37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 432 din 05-08-2021

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 432 din 05-08-2021

09.08.2021
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
  • 31 Metodologia controlului
  • 31.5 Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.

Noțiunea de „tranzacție” prin prisma Legii nr. 845/1992 poate fi calificată similar noțiunii de „plată” pentru bunurile sau serviciile comercializate?

Potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 845/1992, întreprinderea are dreptul:

- să efectueze în raport cu întreprinderi plăți în numerar în sumă ce nu depășește 10000 de lei pentru fiecare tranzacție, dar nu mai mult de 100000 de lei lunar;

- să încaseze de la cetățeni plăți în numerar în sumă ce nu depășește 100000 de lei pentru fiecare tranzacție pentru bunurile sau serviciile comercializate.

De asemenea, conform articolul 3 alin. (1) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017, faptul economic este o tranzacție, operațiune, eveniment care a modificat sau poate modifica activele, capitalul propriu, datoriile, veniturile, costurile și/sau cheltuielile entității.

Astfel, reieșind din cele expuse supra, precum și conform explicațiilor Ministerului Finanțelor prezentate prin scrisoarea nr. 15/3-06/349 din 06 iulie 2021, plata se încadrează în noțiunea de „tranzacție”.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...