37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Organizarea şi desfășurarea activității turistice. Au fost aprobate modificări

Organizarea şi desfășurarea activității turistice. Au fost aprobate modificări

21.12.20181.185 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În cadrul ședinței Executivului din 19.12.2018 a fost aprobată o Hotărâre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1470/2001 cu privire la introducerea contractului turistic, voucherului turistic şi a fişei de evidenţă statistică a circulaţiei turiştilor la frontiera Republicii Moldova.

Modificările de bază constau în: - transferul competențelor de recepționare a rapoartelor despre utilizarea voucherelor turistice din atribuțiile Agenției Turismului care a fost lichidată prin absorbție de către Agenția de Investiții, în atribuțiile Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței; - excluderea din Hotărârea Guvernului nr. 1470/2001 a fișei de evidență statistică a circulației turiștilor la frontiera Republicii Moldova; - excluderea utilizării noțiunii de licență de turism urmare a excluderii licenței pentru tur-operatori și agenții de turism prin Legea nr. 185/2017.

Astfel, agenţii economici titulari ai licenţelor de turism vor fi obligaţi Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, dări de seamă trimestriale privind utilizarea formularelor voucherelor turistice pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune.
Dările de seamă privind utilizarea formularelor voucherelor turistice se prezintă direct la sediul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței sau prin poşta electronică (sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare).

Denumirea Hotărârii nr. 1470/2001 va avea următorul cuprins: „cu privire la utilizarea contractului turistic și a voucherului turistic.

În acelaşi timp, este de menţionat că, în contextul reformei cadrului juridic, prin Legea nr. 185/2017 a fost exclusă licenţierea tur-operatorilor şi agenţiilor de turism. Din acest considerent, se propune excluderea din modelul contractului touristic şi modelul voucherului touristic a prevederilor ce ţin de licenţiere. Totodată, în vederea facilitării verificării de către consumator (turist) a legalităţii activităţii agentului economic, se propune includerea în actele vizate a codului IDNP.

Proiectul nu conţine nici un aspect nou ce vizează reglementarea activităţii de întreprinzător, respectiv, nu este necesară elaborarea Analizei Impactului de Reglementare (AIR).

În cadrul ședinței Executivului din 19.12.2018 a fost aprobată o Hotărâre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1470/2001 cu privire la introducerea contractului turistic, voucherului turistic şi a fişei de evidenţă statistică a circulaţiei turiştilor la frontiera Republicii Moldova.

Modificările de bază constau în: - transferul competențelor de recepționare a rapoartelor despre utilizarea voucherelor turistice din atribuțiile Agenției Turismului care a fost lichidată prin absorbție de către Agenția de Investiții, în atribuțiile Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței; - excluderea din Hotărârea Guvernului nr. 1470/2001 a fișei de evidență statistică a circulației turiștilor la frontiera Republicii Moldova; - excluderea utilizării noțiunii de licență de turism urmare a excluderii licenței pentru tur-operatori și agenții de turism prin Legea nr. 185/2017.

Astfel, agenţii economici titulari ai licenţelor de turism vor fi obligaţi Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, dări de seamă trimestriale privind utilizarea formularelor voucherelor turistice pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune.
Dările de seamă privind utilizarea formularelor voucherelor turistice se prezintă direct la sediul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței sau prin poşta electronică (sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare).

Denumirea Hotărârii nr. 1470/2001 va avea următorul cuprins: „cu privire la utilizarea contractului turistic și a voucherului turistic.

În acelaşi timp, este de menţionat că, în contextul reformei cadrului juridic, prin Legea nr. 185/2017 a fost exclusă licenţierea tur-operatorilor şi agenţiilor de turism. Din acest considerent, se propune excluderea din modelul contractului touristic şi modelul voucherului touristic a prevederilor ce ţin de licenţiere. Totodată, în vederea facilitării verificării de către consumator (turist) a legalităţii activităţii agentului economic, se propune includerea în actele vizate a codului IDNP.

Proiectul nu conţine nici un aspect nou ce vizează reglementarea activităţii de întreprinzător, respectiv, nu este necesară elaborarea Analizei Impactului de Reglementare (AIR).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...