37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Oficial, munca la distanță, în vigoare

Oficial, munca la distanță, în vigoare

27.05.20209.685 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 26 mai 2020, prin Legea nr.69 din 21.05.2020 au fost instituite măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative. În legătură cu aceasta, s-a stabilit:

În cazul imposibilității prestării de către salariat a muncii la locul de muncă organizat de angajator și în scopul protejării securității și sănătății salariatului în perioada situațiilor excepționale legate de declararea stării de urgență, de asediu și de război sau de declararea stării de urgență în sănătate publică, angajatorul, în funcţie de specificul muncii salariatului, poate dispune, prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre) motivat, schimbarea temporară a locului de muncă al salariatului cu prestarea muncii la domiciliu sau de la distanță, fără operarea modificărilor respective în contractul individual de muncă. Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) se comunică salariatului în timp util, inclusiv prin mijloace electronice.

Pe perioada de acțiune a stării de urgență, de asediu și de război sau a stării de urgență în sănătate publică, autoritățile competente de gestionarea stării respective pot dispune, pentru unele categorii de salariați, atragerea la muncă suplimentară cu depășirea limitelor prevăzute Codul muncii, precum și condițiile de prestare a acesteia.

De asemenea, în scopul utilizării optime de către salariați a zilelor de repaus și de sărbătoare nelucrătoare, conducătorul unității, după consultarea reprezentanților salariaților, este în drept să transfere zilele de repaus (de lucru) în alte zile. Pentru autoritățile și instituțiile publice, dreptul de a transfera zilele de repaus (de lucru) în alte zile, inclusiv prin modificarea duratei zilnice a timpului de muncă, aparține Guvernului.

Prevederile sus-menționate, se includ, prin prezenta lege, cu titlu de completare și modificare a Codului muncii. Totodată, în prezentul Cod, Titlul X s-a completat cu capitolul IX1 cu denumirea „MUNCA LA DISTANȚĂ”. Potrivit prevederilor stipulate în noul capitol:

Munca la distanță reprezintă forma de organizare a muncii în domeniile de activitate, prin care salariatul își îndeplinește atribuțiile specifice ocupației, funcției sau meseriei pe care o deține în alt loc decât cel organizat de angajator, folosind inclusiv mijloace din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

Menționăm că în noul capitol sunt și alte prevederi, cu referire la:

  • Principiile organizării muncii la distanță;
  • Încheierea, modificarea și conținutul contractului individual de muncă care prevede clauze de muncă la distanță;
  • Organizarea securității și sănătății în muncă pentru salariații cu munca la distanță; și
  • Încetarea contractului individual de muncă privind munca la distanță.

Prezenta lege a intrat în vigoare la data de 26 mai 2020.

Conform Monitorului Oficial din 26 mai 2020, prin Legea nr.69 din 21.05.2020 au fost instituite măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative. În legătură cu aceasta, s-a stabilit:

În cazul imposibilității prestării de către salariat a muncii la locul de muncă organizat de angajator și în scopul protejării securității și sănătății salariatului în perioada situațiilor excepționale legate de declararea stării de urgență, de asediu și de război sau de declararea stării de urgență în sănătate publică, angajatorul, în funcţie de specificul muncii salariatului, poate dispune, prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre) motivat, schimbarea temporară a locului de muncă al salariatului cu prestarea muncii la domiciliu sau de la distanță, fără operarea modificărilor respective în contractul individual de muncă. Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) se comunică salariatului în timp util, inclusiv prin mijloace electronice.

Pe perioada de acțiune a stării de urgență, de asediu și de război sau a stării de urgență în sănătate publică, autoritățile competente de gestionarea stării respective pot dispune, pentru unele categorii de salariați, atragerea la muncă suplimentară cu depășirea limitelor prevăzute Codul muncii, precum și condițiile de prestare a acesteia.

De asemenea, în scopul utilizării optime de către salariați a zilelor de repaus și de sărbătoare nelucrătoare, conducătorul unității, după consultarea reprezentanților salariaților, este în drept să transfere zilele de repaus (de lucru) în alte zile. Pentru autoritățile și instituțiile publice, dreptul de a transfera zilele de repaus (de lucru) în alte zile, inclusiv prin modificarea duratei zilnice a timpului de muncă, aparține Guvernului.

Prevederile sus-menționate, se includ, prin prezenta lege, cu titlu de completare și modificare a Codului muncii. Totodată, în prezentul Cod, Titlul X s-a completat cu capitolul IX1 cu denumirea „MUNCA LA DISTANȚĂ”. Potrivit prevederilor stipulate în noul capitol:

Munca la distanță reprezintă forma de organizare a muncii în domeniile de activitate, prin care salariatul își îndeplinește atribuțiile specifice ocupației, funcției sau meseriei pe care o deține în alt loc decât cel organizat de angajator, folosind inclusiv mijloace din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

Menționăm că în noul capitol sunt și alte prevederi, cu referire la:

  • Principiile organizării muncii la distanță;
  • Încheierea, modificarea și conținutul contractului individual de muncă care prevede clauze de muncă la distanță;
  • Organizarea securității și sănătății în muncă pentru salariații cu munca la distanță; și
  • Încetarea contractului individual de muncă privind munca la distanță.

Prezenta lege a intrat în vigoare la data de 26 mai 2020.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...