37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Persoanele fizice vor putea cumpăra direct VMS. Conceptul a fost aprobat de Guvern

Persoanele fizice vor putea cumpăra direct VMS. Conceptul a fost aprobat de Guvern

23.09.2021425 views Ministerul Finanțelor
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința din 22 septembrie, Conceptul Programului de vânzare directă a Valorilor Mobiliare de Stat (VMS) persoanelor fizice în Republica Moldova. Programul prevede crearea unui produs investițional adaptat la cerințele persoanelor fizice în calitate de investitori în VMS.

Potrivit deciziei, persoanele fizice vor avea acces direct la cumpărarea VMS printr-o platformă electronică (e-VMS), în care emisiunile de VMS vor fi efectuate prin plasament direct doar către persoane fizice, fără licitații și fără intermediere. În prezent, persoanele fizice pot procura VMS doar prin intermediul dealerilor primari. Platforma va oferi facilități tehnice necesare, precum: acces prin internet, identificarea persoanelor, interacțiunea cu sisteme de plăți și resursele informaționale de stat, evidența investitorilor retail și a instrumentelor, etc.

La conceptualizarea arhitecturii platformei electronice s-a ținut cont de utilizarea infrastructurii de e-guvernare existente, și anume serviciile electronice guvernamentale de platformă în scop de găzduire, efectuare a plăților, autentificare și autorizare, schimb de date și interoperabilitate, notificare, jurnalizarea evenimentelor, etc.

La fel, conform arhitecturii elaborate, accesul către platforma electronică de vânzare a VMS va fi setat prin intermediul unei pagini web, utilizând serviciile guvernamentale existente de autentificare și control al accesului (MPass și Mconnect).

Totodată, Programul conține capitole unde sunt descrise: parametrii de emisiune a VMS, tranzacționarea VMS, răscumpărarea VMS, utilizatorii și rolurile acestora în cadrul platformei electronice. La fel, sunt descrise scenariile de lucru în cadrul platformei electronice și responsabilitățile părților implicate în realizarea proiectului.

Dezvoltarea pieței interne a VMS este un obiectiv strategic pe termen lung al Ministerului Finanțelor, prevăzut anual în Programul de management al datoriei de stat pe termen mediu. În scopul realizării acestui obiectiv, acțiunile Ministerului Finanțelor sunt îndreptate spre diversificarea canalelor de vânzare a VMS.

La elaborarea Conceptului, Ministerul Finanțelor a beneficiat de suportul Proiectului USAID Transparența Sectorului Financiar în Moldova (FSTA). USAID va acorda, de asemenea, suport și la achiziționarea și implementarea soluției software pentru platforma electronică.

Amintim, VMS sunt instrumente financiare care atestă datoria publică, sub formă de bonuri de trezorerie și obligațiuni de stat, constituind împrumuturi ale statului în monedă națională pe termen scurt și lung. Valoarea nominală a acestora este de 100 lei, iar termenul de circulație - 91, 182 și 364 zile pentru bonurile de trezorerie și de la 1 an și mai mare pentru obligaţiunile de stat.

VMS sunt instrumente financiare foarte sigure, deoarece beneficiază de garanția integrală a Republicii Moldova. Din momentul înființării pieței VMS, statul nu a reținut niciodată plata pentru răscumpărarea VMS sau a dobânzilor.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...