37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noul Regulament privind modul de anulare a unor obligații fiscale, în vigoare

Noul Regulament privind modul de anulare a unor obligații fiscale, în vigoare

24.04.20202.405 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 24 aprilie 2020, prin Ordinul nr. 46 din 19.03.2020 a fost aprobat Regulamentul privind modul de anulare a obligațiilor fiscale aflate în evidenţa serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal.

Prezentul Regulament reglementează modalitatea stingerii obligațiilor fiscale restante, ale căror evidență este ținută de serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor (în continuare - SCITL), care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal.

Se supun anulării, conform situaţiei din 31 decembrie a fiecărui an fiscal de gestiune, obligaţiile fiscale restante ale unui contribuabil, în cuantum de pînă la 10 lei în total (plăți de bază și majorări de întirziere), aferente clasificaţiilor economice, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament, a căror evidență este ținută de SCITL, la plățile reglementate de Codul fiscal.

Pentru mai multe informații despre Regulament, apăsați aici.

Prezentul Ordin a intrat în vigoare la data de 24 aprilie 2020.

Totodată, menționăm că s-a abrogat Ordinul MF nr. 182 din 22.10.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip privind modul de anulare a obligaţiilor fiscale aflate în evidenţa serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale care cad sub incidenţa art. 172 alin. (3) din Codul fiscal.

Atenție! Pentru anularea obligaţiilor fiscale aflate în evidenţa serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale care cad sub incidenţa art. 172 alin. (3) din Codul fiscal, aferent perioadei fiscale a anului 2019, urmează a fi utilizată procedura prevăzută de Ordinul MF nr. 182 din 22.10.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip privind modul de anulare a obligaţiilor fiscale aflate în evidenţa serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale care cad sub incidenţa art. 172 alin. (3) din Codul fiscal .

Conform Monitorului Oficial din 24 aprilie 2020, prin Ordinul nr. 46 din 19.03.2020 a fost aprobat Regulamentul privind modul de anulare a obligațiilor fiscale aflate în evidenţa serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal.

Prezentul Regulament reglementează modalitatea stingerii obligațiilor fiscale restante, ale căror evidență este ținută de serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor (în continuare - SCITL), care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal.

Se supun anulării, conform situaţiei din 31 decembrie a fiecărui an fiscal de gestiune, obligaţiile fiscale restante ale unui contribuabil, în cuantum de pînă la 10 lei în total (plăți de bază și majorări de întirziere), aferente clasificaţiilor economice, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament, a căror evidență este ținută de SCITL, la plățile reglementate de Codul fiscal.

Pentru mai multe informații despre Regulament, apăsați aici.

Prezentul Ordin a intrat în vigoare la data de 24 aprilie 2020.

Totodată, menționăm că s-a abrogat Ordinul MF nr. 182 din 22.10.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip privind modul de anulare a obligaţiilor fiscale aflate în evidenţa serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale care cad sub incidenţa art. 172 alin. (3) din Codul fiscal.

Atenție! Pentru anularea obligaţiilor fiscale aflate în evidenţa serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale care cad sub incidenţa art. 172 alin. (3) din Codul fiscal, aferent perioadei fiscale a anului 2019, urmează a fi utilizată procedura prevăzută de Ordinul MF nr. 182 din 22.10.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip privind modul de anulare a obligaţiilor fiscale aflate în evidenţa serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale care cad sub incidenţa art. 172 alin. (3) din Codul fiscal .

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...