37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Particularități pentru beneficiarii de lucrări și zilieri

Particularități pentru beneficiarii de lucrări și zilieri

22.07.2022439 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă că, în Monitorul Oficial din 15 iulie curent a fost publicată Legea nr. 160 din 7 iulie 2022 pentru modificarea unor acte normative. Legea menționată vine cu completări la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale.

Potrivit prevederilor art. VI din Legea nr. 160/2022,  modificările operate intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, respectiv, la data de 15.07.2022.

Astfel, art. 4 din legea citată supra a fost completată cu o categorie nouă de persoane asigurate obligatoriu. Respectiv, persoanele care exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional în condiţiile Legii nr.22/2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri sunt persoane asigurate obligatoriu în sistemul public de asigurări sociale.

Concomitent, a fost modificat pct. 1.9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 şi acesta are o nouă redacţie: Beneficiarii - pentru persoanele fizice care exercită activități în calitate de zilieri în temeiul Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unei activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum şi a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct.1.1-1.8.

Potrivit pct. 1.9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999, tariful și baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii constituie 6% din remunerația zilnică acordată de beneficiarul de lucrări zilieruluiTermenul de virare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii este reglementat lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.

În contextul expus, beneficiarii de lucrări în calitate de plătitor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat are obligaţia de a calcula la remuneraţia acordată zilierului contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii conform tarifului de 6%. Declararea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se va efectua lunar prin Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21). Modul de declarare a contribuţiilor de asigurări sociale de către beneficiarii de lucrări pentru zililieri va fi stabilit prin ordinul Ministrului Finanţelor. Virarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se va efectua de beneficiarii de lucrări, lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, la clasificaţia economică „121100 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori".

Persoanele fizice care au exercitat activități în calitate de zilieri în temeiul Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unei activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1-1.8 nin anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 pentru perioada 1 iulie - 14 iulie curent vor achita contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii conform reglementărilor în vigoare până la data de 15.07.2022. Respectiv, în baza contractului individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale contribuţia de asigurări sociale în taxă fixă va fi achitată de ziler până la data de 25 august 2022, care  pentru perioada 1 iulie - 14 iulie 2022 va constitui suma de 123.06 lei.

Pentru perioada 15 iulie - 31 iulie curent contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii vor fi calculate, declarate şi achitate de beneficiarii de lucrări.

Totodată, beneficiarii de lucrări la declararea, calcularea şi achitarea contribuţiilor de asigurări sociale urmează să ţină cont de modificările operate în Legea nr. 22/2018 privind exercitarea unei activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri la art. 9 alin. (2) care reglementează că, pentru activitatea exercitată, zilierul primeşte o remuneraţie care nu poate fi mai mică decât cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real calculat pentru o zi de muncă cu durata de 8 ore. Astfel, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 142/2022 pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 165/2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizaţii, instituţii cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, în continuare - unităţi) se stabileşte în mărime de 20,71 lei pe oră, sau 3 500 de lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.

Potrivit reglementărilor citate supra, beneficiarii de lucrări la declararea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii vor asigura ca baza de calcul a acesteia să corespundă reglementărilor. Respeciv, în anul 2022 baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de stat pentru o zi nu poate fi mai mică decât 165.68 lei (cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real stabilit pe oră (20.71 lei) x 8 ore).

Casa Naţională de Asigurări Sociale va veni cu informaţii suplimentare la aspectele privind declararea contribuţiilor de asigurări sociale de către beneficiarii de lucrări pentru persoanele fizice care exercită activități în calitate de zilieri în temeiul Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unei activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum şi a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct.1.1-1.8, după aprobarea de către Ministrul Finanţelor a modificărilor la Ordinul nr. 94/2020 cu priire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC21) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...