37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Obligațiile fiscale de până la 100 lei nu se vor considera restanțe față de BPN

Obligațiile fiscale de până la 100 lei nu se vor considera restanțe față de BPN

26.09.2022217 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Suma neachitată a obligaţiilor fiscale în cuantum de pînă la 100 de lei inclusiv nu se consideră restanţă faţă de bugetul public naţional în scopul luării la evidență fiscală a conturilor bancare și/sau conturilor de plăți în condițiile prevăzute la art. 167 din Codul fiscal.

Parlamentul a votat, în prima lectură, proiectul de modificare a articolului 129 din Codul fiscal, care are drept scop facilitarea accesării serviciilor pentru inițierea unei afaceri și respectiv perfectarea actelor pentru deschiderea și luarea la evidență fiscală a conturilor bancare precum și îmbunătățirea mecanismelor fiscale naționale.

Potrivit prevederilor art. 167 alin. (2) din Codul fiscal,  operațiunile pe un cont bancar și/sau cont de plăți deschis (cu excepția conturilor tranzitorii de executare a bugetelor, conturilor de credit și împrumut, de depozite la termen și provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum și a conturilor persoanelor fizice care nu sunt subiecți ai activității de întreprinzător) pot demara numai după recepționarea de către banca (sucursala) și/sau societatea de plată a documentului electronic, emis și remis de către Serviciul Fiscal de Stat, care confirmă luarea la evidență fiscală a contului. În cazul în care contribuabilul are restanțe, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să nu elibereze documentul electronic care confirmă luarea la evidență fiscală.

Respectiv, pentru luarea la evidență fiscală a contului bancar și/sau de plăți în condițiile art. 167, trebuie ca solicitantul să nu aibă restanțe la bugetul public național, iar conform excepțiilor prevăzute la art. 129 pct. 13), suma restanței subiectului în cuantum de până la 100 lei (inclusiv) pentru luarea la evidență fiscală a contului bancar, și/sau de plăți, nu este prevăzută.

Prin urmare, instituirea acestei facilități fiscale pentru solicitanți este oportună și indispensabilă dar totodată va acorda posibilitatea subiecților la accesul rapid și efectiv pentru desfășurarea activității economice.

Suma neachitată a obligaţiilor fiscale în cuantum de pînă la 100 de lei inclusiv nu se consideră restanţă faţă de bugetul public naţional în scopul luării la evidență fiscală a conturilor bancare și/sau conturilor de plăți în condițiile prevăzute la art. 167 din Codul fiscal.

Parlamentul a votat, în prima lectură, proiectul de modificare a articolului 129 din Codul fiscal, care are drept scop facilitarea accesării serviciilor pentru inițierea unei afaceri și respectiv perfectarea actelor pentru deschiderea și luarea la evidență fiscală a conturilor bancare precum și îmbunătățirea mecanismelor fiscale naționale.

Potrivit prevederilor art. 167 alin. (2) din Codul fiscal,  operațiunile pe un cont bancar și/sau cont de plăți deschis (cu excepția conturilor tranzitorii de executare a bugetelor, conturilor de credit și împrumut, de depozite la termen și provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum și a conturilor persoanelor fizice care nu sunt subiecți ai activității de întreprinzător) pot demara numai după recepționarea de către banca (sucursala) și/sau societatea de plată a documentului electronic, emis și remis de către Serviciul Fiscal de Stat, care confirmă luarea la evidență fiscală a contului. În cazul în care contribuabilul are restanțe, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să nu elibereze documentul electronic care confirmă luarea la evidență fiscală.

Respectiv, pentru luarea la evidență fiscală a contului bancar și/sau de plăți în condițiile art. 167, trebuie ca solicitantul să nu aibă restanțe la bugetul public național, iar conform excepțiilor prevăzute la art. 129 pct. 13), suma restanței subiectului în cuantum de până la 100 lei (inclusiv) pentru luarea la evidență fiscală a contului bancar, și/sau de plăți, nu este prevăzută.

Prin urmare, instituirea acestei facilități fiscale pentru solicitanți este oportună și indispensabilă dar totodată va acorda posibilitatea subiecților la accesul rapid și efectiv pentru desfășurarea activității economice.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...