37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Ordinul SFS nr.622/2018, modificările au intrat în vigoare

Ordinul SFS nr.622/2018, modificările au intrat în vigoare

14.12.2020811 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 11 decembrie 2020, prin Ordinul nr. 611 din 08.12.2020 s-a modificat Ordinul SFS nr.622 din 13.11.2018 privind particularitățile administrării prevederilor art.901 alin.(34) din Codul fiscal, după cum urmează:

I. În Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3 și Anexa nr.6, a fost adăugat termenul „superficie”. Pe tot parcursul textului, după cuvintele “(locațiune, arendă, uzufruct,)” s-a completat cu cuvîntul “superficie”.

II. În Recomandările metodologice privind particularităţile administrării prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal (Anexa nr.1), s-au făcut următoarele modificări:

a) În pct. 3 „În cazul în care persoana fizică care transmite în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, nu deține semnătură electronică pentru înregistrarea contractelor, aceasta este obligată să depună la DDF Declarația-Cerere privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare (în continuare - Declarație-Cerere), cu anexarea obligatorie a copiei buletinului de identitate al locatorului/arendatorului și a copiei contractului ( în cazul în care este întocmit în scris contract de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare).” - s-a adăugat sintagma evidențiată. Anterior era solicitat buletinul de identitate în original.

b) Potrivit punctului 4, Declarația-Cerere se depune pentru fiecare bun imobil separat, iar documentele confirmative ce urmează a fi anexate la aceasta sunt:

  • сopia contractului;
  • сopia buletinului de identitate a locatorului;
  • сopia buletinului de identitate a locatarului.”;

c) pct.7 a fost completat cu un nou alineat, după cum urmează:
În scopul asigurării respectării termenului de achitare a impozitului pe venit, stabilit la art.901 alin.(34) din Codul fiscal, Confirmarea privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare se va elibera nu mai tîrziu de cea de-a doua zi lucrătoare din momentul depunerii Declarației-Cerere la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat. La solicitarea contribuabilului și/sau cu acordul acestuia, copia scanată a Confirmării se va remite acestuia de la adresa electronică corporativă a inspectorului responsabil. Mesajul de expediere a Confirmării se va anexa la dosarul contribuabilului. Solicitarea/acordul de remitere a Confirmării în formă electronică se manifestă de către contribuabil prin completarea cîmpului “e-mail” din Declarația-Cerere.

Prezentul ordin a intrat în vigoare la data de 11 decembrie 2020.


Articolul 901 din Codul fiscal (Reţinerea finală a impozitului din unele tipuri de venit) alin. (34) prevede:
Subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decît cele specificate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs sau în avans, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget. În cazul neînregistrării contractului de locaţiune, arendă, uzufruct, superficie privind proprietatea imobiliară şi al neachitării impozitului din venitul obţinut, Serviciul Fiscal de Stat va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile art.189 şi 225.

Conform Monitorului Oficial din 11 decembrie 2020, prin Ordinul nr. 611 din 08.12.2020 s-a modificat Ordinul SFS nr.622 din 13.11.2018 privind particularitățile administrării prevederilor art.901 alin.(34) din Codul fiscal, după cum urmează:

I. În Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3 și Anexa nr.6, a fost adăugat termenul „superficie”. Pe tot parcursul textului, după cuvintele “(locațiune, arendă, uzufruct,)” s-a completat cu cuvîntul “superficie”.

II. În Recomandările metodologice privind particularităţile administrării prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal (Anexa nr.1), s-au făcut următoarele modificări:

a) În pct. 3 „În cazul în care persoana fizică care transmite în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, nu deține semnătură electronică pentru înregistrarea contractelor, aceasta este obligată să depună la DDF Declarația-Cerere privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare (în continuare - Declarație-Cerere), cu anexarea obligatorie a copiei buletinului de identitate al locatorului/arendatorului și a copiei contractului ( în cazul în care este întocmit în scris contract de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare).” - s-a adăugat sintagma evidențiată. Anterior era solicitat buletinul de identitate în original.

b) Potrivit punctului 4, Declarația-Cerere se depune pentru fiecare bun imobil separat, iar documentele confirmative ce urmează a fi anexate la aceasta sunt:

  • сopia contractului;
  • сopia buletinului de identitate a locatorului;
  • сopia buletinului de identitate a locatarului.”;

c) pct.7 a fost completat cu un nou alineat, după cum urmează:
În scopul asigurării respectării termenului de achitare a impozitului pe venit, stabilit la art.901 alin.(34) din Codul fiscal, Confirmarea privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare se va elibera nu mai tîrziu de cea de-a doua zi lucrătoare din momentul depunerii Declarației-Cerere la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat. La solicitarea contribuabilului și/sau cu acordul acestuia, copia scanată a Confirmării se va remite acestuia de la adresa electronică corporativă a inspectorului responsabil. Mesajul de expediere a Confirmării se va anexa la dosarul contribuabilului. Solicitarea/acordul de remitere a Confirmării în formă electronică se manifestă de către contribuabil prin completarea cîmpului “e-mail” din Declarația-Cerere.

Prezentul ordin a intrat în vigoare la data de 11 decembrie 2020.


Articolul 901 din Codul fiscal (Reţinerea finală a impozitului din unele tipuri de venit) alin. (34) prevede:
Subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decît cele specificate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs sau în avans, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget. În cazul neînregistrării contractului de locaţiune, arendă, uzufruct, superficie privind proprietatea imobiliară şi al neachitării impozitului din venitul obţinut, Serviciul Fiscal de Stat va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile art.189 şi 225.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...