37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Până la 1 martie 2021, angajatorii sunt obligați să prezinte persoanelor cărora le-au efectuat plăți informația privind veniturile obținute pentru anul trecut

Până la 1 martie 2021, angajatorii sunt obligați să prezinte persoanelor cărora le-au efectuat plăți informația privind veniturile obținute pentru anul trecut

25.02.20212.106 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Angajatorii sunt obligați, până la 1 martie 2021, să prezinte persoanelor cărora le-au efectuat plăți informația privind veniturile obținute pentru anul trecut. Această obligație este reglementată de alin.(4) din art.92 Cod Fiscal al RM. Datele vor fi utilizate în scopul completării declarației pe venit de către persoane fizice pentru perioada anului 2020.

Informația se prezintă din următoarele tipuri de venit: dobânzile și plățile pentru care s-a asigurat reținerea prealabilă sau care au fost scutite de impozitul pe venit la sursa de plată. Informația prezentată de angajator va cuprinde date despre tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate, suma deducerilor și suma impozitului reținut (în cazul reținerii) pentru perioada anului trecut.

Informația despre venituri va fi completată conform formularului specificat în anexa nr.5 la Ordinul nr.140 din 20.11.2017 privind aprobarea unor formulare tipizate de declaraţii cu privire la impozitul pe venit.

În prezenta informație se indică suma venitului obţinut conform art.88, 89, 90 şi 91 din Codul fiscal. Persoana care este obligată să prezinte informaţia respectivă trebuie să păstreze confirmarea precum că a remis sau a înmânat informaţia persoanei în folosul căreia au fost efectuate plățile.
Notă: Codul sursei de venit indicat în coloana respectivă trebuie să coincidă cu codul sursei de venit indicat în notele de informare pentru perioada fiscală respectivă.

Pentru veniturile obtinute de către angajații din domeniul IT se completează două rânduri separate, și anume:

  • în primul rând se indică venitul impozabil achitat efectiv în anul de gestiune, care conform art.24 alin.(21) din Legea de punere în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal constituie venitul lunar al cărui mărime nu depășește 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv (col.2) şi impozitul reținut;
  • în al doilea rând se reflectă venitul achitat în anul de gestiune, altul decât venitul obţinut în urma desfășurării activităţii de realizare de programe, cu specificarea deducerilor efective şi respectiv a impozitului reținut.

În cazul greșelilor în nota de informare, angajatorii sunt obligați să informeze beneficiarul plăților  în termen de 15 zile lucrătoare de la data efectuării modificării sau emiterii deciziei asupra cazului de încălcare fiscală (art.92 al.41 CF RM).

Atenție! Pentru neprezentarea sau prezentarea tardivă, neconformă, neautentică beneficiarului plăților a informației specificate, de către persoanele care sunt obligate să rețină impozitul la sursa de plată, se sancționează cu amendă de la 300 la 500 lei de fiecare informație, dar nu mai mult de 5 mii de lei (art.2601 din CF RM).

Angajatorii sunt obligați, până la 1 martie 2021, să prezinte persoanelor cărora le-au efectuat plăți informația privind veniturile obținute pentru anul trecut. Această obligație este reglementată de alin.(4) din art.92 Cod Fiscal al RM. Datele vor fi utilizate în scopul completării declarației pe venit de către persoane fizice pentru perioada anului 2020.

Informația se prezintă din următoarele tipuri de venit: dobânzile și plățile pentru care s-a asigurat reținerea prealabilă sau care au fost scutite de impozitul pe venit la sursa de plată.Informația prezentată de angajator va cuprinde date despre tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate, suma deducerilor și suma impozitului reținut (în cazul reținerii) pentru perioada anului trecut.

Informația despre venituri va fi completată conform formularului specificat în anexa nr.5 la Ordinul nr.140 din 20.11.2017 privind aprobarea unor formulare tipizate de declaraţii cu privire la impozitul pe venit.

În prezenta informație se indică suma venitului obţinut conform art.88, 89, 90 şi 91 din Codul fiscal. Persoana care este obligată să prezinte informaţia respectivă trebuie să păstreze confirmarea precum că a remis sau a înmânat informaţia persoanei în folosul căreia au fost efectuate plățile.
Notă: Codul sursei de venit indicat în coloana respectivă trebuie să coincidă cu codul sursei de venit indicat în notele de informare pentru perioada fiscală respectivă.

Pentru veniturile obtinute de către angajații din domeniul IT se completează două rânduri separate, și anume:

  • în primul rând se indică venitul impozabil achitat efectiv în anul de gestiune, care conform art.24 alin.(21) din Legea de punere în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal constituie venitul lunar al cărui mărime nu depășește 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv (col.2) şi impozitul reținut;
  • în al doilea rând se reflectă venitul achitat în anul de gestiune, altul decât venitul obţinut în urma desfășurării activităţii de realizare de programe, cu specificarea deducerilor efective şi respectiv a impozitului reținut.

În cazul greșelilor în nota de informare, angajatorii sunt obligați să informeze beneficiarul plăților  în termen de 15 zile lucrătoare de la data efectuării modificării sau emiterii deciziei asupra cazului de încălcare fiscală (art.92 al.41 CF RM).

Atenție! Pentru neprezentarea sau prezentarea tardivă, neconformă, neautentică beneficiarului plăților a informației specificate, de către persoanele care sunt obligate să rețină impozitul la sursa de plată, se sancționează cu amendă de la 300 la 500 lei de fiecare informație, dar nu mai mult de 5 mii de lei (art.2601 din CF RM).

Comentarii