37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Parcul pentru servicii de afaceri internaționale: facilități și stimulente preconizate

Parcul pentru servicii de afaceri internaționale: facilități și stimulente preconizate

01.07.2022123 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimularea sectorului serviciilor de afaceri internaționale în Republica Moldova cu rezultatul scontat în creșterea gradului de ocupare a forței de muncă, în special a tineretului și asigurarea locurilor de muncă cu un nivel de salarizare competitiv sunt prevederile proiectului de lege cu privire la parcul pentru servicii de afaceri internaționale, elaborat de către Ministerul Economiei, cu asistența partenerilor de dezvoltare.

Actualmente, sectorul serviciilor de afaceri internaționale este un sector subdezvoltat comparativ cu potențialul de dezvoltare a acestuia, observat prin prisma comparațiilor internaționale, precum și cu mediul de dezvoltare a economiei naționale. Astfel, numărul mediu de locuri de muncă, venitul din vânzări generat, capacitatea de autofinanțare, impozitele generate la bugetul de stat de către entitățile economice din sector sunt net inferioare nivelului mediu generat de entitățile din economia națională. În acest context, sunt necesare crearea unor condiții care să faciliteze activitatea companiilor din acest sector.

Proiectul de lege propune implementarea unui model fiscal axat în mare parte pe două dimensiuni principale: reducerea poverii fiscale, în mare parte fiind transpusă în reducerea costurilor cu impozitele salariale și simplificarea administrării fiscale prin instituirea unui mecanism simplu de raportare și plată a impozitelor și taxelor datorate la buget.

Potrivit autorilor, parcul pentru servicii de afaceri internaționale va fi creat de Guvern, iar termenul de funcționare se stabilește pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de a fi prelungit. Documentul stabilește și principalele activități1 care vor fi desfășurate de către rezidenți conform CAEM rev.2 şi CSPM rev.2.

Pentru a facilita crearea şi activitatea parcului pentru servicii de afaceri internaționale, se propune impozitarea lunară a rezidenților prin aplicarea unui impozit unic de 10% din venitul din vânzări înregistrat, dar care nu poate fi mai mic decît suma minimă a impozitului unic ce se va determina lunar per angajat şi va constitui 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul aferent perioadei fiscale a impozitului respectiv.

Impozitul unic datorat de rezidenții parcului presupune înglobarea mai multe impozite şi taxe datorate la moment de companiile din sector și anume: impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, impozitul pe venit din salariu, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajatori, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați, taxele locale, impozitul pe bunurile imobiliare şi taxele rutiere.

Totodată, în vederea asigurării unui mecanism transparent de verificare a conformității și performanțelor înregistrate, proiectul instituie obligativitatea evaluării activității parcului si a rezidenților acestuia, cerințe privind verificare activității principale de către companiile de audit, procedura de retragere a titlului de rezident al parcului, precum și  mecanismul de desființare a parcului pentru servicii de afaceri internaționale.


1Activitățile principale desfășurate în parc:

a) Alte activități de servicii informaționale n.c.a. (63.99);
b) Activități de contabilitate şi audit financiar; consultanță în domeniul fiscal (69.20), limitate la:

 • servicii de analiză și verificări contabile (69.20.21);
 • servicii de întocmire a situațiilor financiare anuale (69.20.22);
 • servicii de ținere a registrelor contabile (69.20.23);
 • servicii de întocmire/întreținere a statelor de plată (69.20.24);
 • alte servicii contabile (69.20.29);
  c) Activități de consultanță pentru afaceri şi management (70.22);
  d) Activități de studiere a pieței şi de sondare a opiniei publice (73.20);
  e) Activități de traducere scrisă şi orală (interpreți) (74.30);
  f) Alte activități profesionale, științifice şi tehnice n.c.a. (74.90);
  g) Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă (78.10);
  h) Alte servicii de furnizare a forței de muncă (78.30);
  i) Activități combinate de secretariat (82.11);
  j) Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activități specializate de secretariat (82.19);
  k) Activității ale centrelor de intermediere telefonică (call center) (82.20);
  l) Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. (82.99);
  m) Cercetare-dezvoltare în biotehnologie (72.11);
  n) Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale si inginerie (72.19);
  o) Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea (71.12);
  p) Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste (72.20);
  q) Activități de testare și analize tehnice (71.20).

Stimularea sectorului serviciilor de afaceri internaționale în Republica Moldova cu rezultatul scontat în creșterea gradului de ocupare a forței de muncă, în special a tineretului și asigurarea locurilor de muncă cu un nivel de salarizare competitiv sunt prevederile proiectului de lege cu privire la parcul pentru servicii de afaceri internaționale, elaborat de către Ministerul Economiei, cu asistența partenerilor de dezvoltare.

Actualmente, sectorul serviciilor de afaceri internaționale este un sector subdezvoltat comparativ cu potențialul de dezvoltare a acestuia, observat prin prisma comparațiilor internaționale, precum și cu mediul de dezvoltare a economiei naționale. Astfel, numărul mediu de locuri de muncă, venitul din vânzări generat, capacitatea de autofinanțare, impozitele generate la bugetul de stat de către entitățile economice din sector sunt net inferioare nivelului mediu generat de entitățile din economia națională. În acest context, sunt necesare crearea unor condiții care să faciliteze activitatea companiilor din acest sector.

Proiectul de lege propune implementarea unui model fiscal axat în mare parte pe două dimensiuni principale: reducerea poverii fiscale, în mare parte fiind transpusă în reducerea costurilor cu impozitele salariale și simplificarea administrării fiscale prin instituirea unui mecanism simplu de raportare și plată a impozitelor și taxelor datorate la buget.

Potrivit autorilor, parcul pentru servicii de afaceri internaționale va fi creat de Guvern, iar termenul de funcționare se stabilește pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de a fi prelungit. Documentul stabilește și principalele activități1 care vor fi desfășurate de către rezidenți conform CAEM rev.2 şi CSPM rev.2.

Pentru a facilita crearea şi activitatea parcului pentru servicii de afaceri internaționale, se propune impozitarea lunară a rezidenților prin aplicarea unui impozit unic de 10% din venitul din vânzări înregistrat, dar care nu poate fi mai mic decît suma minimă a impozitului unic ce se va determina lunar per angajat şi va constitui 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul aferent perioadei fiscale a impozitului respectiv.

Impozitul unic datorat de rezidenții parcului presupune înglobarea mai multe impozite şi taxe datorate la moment de companiile din sector și anume: impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, impozitul pe venit din salariu, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajatori, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați, taxele locale, impozitul pe bunurile imobiliare şi taxele rutiere.

Totodată, în vederea asigurării unui mecanism transparent de verificare a conformității și performanțelor înregistrate, proiectul instituie obligativitatea evaluării activității parcului si a rezidenților acestuia, cerințe privind verificare activității principale de către companiile de audit, procedura de retragere a titlului de rezident al parcului, precum și  mecanismul de desființare a parcului pentru servicii de afaceri internaționale.


1Activitățile principale desfășurate în parc:

a) Alte activități de servicii informaționale n.c.a. (63.99);
b) Activități de contabilitate şi audit financiar; consultanță în domeniul fiscal (69.20), limitate la:

 • servicii de analiză și verificări contabile (69.20.21);
 • servicii de întocmire a situațiilor financiare anuale (69.20.22);
 • servicii de ținere a registrelor contabile (69.20.23);
 • servicii de întocmire/întreținere a statelor de plată (69.20.24);
 • alte servicii contabile (69.20.29);
  c) Activități de consultanță pentru afaceri şi management (70.22);
  d) Activități de studiere a pieței şi de sondare a opiniei publice (73.20);
  e) Activități de traducere scrisă şi orală (interpreți) (74.30);
  f) Alte activități profesionale, științifice şi tehnice n.c.a. (74.90);
  g) Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă (78.10);
  h) Alte servicii de furnizare a forței de muncă (78.30);
  i) Activități combinate de secretariat (82.11);
  j) Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activități specializate de secretariat (82.19);
  k) Activității ale centrelor de intermediere telefonică (call center) (82.20);
  l) Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. (82.99);
  m) Cercetare-dezvoltare în biotehnologie (72.11);
  n) Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale si inginerie (72.19);
  o) Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea (71.12);
  p) Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste (72.20);
  q) Activități de testare și analize tehnice (71.20).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...