37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Perfecționarea administrării evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale

Perfecționarea administrării evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale

09.12.2021400 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului administrării Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale, a fost susținut de către membrii Cabinetului ieri, 8 decembrie 2021. Scopul prezentului proiect potrivit autorilor este perfecţionarea legislaţiei aferente ţinerii evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale.

Justificarea aprobării proiectului este dat de faptul că, la moment, administrarea Registrului menţionat este prevăzută de Regulamentul Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale aprobat prin hotărârea Guvernului nr.418/2000, care este depăşit de timp şi nu mai corespunde realităţii actuale. Deși actul normativ reiterat a suferit modificări recente, totuși acestea au un caracter îngust de modificare și s-a realizat doar prin prisma Legii 60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative.

Proiectul prevede că Registrul de stat al evidenței individuale (Registru) este un sistem unic automatizat de evidență nominală a persoanelor fizice și juridice, plătitori de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv a persoanelor fizice ce se asigură în baza contractului individual încheiat cu Casa Națională de Asigurări Sociale, precum și a beneficiarilor de prestații sociale.

Furnizorii datelor Registrului sunt plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat, în conformitate cu Legea nr. 489/1999, furnizând informația prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect) și prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale, ca urmare a recepționării electronice a informației declarate de către plătitorii de contribuții la Serviciul Fiscal de Stat.

Casa Națională de Asigurări Sociale este administratorul tehnic al Registrului, care asigură mentenanța, dezvoltarea, administrarea tehnică și implementarea cerințelor de securitate conform cadrului normativ din domeniu, în limitele mijloacelor financiare aprobate în bugetul asigurărilor sociale de stat pentru acest scop. După aprobarea conceptului și regulamentului sistemului informațional „Protecția Socială”, administratorul tehnic al Registrului este Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.

Totodată, prezentul proiect stabilește ca hotărârea de Guvern să aibă o aplicabilitate provizorie, pînă la elaborarea unui Concept al sistemului informațional „Protecția Socială” care va genera ulterior elaborarea unui Regulament ce va include deja reglementări juridice potrivit Conceptului respectiv.

Concomitent, la momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a hotărârii aprobate, va fi abrogat Regulamentului Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale aprobat prin hotărârea Guvernului nr.418/2000.

Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului administrării Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale, a fost susținut de către membrii Cabinetului ieri, 8 decembrie 2021. Scopul prezentului proiect potrivit autorilor este perfecţionarea legislaţiei aferente ţinerii evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale.

Justificarea aprobării proiectului este dat de faptul că, la moment, administrarea Registrului menţionat este prevăzută de Regulamentul Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale aprobat prin hotărârea Guvernului nr.418/2000, care este depăşit de timp şi nu mai corespunde realităţii actuale. Deși actul normativ reiterat a suferit modificări recente, totuși acestea au un caracter îngust de modificare și s-a realizat doar prin prisma Legii 60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative.

Proiectul prevede că Registrul de stat al evidenței individuale (Registru) este un sistem unic automatizat de evidență nominală a persoanelor fizice și juridice, plătitori de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv a persoanelor fizice ce se asigură în baza contractului individual încheiat cu Casa Națională de Asigurări Sociale, precum și a beneficiarilor de prestații sociale.

Furnizorii datelor Registrului sunt plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat, în conformitate cu Legea nr. 489/1999, furnizând informația prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect) și prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale, ca urmare a recepționării electronice a informației declarate de către plătitorii de contribuții la Serviciul Fiscal de Stat.

Casa Națională de Asigurări Sociale este administratorul tehnic al Registrului, care asigură mentenanța, dezvoltarea, administrarea tehnică și implementarea cerințelor de securitate conform cadrului normativ din domeniu, în limitele mijloacelor financiare aprobate în bugetul asigurărilor sociale de stat pentru acest scop. După aprobarea conceptului și regulamentului sistemului informațional „Protecția Socială”, administratorul tehnic al Registrului este Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.

Totodată, prezentul proiect stabilește ca hotărârea de Guvern să aibă o aplicabilitate provizorie, pînă la elaborarea unui Concept al sistemului informațional „Protecția Socială” care va genera ulterior elaborarea unui Regulament ce va include deja reglementări juridice potrivit Conceptului respectiv.

Concomitent, la momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a hotărârii aprobate, va fi abrogat Regulamentului Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale aprobat prin hotărârea Guvernului nr.418/2000.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...