37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Obligația prezentării Declarației privind accizele va fi extinsă asupra unei noi categorii de contribuabili

Obligația prezentării Declarației privind accizele va fi extinsă asupra unei noi categorii de contribuabili

20.02.2024127 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la modificarea Declaraţiei privind accizele şi a Modului de completare a ei, aprobată prin OMF nr.11/2017.

Necesitatea modificărilor derivă din faptul că prin Legea nr.212/2023 (ce vizează politica bugetar-fiscală 2024), au fost aprobate modificări la art.120 din Codul fiscal, potrivit cărora, din 1 ianuarie curent subiecți ai impunerii cu accize, au devenit și persoanele juridice sau fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi utilizează alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910 în alte scopuri decât cele prevăzute la art.124 alin.(15) sau (16) din Codul fiscal. Prin urmare, subiecții menționați la art.120 lit.c) din Codul fiscal, urmează să prezinte Declaraţia privind accizele.

Astfel, în condițiile aprobării proiectului pct. 2 din OMF nr.11/2017 va fi expus în redacție nouă și va stabili că formularul Declaraţiei privind accizele şi Modul de completare a Declaraţiei privind accizele, aprobate prin OMF nr.11/2017, sînt aplicate de către antrepozitarii autorizaţi, de subiecţii care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu sînt înregistraţi în calitate de antrepozitari autorizaţi, dar care exportă în mod independent sau în baza contractului de comision mărfuri supuse accizelor, prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, începînd cu prezentarea dărilor de seamă pentru perioada fiscală ianuarie 2017, precum și de către persoanele juridice sau fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi utilizează alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910 în alte scopuri decât cele prevăzute la art.124 alin.(15) sau (16) din Codul fiscal.

La rândul său, și pct. 1 din Modului de completare a Declarației privind accizele (anexa nr. 2 la OMF nr. 11/2017) va fi expus în redacție nouă și va stabili că, antrepozitarii autorizaţi, subiecţii care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu sunt înregistraţi în calitate de antrepozitari autorizaţi şi care exportă în mod independent sau în baza contractului de comision mărfuri supuse accizelor, prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și persoanele juridice sau fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi utilizează alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910 în alte scopuri decât cele prevăzute la art.124 alin.(15) sau (16) din Codul fiscal, prezintă Serviciului Fiscal de Stat Declaraţia privind accizele în termenele prevăzute la alineatele (3) şi (31) art.127 din Codul fiscal.

De asemenea, se propune completarea anexei nr.2 la OMF nr. 11/2017 cu pct.11, potrivit acestor prevederi, de către persoanele juridice sau fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi utilizează alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910 în alte scopuri decât cele prevăzute la art.124 alin.(15) sau (16) din Codul fiscal, înscrierile aferente se introduc în Declaraţia privind accizele în perioada fiscală respectivă. Respectiv, în coloana 2 a Declaraţiei se înscrie textul "alcool utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute la art.124 alin.(15) sau (16)", iar în coloanele 3, 4, 5, 7, 8 şi 10, se înregistrează datele corespunzătoare.

Proiectul poate fi consultat până la data de 23 februarie 2024.

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la modificarea Declaraţiei privind accizele şi a Modului de completare a ei, aprobată prin OMF nr.11/2017.

Necesitatea modificărilor derivă din faptul că prin Legea nr.212/2023 (ce vizează politica bugetar-fiscală 2024), au fost aprobate modificări la art.120 din Codul fiscal, potrivit cărora, din 1 ianuarie curent subiecți ai impunerii cu accize, au devenit și persoanele juridice sau fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi utilizează alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910 în alte scopuri decât cele prevăzute la art.124 alin.(15) sau (16) din Codul fiscal. Prin urmare, subiecții menționați la art.120 lit.c) din Codul fiscal, urmează să prezinte Declaraţia privind accizele.

Astfel, în condițiile aprobării proiectului pct. 2 din OMF nr.11/2017 va fi expus în redacție nouă și va stabili că formularul Declaraţiei privind accizele şi Modul de completare a Declaraţiei privind accizele, aprobate prin OMF nr.11/2017, sînt aplicate de către antrepozitarii autorizaţi, de subiecţii care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu sînt înregistraţi în calitate de antrepozitari autorizaţi, dar care exportă în mod independent sau în baza contractului de comision mărfuri supuse accizelor, prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, începînd cu prezentarea dărilor de seamă pentru perioada fiscală ianuarie 2017, precum și de către persoanele juridice sau fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi utilizează alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910 în alte scopuri decât cele prevăzute la art.124 alin.(15) sau (16) din Codul fiscal.

La rândul său, și pct. 1 din Modului de completare a Declarației privind accizele (anexa nr. 2 la OMF nr. 11/2017) va fi expus în redacție nouă și va stabili că, antrepozitarii autorizaţi, subiecţii care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu sunt înregistraţi în calitate de antrepozitari autorizaţi şi care exportă în mod independent sau în baza contractului de comision mărfuri supuse accizelor, prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și persoanele juridice sau fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi utilizează alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910 în alte scopuri decât cele prevăzute la art.124 alin.(15) sau (16) din Codul fiscal, prezintă Serviciului Fiscal de Stat Declaraţia privind accizele în termenele prevăzute la alineatele (3) şi (31) art.127 din Codul fiscal.

De asemenea, se propune completarea anexei nr.2 la OMF nr. 11/2017 cu pct.11, potrivit acestor prevederi, de către persoanele juridice sau fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi utilizează alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910 în alte scopuri decât cele prevăzute la art.124 alin.(15) sau (16) din Codul fiscal, înscrierile aferente se introduc în Declaraţia privind accizele în perioada fiscală respectivă. Respectiv, în coloana 2 a Declaraţiei se înscrie textul "alcool utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute la art.124 alin.(15) sau (16)", iar în coloanele 3, 4, 5, 7, 8 şi 10, se înregistrează datele corespunzătoare.

Proiectul poate fi consultat până la data de 23 februarie 2024.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...