37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Pașii pentru înființarea unui magazin online

Pașii pentru înființarea unui magazin online

27.04.2022348 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Astăzi nu putem trecere cu vederea prezența internetului în activitățile noastre zilnice. Fie că întocmim un raport de activitate, efectuăm o tranzacție bancară, procurăm un bilet la avion, achităm serviciile prestate – acțiunile date confirmă implicarea internetului în toate dimensiunile vieții fiind un concept și un proces care a schimbat fundamental traseul vieții umane.

Dezvoltarea mediului online a avut repercusiuni și asupra mediului de afaceri prin dezvoltarea unei noi forme de comerț – comerțul electronic. Legislația națională definește comerțul electronic drept activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice şi juridice de vînzare a bunurilor, executare a lucrărilor sau prestare a serviciilor, efectuată cu utilizarea comunicărilor electronice şi/sau a contractelor electronice. Bunurile ce pot fi înstrăinate conform prevederilor legale, lucrările și serviciile sunt obiecte a comerțului electronic.

Dacă la începuturile sale internetul era folosit doar în scop informativ în scurt timp acesta devine și un mediul direct de interacțiuni între participanții pieții (furnizori-clienți) realizat prin comercializarea/prestarea unei varietăți de bunuri și servicii. Contextul virtual în care sunt tranzacționate produsele/serviciile purtând denumirea de magazin online.

Ținând cont de cele menționate, pentru a desfășura activitatea de întreprinzător prin intermediul unui magazin online subiecții trebuie să parcurgă câțiva pași, după cum urmează:

Dreptul de a efectua comerţ electronic se obţine din momentul înregistrării la Camera Înregistrării de Stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual în condiţiile Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

Drept urmare, pentru înregistrarea de stat proprietarii trebuie să prezinte Agenţiei Servicii Publice: buletinele de identitate ale fondatorilor, cererea de înregistrare, hotărârea de constituire şi actele de constituire ale persoanei juridice, documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare precum și informația despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, în conformitate cu Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Suplimentar, în cererea depusă de către fondatori trebuie să se indice genul de activitate: Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet – cod CAEM - 47.91.

Documentele pentru înregistrare se perfectează în limba de stat și se transmit online semnate cu semnătura electronică avansată sau se depun la sediul organului de înregistrare pe suport de hârtie.

Notă. Termenul de înregistrare este de 24 de ore, și se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării. Informații suplimentare în ceea ce privește procedura de înregistrare, termene și tarife pot fi vizualizate accesând link-ul.

Ulterior verificării, organul competent eliberează:

 • decizia organului înregistrării de stat;
 • actele de constituire;
 • extrasul din Registrul de stat;
 • ștampila (opțional, aceasta nefiind un element obligatoriu).

Un al doilea pas este deschiderea unui cont bancar atât pentru entitatea cu statut de persoană juridică, cât și pentru cea cu statut de persoană fizică. Puteți deschide un cont bancar prin depunerea setului de documente la orice bancă comercială licențiată în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Contul bancar devine activ după luarea la evidență de către Serviciul Fiscal de Stat, ca urmare a schimbului automat de informație cu banca comercială pe care ați selectat-o.

Ulterior finalizării procedurilor de înregistrare, prin intermediul schimbului electronic de date între instituțiile de stat, entitatea nou formată este înregistrata la evidența fiscală și statistică. Adițional, entitatea este înregistrată în calitate de plătitor al contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și în calitate de plătitor al primelor de asigurare de asistență medicală.

În funcție de specificul activității comerciale care urmează să fie derulată de entitatea nou formată este posibil să fie necesar să obțineți suplimentar acte permisive necesare acestei activități, cum ar fi licențe, autorizații, certificate (detaliate în Legea 160/2011).

Potrivit art. 14 din Legea cu privire la comerțul interior nr. 231/2010, activitatea de comerț este condiționată de depunerea notificării în comerț de către persoana înregistrată în condițiile legii. Activitatea de comerț începe din data emiterii înștiințării de recepționare de către autoritatea administrației publice locale, prin intermediul resursei informaționale în domeniul comerțului.

Notă. Notificările privind inițierea activității de comerț se depun în regim online, accesând link-ul (https://actpermisiv.gov.md/#/ep/permit/23) sau fizic la ghișeul Direcției Comerț Prestări Servicii și Alimentație Publică, în baza unei programări prealabile sau la primăriile satelor, orașelor (comunelor) care sunt înregistrați ca utilizatori a Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP).

Având în vedere prevederile art. 9 alin (4) din  Legii nr.220/2007  în cazul în care pentru vânzarea bunurilor, executarea lucrărilor, prestarea serviciilor este necesară licenţa, comerţul electronic poate fi efectuat din momentul obţinerii licenţei pentru practicarea genului de activitate respectiv.

După finalizarea părții birocratice de înregistrare a societății se parcurge la crearea paginii-web. Constituirea ei presupune procurarea unui nume de domeniu. Cele mai populare extensii ale numelui de domeniu fiind:

 • .md (pentru nume de domenii moldovenești)
 • .com (pentru nume de domenii din domeniul comercial)
 • .net (pentru nume de domenii rețelelor de calculatoare)
 • .info (pentru nume de domenii pentru site-uri de informare, știri)
 • .biz (pentru nume de domenii site-uri de afaceri)

De menționat că înainte de procurare este necesară verificarea disponibilității numelui de domeniu. md accesând pagina https://nic.md/ro/. Autoritatea responsabilă de înregistrarea numelui de domen moldovenesc este Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STICS).

Ulterior, urmează a fi elaborată platforma site-ului și plasată informația aferentă produselor comercializate și/sau serviciilor prestate precum și adaugate instrumentele de plată. Informaţiile cu privire la bunurile, lucrările sau serviciile propuse de furnizor trebuie să fie prezentate în mod explicit fapt ce va permite formarea unei imagini clare despre bunurile, lucrările şi serviciile propuse, preţurile şi condiţiile de vânzare, executare sau prestare. La această etapă se va decide și modalitatea de plată cele mai populare fiind: plata cu cardul bancar direct pe site, plata în numerar și plata cu cardul de credit. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei ce-l mai utilizat instrument de plată în Republica Moldova este cardul de plată, fiind caracterizat prin economisirea timpului, comoditate și lipsa comisioanelor.

Notă. Ţinând cont de faptul că magazinul online va opera cu date cu caracter personal, este vital respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal. La prelucrarea datelor cu caracter personal, contribuabilii sunt obligaţi să întreprindă măsurile organizatorice şi tehnice necesare pentru protecţia datelor cu caracter personal împotriva accesului ilicit sau întîmplător, împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspîndirii ilicite sau neautorizate, precum şi împotriva altor acţiuni ilicite.

Consumatorul sec. XXI se caracterizează printr-o lipsă permanentă de timp și deseori optează pentru economie și comoditate. Prin urmare, comerțul electronic devine soluția optimă pentru consumatorul modern. Până de curând, această metodă de achiziții era tratată ca fiind inovatoare devenind actualmente o activitate cotidiană.

Astăzi nu putem trecere cu vederea prezența internetului în activitățile noastre zilnice. Fie că întocmim un raport de activitate, efectuăm o tranzacție bancară, procurăm un bilet la avion, achităm serviciile prestate – acțiunile date confirmă implicarea internetului în toate dimensiunile vieții fiind un concept și un proces care a schimbat fundamental traseul vieții umane.

Dezvoltarea mediului online a avut repercusiuni și asupra mediului de afaceri prin dezvoltarea unei noi forme de comerț – comerțul electronic. Legislația națională definește comerțul electronic drept activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice şi juridice de vînzare a bunurilor, executare a lucrărilor sau prestare a serviciilor, efectuată cu utilizarea comunicărilor electronice şi/sau a contractelor electronice. Bunurile ce pot fi înstrăinate conform prevederilor legale, lucrările și serviciile sunt obiecte a comerțului electronic.

Dacă la începuturile sale internetul era folosit doar în scop informativ în scurt timp acesta devine și un mediul direct de interacțiuni între participanții pieții (furnizori-clienți) realizat prin comercializarea/prestarea unei varietăți de bunuri și servicii.Contextul virtual în care sunt tranzacționate produsele/serviciile purtând denumirea de magazin online.

Ținând cont de cele menționate, pentru a desfășura activitatea de întreprinzător prin intermediul unui magazin online subiecții trebuie să parcurgă câțiva pași, după cum urmează:

Dreptul de a efectua comerţ electronic se obţine din momentul înregistrării la Camera Înregistrării de Stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual în condiţiile Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

Drept urmare, pentru înregistrarea de stat proprietarii trebuie să prezinte Agenţiei Servicii Publice: buletinele de identitate ale fondatorilor, cererea de înregistrare, hotărârea de constituire şi actele de constituire ale persoanei juridice, documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare precum și informația despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, în conformitate cu Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Suplimentar, în cererea depusă de către fondatori trebuie să se indice genul de activitate: Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet – cod CAEM - 47.91.

Documentele pentru înregistrare se perfectează în limba de stat și se transmit online semnate cu semnătura electronică avansată sau se depun la sediul organului de înregistrare pe suport de hârtie.

Notă. Termenul de înregistrare este de 24 de ore, și se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării. Informații suplimentare în ceea ce privește procedura de înregistrare, termene și tarife pot fi vizualizate accesând link-ul.

Ulterior verificării, organul competent eliberează:

 • decizia organului înregistrării de stat;
 • actele de constituire;
 • extrasul din Registrul de stat;
 • ștampila (opțional, aceasta nefiind un element obligatoriu).

Un al doilea pas este deschiderea unui cont bancar atât pentru entitatea cu statut de persoană juridică, cât și pentru cea cu statut de persoană fizică. Puteți deschide un cont bancar prin depunerea setului de documente la orice bancă comercială licențiată în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Contul bancar devine activ după luarea la evidență de către Serviciul Fiscal de Stat, ca urmare a schimbului automat de informație cu banca comercială pe care ați selectat-o.

Ulterior finalizării procedurilor de înregistrare, prin intermediul schimbului electronic de date între instituțiile de stat, entitatea nou formată este înregistrata la evidența fiscală și statistică. Adițional, entitatea este înregistrată în calitate de plătitor al contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și în calitate de plătitor al primelor de asigurare de asistență medicală.

În funcție de specificul activității comerciale care urmează să fie derulată de entitatea nou formată este posibil să fie necesar să obțineți suplimentar acte permisive necesare acestei activități, cum ar fi licențe, autorizații, certificate (detaliate în Legea 160/2011).

Potrivit art. 14 din Legea cu privire la comerțul interior nr. 231/2010, activitatea de comerț este condiționată de depunerea notificării în comerț de către persoana înregistrată în condițiile legii. Activitatea de comerț începe din data emiterii înștiințării de recepționare de către autoritatea administrației publice locale, prin intermediul resursei informaționale în domeniul comerțului.

Notă. Notificările privind inițierea activității de comerț se depun în regim online, accesând link-ul (https://actpermisiv.gov.md/#/ep/permit/23) sau fizic la ghișeul Direcției Comerț Prestări Servicii și Alimentație Publică, în baza unei programări prealabile sau la primăriile satelor, orașelor (comunelor) care sunt înregistrați ca utilizatori a Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP).

Având în vedere prevederile art. 9 alin (4) din  Legii nr.220/2007  în cazul în care pentru vânzarea bunurilor, executarea lucrărilor, prestarea serviciilor este necesară licenţa, comerţul electronic poate fi efectuat din momentul obţinerii licenţei pentru practicarea genului de activitate respectiv.

După finalizarea părții birocratice de înregistrare a societății se parcurge la crearea paginii-web. Constituirea ei presupune procurarea unui nume de domeniu. Cele mai populare extensii ale numelui de domeniu fiind:

 • .md (pentru nume de domenii moldovenești)
 • .com (pentru nume de domenii din domeniul comercial)
 • .net (pentru nume de domenii rețelelor de calculatoare)
 • .info (pentru nume de domenii pentru site-uri de informare, știri)
 • .biz (pentru nume de domenii site-uri de afaceri)

De menționat că înainte de procurare este necesară verificarea disponibilității numelui de domeniu. md accesând pagina https://nic.md/ro/. Autoritatea responsabilă de înregistrarea numelui de domen moldovenesc este Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STICS).

Ulterior, urmează a fi elaborată platforma site-ului și plasată informația aferentă produselor comercializate și/sau serviciilor prestate precum și adaugate instrumentele de plată.Informaţiile cu privire la bunurile, lucrările sau serviciile propuse de furnizor trebuie să fie prezentate în mod explicit fapt ce va permite formarea unei imagini clare despre bunurile, lucrările şi serviciile propuse, preţurile şi condiţiile de vânzare, executare sau prestare. La această etapă se va decide și modalitatea de plată cele mai populare fiind: plata cu cardul bancar direct pe site, plata în numerar și plata cu cardul de credit. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei ce-l mai utilizat instrument de plată în Republica Moldova este cardul de plată, fiind caracterizat prin economisirea timpului, comoditate și lipsa comisioanelor.

Notă. Ţinând cont de faptul că magazinul online va opera cu date cu caracter personal, este vital respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal. La prelucrarea datelor cu caracter personal, contribuabilii sunt obligaţi să întreprindă măsurile organizatorice şi tehnice necesare pentru protecţia datelor cu caracter personal împotriva accesului ilicit sau întîmplător, împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspîndirii ilicite sau neautorizate, precum şi împotriva altor acţiuni ilicite.

Consumatorul sec. XXI se caracterizează printr-o lipsă permanentă de timp și deseori optează pentru economie și comoditate. Prin urmare, comerțul electronic devine soluția optimă pentru consumatorul modern. Până de curând, această metodă de achiziții era tratată ca fiind inovatoare devenind actualmente o activitate cotidiană.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...