37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noul Regulament privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului a intrat în vigoare

Noul Regulament privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului a intrat în vigoare

24.01.2024431 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 23 ianuarie 2024 a fost publicată Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Documentul stabileşte cerinţe privind: aplicarea măsurilor de precauţie, inclusiv de identificare a clientului şi a beneficiarului efectiv; identificarea şi evaluarea riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului; controlul intern, elaborarea şi implementarea politicilor şi programelor proprii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului; păstrarea datelor; raportarea activităţilor şi tranzacţiilor suspecte; precum şi alte cerinţe în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

Regulamentul se aplică enitităților raportoare determinate de Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, și anume: societăților de investiții, societăților de registru, Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, precum și administratorilor fondurilor de pensii facultative, societățile de administrare a investițiilor.

Potrivit pct. 3 din Regulament, entitatea raportoare este responsabilă pentru elaborarea, aprobarea şi asigurarea aplicării unor programe proprii adecvate privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. În conformitate cu cadrul legal, programele reprezintă politici şi proceduri, inclusiv reguli aferente măsurilor de precauție privind clienții, norme de etică şi profesionalism în cadrul entităţii raportoare şi previn implicarea acesteia în acţiuni de spălare a banilor sau finanţare a terorismului.

Documentul mai prevede că entităţile raportoare urmează să aplice măsuri de precauție în privinţa clienţilor, în următoarele situații:

 • la iniţierea relaţiilor de afaceri;
 • la efectuarea tuturor tipurilor de tranzacţii ocazionale:
  • în valoare de peste 20000 de lei – dacă tranzacţia se efectuează printr-o singură operaţiune, prin intermediul prestatorilor de servicii de plată, inclusiv cu utilizarea mijloacelor electronice;
  • în valoare de peste 200000 de lei – dacă tranzacţia se efectuează prin una sau mai multe operaţiuni care au legătură între ele, ţinând cont de cerinţele la nivel naţional;
 • atunci când există o suspiciune de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, independent de derogări, scutiri sau limite stabilite;
 • atunci când există suspiciuni privind veridicitatea, suficienţa şi precizia datelor de identificare obţinute anterior.

Măsurile de precauţie privind clienţii vor fi aplicate de către entitatea raportoare atât clienţilor noi, cât şi clienţilor existenţi, prin adoptarea de măsuri adecvate şi bazate pe risc. Informaţia cu privire la identificarea clienţilor şi a beneficiarilor efectivi ai acestora se va actualiza ori de câte ori este necesar, dar cel puţin anual - pentru clienţii cu grad de risc sporit şi cel puțin odată la 3 ani - pentru cei cu grad de risc scăzut.

Regulamentul mai stabilește că entitățile raportoare vor monitoriza continuu tranzacţiile sau relaţiile de afaceri cu clientul, pentru a se asigura că acestea sunt conforme informaţiilor furnizate. Procedurile privind monitorizarea continuă a conturilor şi a tranzacţiilor includ:

 • determinarea operaţiunilor ordinare (specifice) ale clientului;
 • monitorizarea operaţiunilor clientului în scopul determinării corespunderii operaţiunilor ordinare (specifice) pentru acel client sau pentru clienţii din cadrul categoriilor similare cu profilul de risc al acestora;
 • dispunerea de proceduri de raportare adecvate în scopul prezentării către persoanele responsabile a informaţiei din cadrul tuturor sistemelor necesare pentru identificarea, analiza şi monitorizarea eficientă a conturilor clienţilor cu grad de risc sporit;
 • identificarea de către entitatea raportoare a operaţiunilor neordinare sau suspecte, inclusiv a celor ocazionale sau potenţiale, precum şi a surselor mijloacelor folosite de client în aceste operaţiuni.

Hotărârea a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Odată cu publicarea noului Regulament, a fost abrogată Hotărârea CNPF nr. 38/1/2018 cu privire la aprobare Regulament privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pe piaţa financiară nebancară.

În Monitorul Oficial din 23 ianuarie 2024 a fost publicată Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Documentul stabileşte cerinţe privind: aplicarea măsurilor de precauţie, inclusiv de identificare a clientului şi a beneficiarului efectiv; identificarea şi evaluarea riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului; controlul intern, elaborarea şi implementarea politicilor şi programelor proprii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului; păstrarea datelor; raportarea activităţilor şi tranzacţiilor suspecte; precum şi alte cerinţe în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

Regulamentul se aplică enitităților raportoare determinate de Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, și anume: societăților de investiții, societăților de registru, Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, precum și administratorilor fondurilor de pensii facultative, societățile de administrare a investițiilor.

Potrivit pct. 3 din Regulament, entitatea raportoare este responsabilă pentru elaborarea, aprobarea şi asigurarea aplicării unor programe proprii adecvate privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. În conformitate cu cadrul legal, programele reprezintă politici şi proceduri, inclusiv reguli aferente măsurilor de precauție privind clienții, norme de etică şi profesionalism în cadrul entităţii raportoare şi previn implicarea acesteia în acţiuni de spălare a banilor sau finanţare a terorismului.

Documentul mai prevede că entităţile raportoare urmează să aplice măsuri de precauție în privinţa clienţilor, în următoarele situații:

 • la iniţierea relaţiilor de afaceri;
 • la efectuarea tuturor tipurilor de tranzacţii ocazionale:
  • în valoare de peste 20000 de lei – dacă tranzacţia se efectuează printr-o singură operaţiune, prin intermediul prestatorilor de servicii de plată, inclusiv cu utilizarea mijloacelor electronice;
  • în valoare de peste 200000 de lei – dacă tranzacţia se efectuează prin una sau mai multe operaţiuni care au legătură între ele, ţinând cont de cerinţele la nivel naţional;
 • atunci când există o suspiciune de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, independent de derogări, scutiri sau limite stabilite;
 • atunci când există suspiciuni privind veridicitatea, suficienţa şi precizia datelor de identificare obţinute anterior.

Măsurile de precauţie privind clienţii vor fi aplicate de către entitatea raportoare atât clienţilor noi, cât şi clienţilor existenţi, prin adoptarea de măsuri adecvate şi bazate pe risc. Informaţia cu privire la identificarea clienţilor şi a beneficiarilor efectivi ai acestora se va actualiza ori de câte ori este necesar, dar cel puţin anual - pentru clienţii cu grad de risc sporit şi cel puțin odată la 3 ani - pentru cei cu grad de risc scăzut.

Regulamentul mai stabilește că entitățile raportoare vor monitoriza continuu tranzacţiile sau relaţiile de afaceri cu clientul, pentru a se asigura că acestea sunt conforme informaţiilor furnizate. Procedurile privind monitorizarea continuă a conturilor şi a tranzacţiilor includ:

 • determinarea operaţiunilor ordinare (specifice) ale clientului;
 • monitorizarea operaţiunilor clientului în scopul determinării corespunderii operaţiunilor ordinare (specifice) pentru acel client sau pentru clienţii din cadrul categoriilor similare cu profilul de risc al acestora;
 • dispunerea de proceduri de raportare adecvate în scopul prezentării către persoanele responsabile a informaţiei din cadrul tuturor sistemelor necesare pentru identificarea, analiza şi monitorizarea eficientă a conturilor clienţilor cu grad de risc sporit;
 • identificarea de către entitatea raportoare a operaţiunilor neordinare sau suspecte, inclusiv a celor ocazionale sau potenţiale, precum şi a surselor mijloacelor folosite de client în aceste operaţiuni.

Hotărârea a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Odată cu publicarea noului Regulament, a fost abrogată Hotărârea CNPF nr. 38/1/2018 cu privire la aprobare Regulament privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pe piaţa financiară nebancară.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...