37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   O serie de acte normative ce vizează controlul de stat vor fi revizuite

O serie de acte normative ce vizează controlul de stat vor fi revizuite

11.04.2024188 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Cancelaria de Stat cu suportul Proiectului Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA) al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) a elaborat și propune pentru consultare publică proiectul de hotărâre cu privire la modificarea unor acte normative. În cazul adoptării prezentului proiect vor fi modificate următoarelor acte normative:

Modificările propuse constau în stabilirea unei proceduri clare de contestare a procesului-verbal de control și a procesului-verbal contravențional emise în urma efectuării controlului de stat și stabilirea condițiilor de contestare a acțiunilor organului de control întreprinse în cadrul efectuării controlului de stat, inclusiv prin prisma examinării cererii prealabile în cadrul Consiliului pentru soluționarea disputelor pe lângă organul de control.

În contextul celor expuse se propune ca capitolul II din anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 379/2018 să fie completată cu secțiunea a 5-a Întocmirea planului anual de control în urma evaluării nivelului de risc, care vine să acorde suport metodologic organelor de control în privința modului de consolidare și perfectare a Planului anual de control, analiza și soluționarea petițiilor, precum și unele reguli pentru revizuirea și modificarea listelor de verificare.

O altă modificarea vizează ajustarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control. Astfel, se propune ajustarea formularelor de documente aferente controalelor; majorarea numărul membrilor din partea mediului de afaceri până la 5 reprezentanți; simplificarea mecanismului de vot în cazurile când pentru un organ de control optează între 3 și 5 asociații, aceștea devenind automat membri ai consiliului. Suplimentar se prevăzut că, membrii Consiliilor ale căror mandate au încetat, își pot îndeplini atribuțiile până la selectarea noilor membri, dar nu mai mult de 6 luni de la încetarea mandatului.

Regulamentul privind ținerea Registrului de stat al controalelor urmează a fi completat la pct.36 potrivit căruia, la constatarea unei contravenții în cadrul efectuării controlului de stat, inspectorul bifează rubrica din procesul-verbal de control cu privire la constatarea contravenției, iar după semnarea procesului-verbal de control, se va exporta automatizat informația cu privire la constatarea contravenției în Registrul de stat al contravențiilor, de unde se va genera procesul-verbal contravențional în mod automatizat, prin interconexiunea sistemelor informaționale.

Referitor la Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat se prevede ajustarea termenului mandatului membrilor Consiliului național care va constitui 3 ani. Potrivit modificărilor elaborate, ședința Consiliului național se va considera deliberativă dacă la ea vor participa cel puțin 50% din membrii Consiliului.

Cancelaria de Stat cu suportul Proiectului Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA) al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) a elaborat și propune pentru consultare publică proiectul de hotărâre cu privire la modificarea unor acte normative. În cazul adoptării prezentului proiect vor fi modificate următoarelor acte normative:

Modificările propuse constau în stabilirea unei proceduri clare de contestare a procesului-verbal de control și a procesului-verbal contravențional emise în urma efectuării controlului de stat și stabilirea condițiilor de contestare a acțiunilor organului de control întreprinse în cadrul efectuării controlului de stat, inclusiv prin prisma examinării cererii prealabile în cadrul Consiliului pentru soluționarea disputelor pe lângă organul de control.

În contextul celor expuse se propune ca capitolul II din anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 379/2018 să fie completată cu secțiunea a 5-a Întocmirea planului anual de control în urma evaluării nivelului de risc, care vine să acorde suport metodologic organelor de control în privința modului de consolidare și perfectare a Planului anual de control, analiza și soluționarea petițiilor, precum și unele reguli pentru revizuirea și modificarea listelor de verificare.

O altă modificarea vizează ajustarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control.Astfel, se propune ajustarea formularelor de documente aferente controalelor; majorarea numărul membrilor din partea mediului de afaceri până la 5 reprezentanți; simplificarea mecanismului de vot în cazurile când pentru un organ de control optează între 3 și 5 asociații, aceștea devenind automat membri ai consiliului. Suplimentar se prevăzut că, membrii Consiliilor ale căror mandate au încetat, își pot îndeplini atribuțiile până la selectarea noilor membri, dar nu mai mult de 6 luni de la încetarea mandatului.

Regulamentul privind ținerea Registrului de stat al controalelor urmează a fi completat la pct.36 potrivit căruia, la constatarea unei contravenții în cadrul efectuării controlului de stat, inspectorul bifează rubrica din procesul-verbal de control cu privire la constatarea contravenției, iar după semnarea procesului-verbal de control, se va exporta automatizat informația cu privire la constatarea contravenției în Registrul de stat al contravențiilor, de unde se va genera procesul-verbal contravențional în mod automatizat, prin interconexiunea sistemelor informaționale.

Referitor la Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat se prevede ajustarea termenului mandatului membrilor Consiliului național care va constitui 3 ani. Potrivit modificărilor elaborate, ședința Consiliului național se va considera deliberativă dacă la ea vor participa cel puțin 50% din membrii Consiliului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...