37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Oamenii de afaceri solicită claritate asupra unor aspecte ce țin de foaia de parcurs

Oamenii de afaceri solicită claritate asupra unor aspecte ce țin de foaia de parcurs

28.10.2021447 views BIZLAW.MD
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Reprezentanții mediului de afaceri solicit autorităților clarificări în ceea ce ține de foaia de parcurs. În special, comunitatea de afaceri spune că ar fi binevenită revizuirea mecanismului de deductibilitate a cheltuielilor de transport, pornind de la cele mai bune practici regionale, ceea ce va duce, inevitabil, la sustenabilitate de dezvoltare economică mai avansată cu accent pe economia ”verde” comparativ cu status quo-ul existent la zi. În același timp, pe termen scurt, oamenii de afaceri consideră iminentă amendarea actelor normative relevante în vederea permiterii întocmirii foii de parcurs cel mai des o dată în lună, excluzând necesitatea întocmirii zilnice a acesteia.

AmCham Moldova a adresat o scrisoare Ministerului Economiei și Ministerului Finanțelor în care se spune că referitor la foaia de parcurs se conturează două probleme ce se discută mai mult în cadrul mediului de afaceri:

  • costurile de conformare ridicate asociate conformării la regulile de completare a foii de parcurs;
  • necesitatea revizuirii mecanismului dat, de principiu, ajustându-l sau reaprobându-l în felul în care să fie conform celor mai bune practici regionale și internaționale.

Astfel, referitor la prima problemă, oamneii de afaceri menționează că în cadrul companiilor în care există un parc extins de autoturisme (companii de curierat, companii cu prezență amplă în regiuni – telecomunicații, bănci etc.) costurile de conformare pentru completarea zilnică a acestora fiind unul important și, în opinia mediului de afaceri, nu neapărat își justifică efortul. Or, același rezultat pe partea de deductibilitate poate fi atins și în cazul în care întocmirea acestor documente ar putea fi făcută lunar, ori chiar și mai rar, pornind de la caracterul anual al calcului impozitului pe venit reflectat în Codul fiscal.

De asemenea, se constată dificultăți și a părții verso a foii de parcurs de către contribuabili. La rubricile «Punct de plecare» şi «Punct de destinaţie» se indică, respectiv, locurile de plecare şi de destinaţie ale autoturismului pentru fiecare cursă aparte. Rubricile «Timp plecare» şi «Timp sosire» se completează înscriindu-se data, ora, minutul plecării din punctul iniţial şi a sosirii în punctul final al rutei (cursei). Ultimele două rubrici ale chenarului se completează indicându-se, respectiv, parcursul autoturismului pe ruta în cauză, iar beneficiarul la dispoziţia căruia s-a aflat autoturismul îşi pune semnătura, indicând codul fiscal al său. Astfel, în cazul completării cu date incomplete a foilor de parcurs (inclusiv partea verso), se constată dificultăți (inclusiv probate prin decizii de instanțe de judecată) în ceea ce privește recunoașterea deductibilității combustibilului de către Serviciul Fiscal de Stat.

În ceea ce ține de a doua problemă, legarea deductibilității cheltuielilor de transport de kilometrajul parcurs de mijloacele de transport este una ce nu neapărat este una sustenabilă și care duce la dezvoltare. Or, în majoritatea statelor europene, este tendința de a permite deductibilitatea cheltuielilor spre deducere pornind de la rata de emisie a dioxidului de carbon.Adică, cu cât mai ”avansat” din punct de vedere ecologic este automobilul (indicatorul EURO4, 5,6, automobilele electrice etc.), cu atât mai mult se permite spre deduceri companiilor ce utilizează aceste autoturisme în scop de afaceri. Desigur foile de parcurs (în mare parte, întocmite de companii în formă liberă – Franța, Regatul Unit de exemplu) sunt utilizate ca referință, dar nu sunt temei pentru deductibilitatea cheltuielilor din punct de vedere fiscal. Astfel, se pune accent nu pe consumul de combustibil, ci de achiziționare și utilizare pe larg a autoturismelor cu un grad cât mai redus de emisii de bioxid de carbon.

În opinia comunității de business, pe termen mediu, ar fi binevenită revizuirea mecanismului de deductibilitate a cheltuielilor de transport, pornind de la cele mai bune practici regionale, ceea ce va duce, inevitabil, la sustenabilitate de dezvoltare economică mai avansată cu accent pe economia ”verde” comparativ cu status quo-ul existent la zi. În același timp, pe termen scurt, consideră iminentă amendarea actelor normative relevante în vederea permiterii întocmirii foii de parcurs cel mai des o dată în lună, excluzând necesitatea întocmirii zilnice a acesteia.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...