37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Obligațiile fiscale privind impozitul pe venit. Au fost aprobate 3 regulamente noi

Obligațiile fiscale privind impozitul pe venit. Au fost aprobate 3 regulamente noi

05.07.20182.583 views
(2 voturi, medie: 4,00 din 5)
Se încarcă...

În ședința de ieri a cabinetului de miniștri, Guvernul a aprobat 3 regulamente noi cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit.

Remarcăm că actualmente, modul de determinare a obligaţiilor fiscale în conformitate cu prevederile titlului II din Codul fiscal, este de reglementat de Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea unor regulamente nr. 77 din 30 ianuarie 2008.
Întrucît prevederile acestuia sunt depăşite în timp de normele stabilite în titlul din Codul fiscal, Hotărârea menţionată îşi pierde actualitatea și se propune a fi abrogată.

Astfel proiectul prezentat, conţine trei regulamente care vizează modul de determinare a impozitului pe venit pentru fiecare categorie de subiect în parte.

1) Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător.

2) Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova.

3) Regulamentul cu privire la impozitul pe venitul nerezidenților.

Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, conține explicaţii cu privire la modul de determinare a impozitului pe venit în contextul referinţelor stabilite în Codul fiscal pentru contribuabilii care practică activitate de întreprinzător.

Este de remarcat, că capitolul III din Regulament care vizează deducerea cheltuielilor a fost completat cu prevederi ce reglementează modul de deducere a unor tipuri de cheltuieli care actualmente sunt reglementate de alte acte normative.

În practica existentă, suplimentar Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea unor regulamente nr. 77 din 30 ianuarie 2008, mai sunt 7 Hotărîri de Guvern care se referă expres la deducerea unor tipuri de cheltuieli, iar monitorizarea acestora de către contribuabili la momentul de determinare a impozitului pe venit este dificilă, din cauza existenţei numărului mare, iar drept consecinţă duce la admiterea erorilor.

Optimizarea numărului de acte normative şi integrarea normelor într-un singur document va contribui la excluderea cazurilor de admitere a erorilor la etapa de determinare a impozitului pe venit prin diminuarea acestuia.

Un alt aspect reflectat în prezentul Regulament, se referă la modul de aplicare a facilităţii aferente impozitului pe venit pentru rezidenţii ZEL, pentru livrările de mărfuri şi servicii produse în zona economică liberă către alţi rezidenţi ai zonelor economice libere pentru mărfurile (serviciile) orientate spre export.

Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător constă în reglementarea modului de calculare şi achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice - cetăţeni rezidenţi, precum şi de către persoanele fizice - cetăţeni nerezidenţi, modului de determinare a scutirilor şi deducerilor la care are dreptul contribuabilul.

Aspectele care vizează utilizarea scutirilor, explică consecinţele fiscale ce derivă aferent determinării obligaţiilor fiscale în cazul în care contribuabilul primeşte/pierde dreptul la scutirile stabilite de legislaţie în decursul perioadei fiscale. Astfel, prin prevederile incluse se propune de a face o claritate pentru contribuabili la aspectul de determinare a obligaţiilor fiscale aferent impozitului pe venit.

Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din alte plăţi decît salariul reglementează modul de calculare, reţinere şi achitare la buget a impozitului pe venit reţinut la sursa de plată din alte plăţi decît salariul de către contribuabilii care efectuează asemenea plăţi.

În concluzie, aprobarea proiectului în cauză va contribui la creşterea gradului de conformare a contribuabililor ca rezultat al certitudinii în procesele administrate de Serviciul Fiscal de Stat.

În ședința de ieri a cabinetului de miniștri, Guvernul a aprobat 3 regulamente noi cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit.

Remarcăm că actualmente, modul de determinare a obligaţiilor fiscale în conformitate cu prevederile titlului II din Codul fiscal, este de reglementat de Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea unor regulamente nr. 77 din 30 ianuarie 2008.
Întrucît prevederile acestuia sunt depăşite în timp de normele stabilite în titlul din Codul fiscal, Hotărârea menţionată îşi pierde actualitatea și se propune a fi abrogată.

Astfel proiectul prezentat, conţine trei regulamente care vizează modul de determinare a impozitului pe venit pentru fiecare categorie de subiect în parte.

1) Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător.

2) Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova.

3) Regulamentul cu privire la impozitul pe venitul nerezidenților.

Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, conține explicaţii cu privire la modul de determinare a impozitului pe venit în contextul referinţelor stabilite în Codul fiscal pentru contribuabilii care practică activitate de întreprinzător.

Este de remarcat, că capitolul III din Regulament care vizează deducerea cheltuielilor a fost completat cu prevederi ce reglementează modul de deducere a unor tipuri de cheltuieli care actualmente sunt reglementate de alte acte normative.

În practica existentă, suplimentar Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea unor regulamente nr. 77 din 30 ianuarie 2008, mai sunt 7 Hotărîri de Guvern care se referă expres la deducerea unor tipuri de cheltuieli, iar monitorizarea acestora de către contribuabili la momentul de determinare a impozitului pe venit este dificilă, din cauza existenţei numărului mare, iar drept consecinţă duce la admiterea erorilor.

Optimizarea numărului de acte normative şi integrarea normelor într-un singur document va contribui la excluderea cazurilor de admitere a erorilor la etapa de determinare a impozitului pe venit prin diminuarea acestuia.

Un alt aspect reflectat în prezentul Regulament, se referă la modul de aplicare a facilităţii aferente impozitului pe venit pentru rezidenţii ZEL, pentru livrările de mărfuri şi servicii produse în zona economică liberă către alţi rezidenţi ai zonelor economice libere pentru mărfurile (serviciile) orientate spre export.

Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător constă în reglementarea modului de calculare şi achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice - cetăţeni rezidenţi, precum şi de către persoanele fizice - cetăţeni nerezidenţi, modului de determinare a scutirilor şi deducerilor la care are dreptul contribuabilul.

Aspectele care vizează utilizarea scutirilor, explică consecinţele fiscale ce derivă aferent determinării obligaţiilor fiscale în cazul în care contribuabilul primeşte/pierde dreptul la scutirile stabilite de legislaţie în decursul perioadei fiscale. Astfel, prin prevederile incluse se propune de a face o claritate pentru contribuabili la aspectul de determinare a obligaţiilor fiscale aferent impozitului pe venit.

Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din alte plăţi decît salariul reglementează modul de calculare, reţinere şi achitare la buget a impozitului pe venit reţinut la sursa de plată din alte plăţi decît salariul de către contribuabilii care efectuează asemenea plăţi.

În concluzie, aprobarea proiectului în cauză va contribui la creşterea gradului de conformare a contribuabililor ca rezultat al certitudinii în procesele administrate de Serviciul Fiscal de Stat.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei