37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Persoanele fizice care au obținut venit impozabil mai mare de 360 000 lei nu vor mai utiliza scutirea personală

Persoanele fizice care au obținut venit impozabil mai mare de 360 000 lei nu vor mai utiliza scutirea personală

12.10.2020629 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat reiterează: Contribuabilul (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360000 lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, are dreptul la o scutire personală în sumă de 24000 lei pe an. 

Venitul impozabil reprezintă venitul brut, obţinut de contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia deducerilor şi scutirilor aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislaţiei fiscale. 

Sursele impozabile de venit sunt prevăzute la art.18 din Codul fiscal.
În scopul aprecierii posibilității utilizării scutirii personale, la stabilirea limitei de 360 000 lei, se va lua în considerare venitul total al persoanei fizice obținut pe parcursul perioadei fiscale din toate sursele de venit impozabile diminuat cu veniturile obținute conform art.901 (ex: veniturile sub formă de dividende, royalty, câștiguri de la jocuri de noroc și campanii promoționale, veniturile obținute de la transmiterea în posesie şi/sau în folosinţă a proprietății imobiliare etc.) deducerile și scutirile la care are dreptul contribuabilul. 

Astfel, în vederea evitării survenirii presiunii fiscale integrale către data 30 aprilie 2021 (data limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit), recomandăm contribuabililor – persoane fizice, al căror venit anual se estimează a depăși suma de 360 000 lei, să solicite de la contabilitatea de la locul de muncă, neaplicarea scutirii personale și efectuarea recalculului obligațiilor la capitolul impozit pe venit, în acest sens asigurându-se repartizarea parțială a sarcinii fiscale și în lunile rămase până la sfârșitul anului 2020

Modificările au fost operate prin Legea nr. 122 din 16.08.2019 care au intrat în vigoare din 01.01.2020. 
Pentru mai multe informații, contactați Centrul Unic de Apel al SFS 080001525 (apel gratuit).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...