37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Particularitățile calculării și achitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2018

Particularitățile calculării și achitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2018

26.09.20187.434 views

1

(6 voturi, medie: 4,00 din 5)
Se încarcă...

Casa Națională de Asigurări Sociale, a publicat o dispoziție cu privire la completarea Particularităților calculării și achitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2018 (nr. II-03/10-1444 din 06.02.2018).

Necesitatea intrducerii noilor completări, este determinată de operarea modificărilor la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, Legea BASS pentru anul 2018 nr. 218/2017 și în conformitate cu Legea nr. 180 din 26.07.2018 privind declararea și stimularea fiscală.

Astfel, conform noilor prevederi, categoriile de plătitori și de asigurați specificați la punctele 1.1 și 1.2 din anexa nr. 3 la Legea BASS pentru anul 2018, începând cu luna octombrie 2018, se divizează în două grupe.

I grupă – include angajatorii autoritățile/instituțiile bugetare și autoritățile/instituțiilor publice la autogestiune, cu excepția instituțiilor de învățământ superior și a instituțiilor medico-sanitare;

II grupă – include angajatorii sectorului privat, instituțiilor de învățământ superior și ai instituțiilor medico-sanitare.

În vederea modificărilor operate în anexa nr. 3 a Legii nr. 218/2017, documentul prevede niște caracteristici definitorii pentru:

“autoritate/instituție bugetară” – entitate de drept public care, conform actelor de constituire, este finanțată de la bugetele componente ale bugetului public național;

“autoritate/instituție publică la autogestiune” – entitate de drept public care, potrivit actului normativ prin care a fost fondată, desfășoară activitate necomercială (nonprofit) și activează în baza principiilor de autogestiune;

“sector privat” – persoane fizice și juridice de drept privat ce se constituie în baza hotărîrii acestora, pe care o dotează potrivit scopului preconizat și care include, dar fără a se limita la acestea, următoarele forme: societate comercială, cooperative, întreprinderi de stat și municipale, organizații necomerciale.

Particularitățile pentru categoriile de plătitori specificați la punctele 1.1 - 1.5 din anexa nr. 3 la Legea BASS pe anul 2018

Angajatorii pentru persoanele prevăzute la punctul 1.1, care potrivit punctului 1 al prezentului document se includ în I-a grupă, pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie ale anului 2018 continuă să calculeze și să vireze contribuțiile datorate de angajator conform tarifului de 23% la fondul de salarizare și la alte recompense.

Angajatorii pentru persoanele prevăzute la punctul 1.1, care potrivit punctului 1 al prezentului document se includ în grupa a II-a, pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie ale anului 2018 calculează și virează. contribuțiile datorate de angajator conform tarifului de 18% la fondul de salarizare și la alte recompense.

Angajatorii pentru persoanele prevăzute la punctul 1.2, care potrivit punctului 1 al prezentului document se includ în I-a grupă, pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie ale anului 2018 continuă să calculeze și să vireze contribuțiile datorate de angajator conform tarifului de 33% la fondul de salarizare și la alte recompense.

Angajatorii pentru persoanele prevăzute la punctul 1.2, care potrivit punctului 1 al prezentului document se includ în grupa a II-a, pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie ale anului 2018 calculează și virează contribuțiile datorate de angajator conform tarifului de 26% la fondul de salarizare și la alte recompense.

Angajatorii pentru persoanele prevăzute la punctul 1.3 pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie ale anului 2018 calculează și virează. contribuțiile datorate de angajator conform tarifului de 18% la 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 2018 {(6 150 lei x2) x 18% = 2 214 lei}.

Angajatorii din agricultură prevăzuți la punctul 1.5 pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie ale anului 2018 calculează și virează, pentru toți angajații contribuția datorată de angajator conform tarifului de 18% , din care 6% se compensează de la bugetul de stat.

Atenție! Angajatorii specificali la punctele 4, 6 și 8 a prezentului document la sumele fondului de salarizare și altor recompense calculate în luna septembrie pentru perioadele ulterioare (exemplu: indemnizația de concediu calculată în luna septembrie pentru luna octombrie curent) aplică tarifele valabile pentru luna septembrie curent, respectiv de 23%, 33% și 22%.

Particularitățile pentru categoriile de plătitori specificați la punctul 1.8 din anexa nr. 3 la Legea BASS pe anul 2018

Angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi - pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie ale anului 2018 calculează și achită contribuția individuală de asigurări sociale reieșind din contribuția anuală în sumă fixă de 8424 lei, respectiv, 702 lei lunar indiferent de mărimea salariului și altor recompense și beneficiază de prestațiile sociale asigurate stabilite la pct. 1.8 din anexa nr. 3 la Legea BASS pe anul 2018.

În cazul angajării persoanei în calitate de conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim taxi pe parcursul lunii, pentru luna în care au fost angajați, contribuția individuală de asigurări sociale se calculează, și se achită proporțional zilelor rămase până la finele lunii.

Spre exemplu, dacă persoana a fost angajată la data de 15 octombrie 2018, contribuția calculată pentru luna octombrie aferent acestei persoane va constitui suma de 384.97 lei {(702 lei/31 zile) * l7 zile = 384.97 lei}.

În situația când angajatul este eliberat din serviciu pe parcursul lunii de gestiune, contribuția calculată pentru luna în cauză constituie suma lunară de 702 lei și nu se recalculează, respectiv, contribuția achitată pentru aceștia nu se restituie și nu se trece în contul altor plăți.

Dacă persoana angajată în calitate de conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim taxi cumulează și alte funcții la aceiași entitate sau la altă entitate, în aceste cazuri din salariu și alte recompense obținute, pe persoană se calculează și se achită contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii în modul general stabilit. În aceste cazuri, contribuțiile în sumă fixă și calculate conform modului general stabilit se vor valorifica la stabilirea pensiei.

Angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi pentru alte categorii de persoane angajate aplică regimul de calculare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în modul general stabilit la pct. 1.1 din anexa nr. 3 la Legea BASS pe anul 2018.

Contribuliile individuale de asigurări sociale pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi, se achită din mijloacele angajatorului și se transferă la bugetul asigurărilor sociale de stat la codul economic: 121200 - "Contribuții individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori pentru persoanele asigurate".

Contribuțiile individuale de asigurări sociale pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi, se declară de către angajatori, Serviciului Fiscal de Stat, cu utilizarea Dării de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim taxi (Forma TAXI18), aprobată prin OMF nr. 154 din 12.09.2018.

Vă recomandăm de asemenea și alte 2 materiale la acest subiect:

Amintim că, Darea de seamă (Forma TAXI18) se prezintă lunar, până la data de 25 a lunii premergătoare lunii de gestiune. În ceea ce privește achitarea contribuțiilor individuale de asigurări sociale, principiul este același.
Spre exemplu, pentru luna noiembrie 2018 termenul limită de prezentare a formei TAXI18 și de achitare a contribuțiilor sociale, este data de 25 octombrie 2018 inclusiv.

Atragem atenția asupra faptului că, angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi pentru alte categorii de persoane angajate și din salariile și alte recompense a persoanelor care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi ce cumulează alte funcții în entitate contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii se declară, respectiv, utilizând forma IPCl8 și se achită în modul general stabilit.

Calcularea majorărilor de întârziere

În conformitate cu prevederile Legii nr. 180 din 26.07.2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală, Casa Națională de Asigurări Sociale va efectua anularea sumelor amenzilor și majorărilor de întârziere (penalități) calculare și neachitate la situația de 17 august 2018, reflectate în sistemul de evidență al instituției, inclusiv în evidența specială, la codurile economice:

121410 - Majorarea de întârziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen de către angajatori a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;

121420 - Majoratea de întârziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii;

143430 - Amenzi aferente plăților la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Condiția obligatorie de aplicare față de plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat a stimulării fiscale, constă în faptul că pînă la data de 20 decembrie 2018 inclusiv, aceștia vor achita integral contribuțiile de asigurări sociale.

Pentru perioadele, începând cu data de 18 august 2018, majorările de întârziere (penalități) pentru neplata în termen a contribuțiilor de asigurări continuă să se calculeze. Amenzile și majorările de întârziere (penalități) înregistrate în sisternul de evidență al Casei Naționale de Asigurări Sociale, începând cu data de 18 august 2018, nu fac obiectul stimulării fiscale.

Casa Națională de Asigurări Sociale, a publicat o dispoziție cu privire la completarea Particularităților calculării și achitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2018 (nr. II-03/10-1444 din 06.02.2018).

Necesitatea intrducerii noilor completări, este determinată de operarea modificărilor la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, Legea BASS pentru anul 2018 nr. 218/2017 și în conformitate cu Legea nr. 180 din 26.07.2018 privind declararea și stimularea fiscală.

Astfel, conform noilor prevederi, categoriile de plătitori și de asigurați specificați la punctele 1.1 și 1.2 din anexa nr. 3 la Legea BASS pentru anul 2018, începând cu luna octombrie 2018, se divizează în două grupe.

I grupă – include angajatorii autoritățile/instituțiile bugetare și autoritățile/instituțiilor publice la autogestiune, cu excepția instituțiilor de învățământ superior și a instituțiilor medico-sanitare;

II grupă – include angajatorii sectorului privat, instituțiilor de învățământ superior și ai instituțiilor medico-sanitare.

În vederea modificărilor operate în anexa nr. 3 a Legii nr. 218/2017, documentul prevede niște caracteristici definitorii pentru:

“autoritate/instituție bugetară” – entitate de drept public care, conform actelor de constituire, este finanțată de la bugetele componente ale bugetului public național;

“autoritate/instituție publică la autogestiune” – entitate de drept public care, potrivit actului normativ prin care a fost fondată, desfășoară activitate necomercială (nonprofit) și activează în baza principiilor de autogestiune;

“sector privat” – persoane fizice și juridice de drept privat ce se constituie în baza hotărîrii acestora, pe care o dotează potrivit scopului preconizat și care include, dar fără a se limita la acestea, următoarele forme: societate comercială, cooperative, întreprinderi de stat și municipale, organizații necomerciale.

Particularitățile pentru categoriile de plătitori specificați la punctele 1.1 - 1.5 din anexa nr. 3 la Legea BASS pe anul 2018

Angajatorii pentru persoanele prevăzute la punctul 1.1, care potrivit punctului 1 al prezentului document se includ în I-a grupă, pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie ale anului 2018 continuă să calculeze și să vireze contribuțiile datorate de angajator conform tarifului de 23% la fondul de salarizare și la alte recompense.

Angajatorii pentru persoanele prevăzute la punctul 1.1, care potrivit punctului 1 al prezentului document se includ în grupa a II-a, pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie ale anului 2018 calculează și virează. contribuțiile datorate de angajator conform tarifului de 18% la fondul de salarizare și la alte recompense.

Angajatorii pentru persoanele prevăzute la punctul 1.2, care potrivit punctului 1 al prezentului document se includ în I-a grupă, pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie ale anului 2018 continuă să calculeze și să vireze contribuțiile datorate de angajator conform tarifului de 33% la fondul de salarizare și la alte recompense.

Angajatorii pentru persoanele prevăzute la punctul 1.2, care potrivit punctului 1 al prezentului document se includ în grupa a II-a, pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie ale anului 2018 calculează și virează contribuțiile datorate de angajator conform tarifului de 26% la fondul de salarizare și la alte recompense.

Angajatorii pentru persoanele prevăzute la punctul 1.3 pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie ale anului 2018 calculează și virează. contribuțiile datorate de angajator conform tarifului de 18% la 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 2018 {(6 150 lei x2) x 18% = 2 214 lei}.

Angajatorii din agricultură prevăzuți la punctul 1.5 pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie ale anului 2018 calculează și virează, pentru toți angajații contribuția datorată de angajator conform tarifului de 18% , din care 6% se compensează de la bugetul de stat.

Atenție! Angajatorii specificali la punctele 4, 6 și 8 a prezentului document la sumele fondului de salarizare și altor recompense calculate în luna septembrie pentru perioadele ulterioare (exemplu: indemnizația de concediu calculată în luna septembrie pentru luna octombrie curent) aplică tarifele valabile pentru luna septembrie curent, respectiv de 23%, 33% și 22%.

Particularitățile pentru categoriile de plătitori specificați la punctul 1.8 din anexa nr. 3 la Legea BASS pe anul 2018

Angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi - pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie ale anului 2018 calculează și achită contribuția individuală de asigurări sociale reieșind din contribuția anuală în sumă fixă de 8424 lei, respectiv, 702 lei lunar indiferent de mărimea salariului și altor recompense și beneficiază de prestațiile sociale asigurate stabilite la pct. 1.8 din anexa nr. 3 la Legea BASS pe anul 2018.

În cazul angajării persoanei în calitate de conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim taxi pe parcursul lunii, pentru luna în care au fost angajați, contribuția individuală de asigurări sociale se calculează, și se achită proporțional zilelor rămase până la finele lunii.

Spre exemplu, dacă persoana a fost angajată la data de 15 octombrie 2018, contribuția calculată pentru luna octombrie aferent acestei persoane va constitui suma de 384.97 lei {(702 lei/31 zile) * l7 zile = 384.97 lei}.

În situația când angajatul este eliberat din serviciu pe parcursul lunii de gestiune, contribuția calculată pentru luna în cauză constituie suma lunară de 702 lei și nu se recalculează, respectiv, contribuția achitată pentru aceștia nu se restituie și nu se trece în contul altor plăți.

Dacă persoana angajată în calitate de conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim taxi cumulează și alte funcții la aceiași entitate sau la altă entitate, în aceste cazuri din salariu și alte recompense obținute, pe persoană se calculează și se achită contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii în modul general stabilit. În aceste cazuri, contribuțiile în sumă fixă și calculate conform modului general stabilit se vor valorifica la stabilirea pensiei.

Angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi pentru alte categorii de persoane angajate aplică regimul de calculare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în modul general stabilit la pct. 1.1 din anexa nr. 3 la Legea BASS pe anul 2018.

Contribuliile individuale de asigurări sociale pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi, se achită din mijloacele angajatorului și se transferă la bugetul asigurărilor sociale de stat la codul economic: 121200 - "Contribuții individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori pentru persoanele asigurate".

Contribuțiile individuale de asigurări sociale pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi, se declară de către angajatori, Serviciului Fiscal de Stat, cu utilizarea Dării de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim taxi (Forma TAXI18), aprobată prin OMF nr. 154 din 12.09.2018.

Vă recomandăm de asemenea și alte 2 materiale la acest subiect:

Amintim că, Darea de seamă (Forma TAXI18) se prezintă lunar, până la data de 25 a lunii premergătoare lunii de gestiune. În ceea ce privește achitarea contribuțiilor individuale de asigurări sociale, principiul este același.
Spre exemplu, pentru luna noiembrie 2018 termenul limită de prezentare a formei TAXI18 și de achitare a contribuțiilor sociale, este data de 25 octombrie 2018 inclusiv.

Atragem atenția asupra faptului că, angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi pentru alte categorii de persoane angajate și din salariile și alte recompense a persoanelor care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi ce cumulează alte funcții în entitate contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii se declară, respectiv, utilizând forma IPCl8 și se achită în modul general stabilit.

Calcularea majorărilor de întârziere

În conformitate cu prevederile Legii nr. 180 din 26.07.2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală, Casa Națională de Asigurări Sociale va efectua anularea sumelor amenzilor și majorărilor de întârziere (penalități) calculare și neachitate la situația de 17 august 2018, reflectate în sistemul de evidență al instituției, inclusiv în evidența specială, la codurile economice:

121410 - Majorarea de întârziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen de către angajatori a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;

121420 - Majoratea de întârziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii;

143430 - Amenzi aferente plăților la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Condiția obligatorie de aplicare față de plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat a stimulării fiscale, constă în faptul că pînă la data de 20 decembrie 2018 inclusiv, aceștia vor achita integral contribuțiile de asigurări sociale.

Pentru perioadele, începând cu data de 18 august 2018, majorările de întârziere (penalități) pentru neplata în termen a contribuțiilor de asigurări continuă să se calculeze. Amenzile și majorările de întârziere (penalități) înregistrate în sisternul de evidență al Casei Naționale de Asigurări Sociale, începând cu data de 18 august 2018, nu fac obiectul stimulării fiscale.

Comentarii

  1. Tatiana spune:

    Am o intrebare. 

    Cum sunt deduse contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi asigurări medicale pentru persoanele participanţi la proiectele europene şi internaţionale? Angajatul va plati dublu din aceste tipuri de venituri? Este vre-un document oficial in acets sens? Multumesc Anticipat

     

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...