37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Noul regulament al legii actualizate a comerțului interior a fost consultat cu reprezentanții mediului de afaceri

Noul regulament al legii actualizate a comerțului interior a fost consultat cu reprezentanții mediului de afaceri

18.11.2022317 views Ministerul Economiei
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Economiei a organizat o ședință de consultări publice, unde a fost prezentat și discutat, împreună cu reprezentanți ai mediului de afaceri, proiectul de act normativ referitor la regulamentele și regulile comerțului interior. 

Scopul acestor consultări publice este de a elimina ambiguitățile de implementare și a normelor juridice concurente, care se regăsesc în diferite acte de reglementare, aprobate prin hotărâri de Guvern și care necesită a fi modificate sau abrogate, dar și pentru a operaționaliza eliminarea practicilor neloiale, conform legii 231/2010, privind comerțul interior.

Reprezentanții mediului de afaceri au avut ocazia să aibă un dialog cu cei din cadrul asociațiilor profesionale și ai autorităților publice centrale și locale, printer care Ministerul Economiei, Ministerul Sănătății, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Inspectoratul Național pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, Primăria mun. Chișinău.

În cadrul ședinței au fost discutate proiectele a trei regulamente: Regulamentul sanitar pentru unităţile comerciale cu profil alimentar, Regulile specifice de prestare a serviciilor de alimentaţie publică și Regulamentul sanitar pentru unităţile de alimentaţie publică.

Mai mult, participanții au dezbătut subiecte, precum revizuirea proiectelor în scopul simplificării cerințelor pentru mediul de afaceri; excluderea normelor din cadrul normativ primar (legi); anularea/abrogarea regulamentelor discutate și elaborarea unor ghiduri de implementare a normelor din legi; examinarea bunelor practici ale uniunii Europene referitoare la cerințele sanitare, de igienă și de siguranță a alimentelor, înaintate către întreprinderile micro, dar și elaborarea unor cerințe simplificate etc.

În context, Ministerul Economiei a anunțat despre intenția de contractare a unor experți care, în baza normelor Uniunii Europe să elaboreze propuneri pentru modificarea cadrului normativ al Republicii Moldova, în vederea simplificării cerințelor pentru micii producători.

În plus, s-a convenit ca participanții la ședință să expedieze în scris Ministerului Economiei obiecții și propuneri argumentate pe marginea proiectelor discutate, ținând cont de normele primare, iar ministerul, după definitivarea proiectului în baza propunerilor înaintate, să transmită proiectul spre consultare repetată.

Prima ședință de consultare publică a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea regulamentelor și a regulilor din comerțul interior a avut loc pe 31 octombrie curent, unde au fost discutate 6 Regulamente și reguli referitoare la comerțul interior, care se propun a fi aprobate prin hotărâre de Guvern.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...