conformat prevederilor legislației în vigoare și au înregistrat la SFS 8 284 contracte de locațiune/chirie. Serviciul Fiscal de Stat recomandă persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare să se conformeze legislației fiscale și să achite impozitul în mărime de 7% din veniturile obținute.      Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Achitarea se va efectua în orice bancă comercială sau oficiu poștal al Republicii Moldova.    NOTĂ: Cetățenii care dau în chirie bunuri imobiliare sunt obligați să înregistreze contractele de locațiune în termen de trei zile de la data încheierii la subdiviziunea structurală a Serviciului Fiscal de Stat (Direcția deservire fiscală), în raza căreia își au domiciliul de bază. Persoanele fizice care nu își vor onora obligațiile corespunzătoare, riscă amenzi și sancțiuni, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...