37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Oamenii de afaceri, obligați să prezinte date despre beneficiarii efectivi

Oamenii de afaceri, obligați să prezinte date despre beneficiarii efectivi

29.08.20181.157 views BizLaw
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Persoanele juridice și întreprinzătorii individuali sunt obligați, de săptămâna trecută, să prezinte Agenției Servicii Publice informații despre beneficiarul efectiv al întreprinderii sau al activității desfășurate, și să informeze imediat despre schimbarea datelor acestora. Informațiile sunt înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor individuali.

Autoritățile spun că măsura a fost luată conform prevederilor art. 14 din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Conform normei, informația despre beneficiarul efectiv se prezintă în câteva cazuri:

  • la înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali, organizațiilor necomerciale, societăţilor cu răspundere limitată, societăţilor pe acţiuni;
  • în cazul înregistrării, reorganizării sau lichidării societăţilor cu răspundere limitată şi a societăţilor pe acţiuni;
  • la înregistrarea de stat a modificărilor operate în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice şi în Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali.

Conform legii, este interzisă înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali în lipsa datelor despre beneficiarul efectiv și/sau dacă informația prezentată este neveridică sau incompletă.

Agenția Servicii Publice menționează că, beneficiarul efectiv este persoana fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori care este beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții sau persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau ce deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...