37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noul standard al IAASB pentru auditul entităților mai puțin complexe: un schimbător de joc pentru lumea contabilă

Noul standard al IAASB pentru auditul entităților mai puțin complexe: un schimbător de joc pentru lumea contabilă

31.01.2024257 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În decembrie, Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB) a emis un nou standard care are implicații semnificative pentru profesia contabilă, în special pentru contabilii și auditorii care lucrează cu entități mici și mijlocii. Standardul internațional de audit pentru auditul situațiilor financiare ale entităților mai puțin complexe , cunoscut sub numele de ISA pentru LCE. Noul standard este adaptat pentru a răspunde nevoilor specifice de audit ale întreprinderilor și organizațiilor mai mici și mai puțin complexe.

ISA pentru LCE: o privire de ansamblu

ISA pentru LCE nu este doar un amendament sau o anexă; este un nou standard de audit global independent. Construit pe baza Standardelor Internaționale de Audit (ISA), bine-respectate și adoptate pe scară largă la nivel mondial, standardul își propune să ofere același nivel de asigurare: asigurare rezonabilă, pentru auditurile eligibile.

Noul standard abordează provocările cu care se confruntă auditorii care auditează entități mai puțin complexe, recunoscând așteptările concentrate pe care părțile interesate le au pentru un audit al unei entități mai puțin complexe. Procedând astfel, ISA pentru LCE urmărește să sporească încrederea în raportarea financiară și să promoveze coerența globală în aplicarea standardelor de audit acestor entități, reducând astfel riscul de divergență jurisdicțională.

Astfel, ISA pentru LCE subliniază că natura afacerii determină aplicabilitatea acesteia. Dacă activitățile de afaceri, structurile organizaționale, funcțiile financiare, tehnologia și cadrul de contabilitate/raportare sunt mai puțin complexe, poate fi utilizat standardul. Standardul poate fi folosit și pentru a efectua auditări ale situațiilor financiare ale grupului atunci când auditorii componente nu sunt implicați sau sunt implicați în circumstanțe limitate. Cu toate acestea, entitățile listate sau cele cu o caracteristică de interes public sunt excluse de la utilizarea acestui standard.

Dincolo de caracteristicile prezentate în ISA pentru LCE, jurisdicțiile pot stabili, de asemenea, praguri și caracteristici suplimentare pentru a ghida utilizarea standardului, inclusiv praguri cantitative. Această flexibilitate recunoaște necesitatea adaptării locale, menținând în același timp cadrul global.

Perspectiva practicianului

Practicienii din jurisdicțiile care permit utilizarea ISA pentru LCE-uri vor experimenta o schimbare notabilă în abordarea lor față de audit. Natura proporțională a standardului elimină necesitatea de a evalua ce ISA se aplică fiecărei misiuni, simplificând procesul pentru auditorii care auditează entitățile mai puțin complexe.

ISA pentru LCE recunoaște nevoile distincte ale auditorilor care auditează întreprinderile mai mici, oferind îndrumări sub formă de materiale explicative esențiale adaptate nevoilor acestora. Se remarcă prin lizibilitate, navigabilitate și oferind un cadru concis și concentrat.

Următorii pași: Adoptarea

ISA pentru LCE este prevăzut să intre în vigoare pentru auditurile situațiilor financiare ale entităților mai puțin complexe începând cu 15 decembrie 2025, cu adoptarea anticipată permisă. Cu toate acestea, înainte ca standardul să poată fi utilizat în jurisdicții, fiecare societate trebuie să decidă dacă îl adoptă.

Se așteaptă ca adoptarea ISA pentru LCE să crească calitatea auditurilor pentru entitățile mai puțin complexe. Acest lucru se aliniază cu obiectivul mai larg al IAASB de a insufla încredere în piețele financiare și în rândul investitorilor, reflectând impactul Standardelor Internaționale de Raportare Financiară pentru Entități Mici și Mijlocii (IFRS pentru IMM-uri).

Concluzie

Introducerea ISA pentru LCE marchează un moment esențial în evoluția standardelor de audit, răspunzând în mod specific nevoilor entităților mai puțin complexe. Pe măsură ce jurisdicțiile iau în considerare adoptarea sa, profesia globală de contabil anticipează cu nerăbdare impactul pozitiv pe care acest standard îl va avea asupra auditurilor întreprinderilor mai mici și mai puțin complexe din întreaga lume.

În decembrie, Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB) a emis un nou standard care are implicații semnificative pentru profesia contabilă, în special pentru contabilii și auditorii care lucrează cu entități mici și mijlocii. Standardul internațional de audit pentru auditul situațiilor financiare ale entităților mai puțin complexe , cunoscut sub numele de ISA pentru LCE. Noul standard este adaptat pentru a răspunde nevoilor specifice de audit ale întreprinderilor și organizațiilor mai mici și mai puțin complexe.

ISA pentru LCE: o privire de ansamblu

ISA pentru LCE nu este doar un amendament sau o anexă; este un nou standard de audit global independent. Construit pe baza Standardelor Internaționale de Audit (ISA), bine-respectate și adoptate pe scară largă la nivel mondial, standardul își propune să ofere același nivel de asigurare: asigurare rezonabilă, pentru auditurile eligibile.

Noul standard abordează provocările cu care se confruntă auditorii care auditează entități mai puțin complexe, recunoscând așteptările concentrate pe care părțile interesate le au pentru un audit al unei entități mai puțin complexe. Procedând astfel, ISA pentru LCE urmărește să sporească încrederea în raportarea financiară și să promoveze coerența globală în aplicarea standardelor de audit acestor entități, reducând astfel riscul de divergență jurisdicțională.

Astfel, ISA pentru LCE subliniază că natura afacerii determină aplicabilitatea acesteia. Dacă activitățile de afaceri, structurile organizaționale, funcțiile financiare, tehnologia și cadrul de contabilitate/raportare sunt mai puțin complexe, poate fi utilizat standardul. Standardul poate fi folosit și pentru a efectua auditări ale situațiilor financiare ale grupului atunci când auditorii componente nu sunt implicați sau sunt implicați în circumstanțe limitate. Cu toate acestea, entitățile listate sau cele cu o caracteristică de interes public sunt excluse de la utilizarea acestui standard.

Dincolo de caracteristicile prezentate în ISA pentru LCE, jurisdicțiile pot stabili, de asemenea, praguri și caracteristici suplimentare pentru a ghida utilizarea standardului, inclusiv praguri cantitative. Această flexibilitate recunoaște necesitatea adaptării locale, menținând în același timp cadrul global.

Perspectiva practicianului

Practicienii din jurisdicțiile care permit utilizarea ISA pentru LCE-uri vor experimenta o schimbare notabilă în abordarea lor față de audit.Natura proporțională a standardului elimină necesitatea de a evalua ce ISA se aplică fiecărei misiuni, simplificând procesul pentru auditorii care auditează entitățile mai puțin complexe.

ISA pentru LCE recunoaște nevoile distincte ale auditorilor care auditează întreprinderile mai mici, oferind îndrumări sub formă de materiale explicative esențiale adaptate nevoilor acestora. Se remarcă prin lizibilitate, navigabilitate și oferind un cadru concis și concentrat.

Următorii pași: Adoptarea

ISA pentru LCE este prevăzut să intre în vigoare pentru auditurile situațiilor financiare ale entităților mai puțin complexe începând cu 15 decembrie 2025, cu adoptarea anticipată permisă. Cu toate acestea, înainte ca standardul să poată fi utilizat în jurisdicții, fiecare societate trebuie să decidă dacă îl adoptă.

Se așteaptă ca adoptarea ISA pentru LCE să crească calitatea auditurilor pentru entitățile mai puțin complexe. Acest lucru se aliniază cu obiectivul mai larg al IAASB de a insufla încredere în piețele financiare și în rândul investitorilor, reflectând impactul Standardelor Internaționale de Raportare Financiară pentru Entități Mici și Mijlocii (IFRS pentru IMM-uri).

Concluzie

Introducerea ISA pentru LCE marchează un moment esențial în evoluția standardelor de audit, răspunzând în mod specific nevoilor entităților mai puțin complexe. Pe măsură ce jurisdicțiile iau în considerare adoptarea sa, profesia globală de contabil anticipează cu nerăbdare impactul pozitiv pe care acest standard îl va avea asupra auditurilor întreprinderilor mai mici și mai puțin complexe din întreaga lume.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...