37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat. Regulamentul va fi completat

Organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat. Regulamentul va fi completat

23.08.20181.373 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor a remis pre consultare publică Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului.

Astfel, proiectul propus fost elaborat în scopul aducerii în concordanță a cadrului normativ secundar cu prevederile legale nou aprobate.

În acest sens, proiectul de Hotărîre propune modificări și completări la Hotărîrea Guvernului nr.395 din 05.06.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat și la Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici, ca urmare a aprobării mai multor acte legislative care impun corelarea acestora cu cadrul normativ subordonat.

Potrivit notei informative a proiectului enunțat, se propune completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat cu unele funcții și atribuții ale Serviciului Fiscal de Stat care la moment nu sunt incluse în Regulament, dar care au fost conferite Serviciului Fiscal de Stat prin mai multe acte normative, după cum urmează:

 • Atribuția de constatare a infracțiunilor prevăzute la art.241–242, 244, 2441, 250–253 şi 3351 din Codul penal – prin Legea nr.281 din 16.12.2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative și Legea nr.49 din 23.03.2018 privind completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003;
 • Atribuția de efectuare a controlului asupra respectării legislaţiei fiscale în cadrul procesului de emitere, acordare, acceptare şi rambursare a valorii tichetelor de masă – prin Legea nr.288 din 15.12.2017 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative;
 • Atribuția de efectuare la solicitarea Ministerului Finanțelor, a verificării anuale, pînă la data de 31 mai a anului de gestiune, a respectării de către beneficiarul subvenționării creării locurilor de muncă a obligațiilor stipulate în contract, pe parcursul valabilității contractului de subvenționare – prin Legea nr. 178 din 26.07.2018 cu privire la modificarea unor acte legislative;
 • Atribuția de efectuare a controlului asupra calculării corecte şi a virării în termen a contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi aplicare de sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la calcularea acestora – prin Legea nr. 295 din 21.12.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative;
 • Atribuția de eliberare a certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control – prin Legea nr.288 din 15.12.2017 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative;
 • Atribuția de efectuare a altor tipuri de controale decât cele prevăzute de Codul fiscal stabilite în sarcina Serviciului Fiscal de Stat prin acte normative speciale - prin Legea nr. 178 din 26.07.2018 cu privire la modificarea unor acte legislative.

Totodată, proiectul propune la pct.9) subpct.2) din Regulament înlocuirea textului „dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar” cu textul „echipamente de casă şi de control”. Propunerea respectivă este corelată cu Legea nr.118 din 05.07.2018 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 privind salarizarea funcţionarilor publici, la compartimentul „ Mărimea sporului pentru gradul de calificare (gradul special sau rangul diplomatic) se va completa după cum urmează:

+General-colonel al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

800

General-locotenent al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

700

General-maior al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

600

Colonel al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

500

Locotenent-colonel al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

450

Maior al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

400

Căpitan al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

350

Locotenent-major al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

300

Locotenent al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

275

Sublocotenent al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

250

Plutonier-major al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

200

Plutonier al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

175

Persoane responsabile
Persoana responsabila: Claudia Popescu, inspector principal, Direcția juridică, SFS,
Tel. 022 823 363, e-mail: claudia.popescu@fisc.md

Data limită pentru comentarii: 10.09.2018
Proiectul și nota informativă.

Ministerul Finanțelor a remis pre consultare publică Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului.

Astfel, proiectul propus fost elaborat în scopul aducerii în concordanță a cadrului normativ secundar cu prevederile legale nou aprobate.

În acest sens, proiectul de Hotărîre propune modificări și completări la Hotărîrea Guvernului nr.395 din 05.06.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat și la Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici, ca urmare a aprobării mai multor acte legislative care impun corelarea acestora cu cadrul normativ subordonat.

Potrivit notei informative a proiectului enunțat, se propune completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat cu unele funcții și atribuții ale Serviciului Fiscal de Stat care la moment nu sunt incluse în Regulament, dar care au fost conferite Serviciului Fiscal de Stat prin mai multe acte normative, după cum urmează:

 • Atribuția de constatare a infracțiunilor prevăzute la art.241–242, 244, 2441, 250–253 şi 3351 din Codul penal – prin Legea nr.281 din 16.12.2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative și Legea nr.49 din 23.03.2018 privind completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003;
 • Atribuția de efectuare a controlului asupra respectării legislaţiei fiscale în cadrul procesului de emitere, acordare, acceptare şi rambursare a valorii tichetelor de masă – prin Legea nr.288 din 15.12.2017 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative;
 • Atribuția de efectuare la solicitarea Ministerului Finanțelor, a verificării anuale, pînă la data de 31 mai a anului de gestiune, a respectării de către beneficiarul subvenționării creării locurilor de muncă a obligațiilor stipulate în contract, pe parcursul valabilității contractului de subvenționare – prin Legea nr. 178 din 26.07.2018 cu privire la modificarea unor acte legislative;
 • Atribuția de efectuare a controlului asupra calculării corecte şi a virării în termen a contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi aplicare de sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la calcularea acestora – prin Legea nr. 295 din 21.12.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative;
 • Atribuția de eliberare a certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control – prin Legea nr.288 din 15.12.2017 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative;
 • Atribuția de efectuare a altor tipuri de controale decât cele prevăzute de Codul fiscal stabilite în sarcina Serviciului Fiscal de Stat prin acte normative speciale - prin Legea nr. 178 din 26.07.2018 cu privire la modificarea unor acte legislative.

Totodată, proiectul propune la pct.9) subpct.2) din Regulament înlocuirea textului „dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar” cu textul „echipamente de casă şi de control”. Propunerea respectivă este corelată cu Legea nr.118 din 05.07.2018 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 privind salarizarea funcţionarilor publici, la compartimentul „ Mărimea sporului pentru gradul de calificare (gradul special sau rangul diplomatic) se va completa după cum urmează:

+General-colonel al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

800

General-locotenent al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

700

General-maior al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

600

Colonel al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

500

Locotenent-colonel al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

450

Maior al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

400

Căpitan al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

350

Locotenent-major al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

300

Locotenent al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

275

Sublocotenent al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

250

Plutonier-major al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

200

Plutonier al serviciului vamal sau al serviciului fiscal

175

Persoane responsabile
Persoana responsabila: Claudia Popescu, inspector principal, Direcția juridică, SFS,
Tel. 022 823 363, e-mail: claudia.popescu@fisc.md

Data limită pentru comentarii: 10.09.2018
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...