37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 401 din 20-07-2021

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 401 din 20-07-2021

21.07.2021
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
  • 29.2.5 Declaraţia cu privire la impozitul pe venit

Este oare obligată persoana fizică să depună Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit în cazul înstrăinării locuinței de bază?

Prevederile art. 5 pct. 46) din Codul fiscal stabilesc că, locuință de bază este locuința care întrunește cumulativ următoarele condiții:

a) este proprietatea contribuabilului în decurs de cel puţin 3 ani;
b) constituie domiciliul/reședința contribuabilului în decursul ultimilor 3 ani pînă la momentul înstrăinării.

Potrivit art. 20 lit. y3) din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice rezidente (cetăţeni ai Republicii Moldova şi apatrizi) de la înstrăinarea locuinţei de bază reprezintă surse de venit neimpozabile.

Astfel, în cazul înstrăinării locuinței de bază, nu apare obligația prezentării Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18).

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...