37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 521 din 08-10-2021

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 521 din 08-10-2021

11.10.2021
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.15 Factura fiscală

Este oare obligatorie eliberarea facturii fiscale la transportarea mărfurilor, livrate în cadrul comerțului electronic?

În conformitate cu art.3 alin. (1) al Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017 (în continuare – Legea nr.287/2017), documentul primar reprezintă confirmare documentară care justifică producerea faptelor economice sau care acordă dreptul de a le efectua (produce); certifică producerea unui eveniment.       

Potrivit prevederilor art.11 alin. (1), (3) și (4) din Legea prenotată, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare.       

Documentele primare se întocmesc în timpul efectuării (producerii) faptelor economice, iar dacă acest lucru este imposibil – nemijlocit după efectuarea (producerea) faptelor respective, cu utilizarea formularelor tipizate de documente primare aprobate de Ministerul Finanţelor şi alte autorităţi publice sau poate elabora şi utiliza formulare de documente primare, aprobate de conducerea acesteia, ținând cont de prevederile alin. (7) şi (8) al art.11.     

Cazurile de utilizare a documentelor primare cu regim special sunt stabilite la art.12 din Legea nr.287/2017.     

Prin urmare, entitatea, ținând cont de specificul activității desfășurate, poate elabora și utiliza un formular de document primar pentru justificarea și contabilizarea operațiunilor economice, aprobat de conducerea acesteia, cu indicare elementelor obligatorii prevăzute la art.11 alin. (7) și (8) din Legea nr.287/2017.       

Totodată, în conformitate cu prevederile art.117 alin.(3) din Codul fiscal, pentru vânzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerţului electronic, cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor când este solicitată de cumpărător, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea), dacă sunt respectate condițiile alineatului respectiv.       

Astfel, reieșind din cele expuse, la transportarea mărfurilor, livrate în cadrul comerțului electronic, furnizorul poate să nu elibereze factura fiscală, însă să utilizeze formularul de document primar elaborat și aprobat de către acesta, cu indicarea elementelor obligatorii prevăzute la art.11 alin. (7) și (8) din Legea nr.287/2017.     

(Temei: Explicațiile Ministerului Finanțelor din 01.09.2021).

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...