37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noul Clasificator al categoriei persoanelor asigurate

Noul Clasificator al categoriei persoanelor asigurate

14.09.20186.921 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Ordinului CNAS nr. 119-A din 04.09.2018, publicat în ediția de astăzi a MO, a fost aprobat un nou Clasificator al categoriilor persoanelor asigurate, în contextul ultimelor modificări efectuate la unele acte legislative prin Legea nr. 178 din 26.07.2018.

Potrivit aceluiași ordin, prevederile Ordinului nr. 236-A din 13.12.2017 cu privire la aprobarea Clasificatorului categoriilor persoanelor asigurate au fost abrogate.

Cod/Код

Denumirea categoriei/
Наименование категории

Tarifele cotelor pe an/2018
Тариф взносов на год 2018

angajator/работодатель

persoana asigurată/застрахованное лицо

101

PERSOANĂ ANGAJATĂ PE BAZĂ DE CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ НА ОСНОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

23%

6%

18%

6%

105

PERSOANĂ ANGAJATĂ PRIN CONTRACT CIVIL
ЛИЦО РАБОТАЮЩЕЕ ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМУ ДОГОВОРУ

23%

6%

18%

6%

116

PERSOANĂ CARE A BENEFICIAT DE CAREVA PLĂŢI DUPĂ ELIBERARE
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ КАКИЕ-ЛИБО ВЫПЛАТЫ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ

23%

6%

18%

6%

22%

6%

33%

6%

26%

6%

2829

6%

2214

6%

123

PERSOANĂ ANGAJATĂ PRIN CUMUL
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

23%

6%

18%

6%

22%

6%

33%

6%

26%

6%

2829

6%

2214

6%

124

PERSOANĂ ÎN FUNCŢIE ELECTIVĂ SAU NUMITĂ ÎN ORGANELE EXECUTIVE, LEGISLATIVE SAU JUDECĂTOREŞTI
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ НА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТЯХ ИЛИ В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИЛИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

23%

6%

137

PERSOANĂ NEANGAJATĂ LA ENTITATE, CARE A BENEFICIAT DE PLĂȚI UNICE
ЛИЦО НЕРАБОТАЮЩЕЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПАЛУЧИВШЕЕ РАЗОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

23%

6%

18%

6%

22%

6%

33%

6%

26%

6%

2829

6%

2214

6%

143

PERSOANĂ CARE A BENEFICIAT DE PLAŢI CU CARACTER UNIC PE PERIOADA CONCEDIULUI DE MATERNITATE SAU CONCEDIULUI DE ÎNGRIJIRE A COPILULUI
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ РАЗОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ВО ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ В ОТПУСКЕ ПО МАТЕРИНСТВУ ИЛИ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

23%

6%

18%

6%

22%

6%

33%

6%

26%

6%

2829

6%

2214

6%

145

PERSOANĂ ANGAJATĂ, CARE ÎNTRUNEŞTE CONDIŢIILE STIPULATE LA ART.24 ALIN. (21) AL LEGII PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A TITLURILOR I ŞI II ALE CODUL FISCAL
ЛИЦO, ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ЧАСТЬЮ (20) СТАТЬИ 24 ЗАКОНА О ВВЕДЕНИЕ РАЗДЕЛОВ I И II НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

2829

6%

2214

6%

147

PERSOANĂ ANGAJATĂ ÎN SECTORUL AGRAR ÎN BAZA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ ANTRENATĂ ÎN ACTIVITĂŢILE PREVĂZUTE ÎN GRUPELE 01.1-01.6 DIN CLASIFICATORUL ACTIVITĂŢILOR DIN ECONOMIA MOLDOVEI
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГРУППАМИ 01.1- 01.6 КЛАССИФИКАТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛДОВЫ

22%

6%

18%

6%

148

PERSOANĂ, ANGAJATĂ CARE ACTIVEAZĂ ÎN CONDIŢII SPECIALE DE MUNCĂ CONFORM ANEXEI NR. 6 LA LEGEA BASS
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ № 6 К ЗАКОНУ О БЮДЖЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

33%

6%

26%

6%

151

EXECUTOR JUDECĂTORESC
СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

*

8424

152

MEDIATOR
МЕДИАТОР

*

8424

15311

PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE  PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ CAUZATĂ DE BOLI OBIŞNUITE SAU DE ACCIDENTE NELEGATE DE MUNCĂ, ACHITATĂ DIN CONTUL ANGAJATORULUI
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ  ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ОБЩИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ИЛИ НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ, НЕ СВЯЗАННЫМ С РАБОТОЙ, ВЫПЛАЧЕННОЕ ИЗ  СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ

0

0

15312

PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ CAUZATĂ DE BOLI OBIŞNUITE SAU DE ACCIDENTE NELEGATE DE MUNCĂ, ACHITATĂ DIN MIJLOACELE BASS
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ОБЩИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ИЛИ НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ, НЕ СВЯЗАННЫМ С РАБОТОЙ, ВЫПЛАЧЕННОЕ ИЗ СРЕДСТВ БГСС

0

0

15321

PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ CAUZATĂ DE UN ACCIDENT DE MUNCĂ SAU DE O BOALĂ PROFESIONALĂ, ACHITATĂ DIN CONTUL ANGAJATORULUI
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В СВЯЗИ С НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ВЫПЛАЧЕНЕННОЕ ИЗ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ

0

0

15322

PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ CAUZATĂ DE UN ACCIDENT DE MUNCĂ SAU DE O BOALĂ PROFESIONALĂ, ACHITATĂ DIN MIJLOACELE BASS
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В СВЯЗИ С НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ,  ВЫПЛАЧЕННОЕ ИЗ СРЕДСТВ БГСС

0

0

15332

PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE PENTRU ÎNGRIGIREA COPILULUI BOLNAV, ACHITATĂ DIN MIJLOACELE BASS
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ, ВЫПЛАЧЕННОЕ ИЗ БГСС

0

0

15342

PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ, PLATITĂ DIN PRIMA ZI DE INCAPACITATE DIN MIJLOACELE BASS
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ВЫПЛАЧЕННОЕ С ПЕРВОГО ДНЯ ИЗ СРЕДСТВ БГСС

0

0

155

PERSOANĂ, CARE A PRELUNGIT CONCEDIUL ANUAL
ЛИЦО, ПРОДЛИВШЕЕ ГОДОВОЙ ОТПУСК

0

0

156

PERSOANĂ CARE SI-A RELUAT ACTIVITATEA CU PROGRAM PARŢIAL PINA LA EXPIRAREA CONCEDIULUI PENTRU  ÎNGRIJIREA COPULULUI PÎNĂ LA VÎRSTA DE 3 ANI
ЛИЦО, КОТОРОЕ ВОЗОБНОВИЛО ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОКРАЩЕННОМУ РАБОЧЕМУ ГРАФИКУ ДО ОКОНЧАНИЯ   ОТПУСКА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3 ЛЕТ

23%

6%

18%

6%

22%

6%

33%

6%

26%

6%

2829

6%

2214

6%

159

PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU NEPLĂTIT (DIN CONT PROPRIU)
ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В НЕОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ (ЗА СВОЙ СЧЕТ)

0

0

160

PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU ORDINAR PLATIT
ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ОЧЕРЕДНОМ ОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ

23%

6%

18%

6%

22%

6%

33%

6%

26%

6%

2829

6%

2214

6%

161

PERSOANĂ ANGAJATĂ ÎN BAZA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ ÎN SECTORUL AGRAR ANTRENATĂ ÎN ALTE ACTIVITĂŢI DECÎT CELE DIN GRUPELE 01.1-01.6 DIN CLASIFICATORUL ACTIVITĂŢIILOR DIN ECONOMIEA MOLDOVEI
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГРУППАМИ 01.1- 01.6 КЛАССИФИКАТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛДОВЫ

23%

6%

18%

6%

162

PERSOANA ANGAJATĂ ÎN BAZA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ, REZIDENTUL PARCULUI DIN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIILOR
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ, РЕЗИДЕНТ ПАРКА СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

23%

6%

16211

PERSOANA ANGAJATĂ ÎN BAZA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ, REZIDENTUL PARCULUI DIN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIILOR, CARE ŞI-A RELUAT ACTIVITATEA CU PROGRAM PARŢIAL PÎNĂ LA EXPIRAREA CONCEDIULUI PENTRU ÎNGRIJIREA COPILULUI PÎNĂ LA VÎRSTA DE 3 ANI
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ, РЕЗИДЕНТ ПАРКА СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРОЕ ВОЗОБНОВИЛО ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОКРАЩЕННОМУ РАБОЧЕМУ ГРАФИКУ ДО ОКОНЧАНИЯ ОТПУСКА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3 ЛЕТ

23%

6%

163

PERSOANĂ, MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
ЛИЦО, ЧЛЕН АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА

23%

6%

18%

6%

164

ADMINISTRATOR AUTORIZAT
АВТОРИЗИРОВАННЫЙ АДМИНИСТРАТОР

*

8424

167

PERSOANĂ FIZICĂ CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE ÎN DOMENIUL COMERŢULUI CU AMĂNUNTUL
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

*

8424

168

PERSOANĂ RESTABILITĂ LA SERVICIU ÎN BAZA HOTĂRÎRII INSTANŢEI DE JUDECATĂ
ЛИЦО, КОТОРОЕ БЫЛО ВОССТАНОВЛЕНО НА РАБОТЕ ПО РЕШЕНИЮ СУДЕБНОГО ОРГАНА

23%

6%

18%

6%

22%

6%

33%

6%

26%

6%

2829

6%

2214

6%

901

PERSOANĂ SUPUSĂ MILITAR, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE PENTRU CONCEDIUL MEDICAL
 ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ПОЛУЧИВШИЙ ПОСОБИЕ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОТПУСКУ

23%

6%

902

PERSOANĂ SUPUSĂ MILITAR, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE DE MATERNITATE
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ПОЛУЧИВШИЙ ПОСОБИЕ ПО МАТЕРИНСТВУ

0

0

903

PERSOANĂ SUPUSĂ MILITAR, CARE A BENEFICIAT DE COMPENSAŢIE PENTRU CONCEDIILE ANUALE DE ODIHNĂ NEFOLOSITE
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ПОЛУЧИВШИЙ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ  ЕЖЕГОДНЫЕ  ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТПУСКА

23%

6%

Conform Ordinului CNAS nr. 119-A din 04.09.2018, publicat în ediția de astăzi a MO, a fost aprobat un nou Clasificator al categoriilor persoanelor asigurate, în contextul ultimelor modificări efectuate la unele acte legislative prin Legea nr. 178 din 26.07.2018.

Potrivit aceluiași ordin, prevederile Ordinului nr. 236-A din 13.12.2017 cu privire la aprobarea Clasificatorului categoriilor persoanelor asigurate au fost abrogate.

Cod/Код

Denumirea categoriei/
Наименование категории

Tarifele cotelor pe an/2018
Тариф взносов на год 2018

angajator/работодатель

persoana asigurată/застрахованное лицо

101

PERSOANĂ ANGAJATĂ PE BAZĂ DE CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ НА ОСНОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

23%

6%

18%

6%

105

PERSOANĂ ANGAJATĂ PRIN CONTRACT CIVIL
ЛИЦО РАБОТАЮЩЕЕ ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМУ ДОГОВОРУ

23%

6%

18%

6%

116

PERSOANĂ CARE A BENEFICIAT DE CAREVA PLĂŢI DUPĂ ELIBERARE
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ КАКИЕ-ЛИБО ВЫПЛАТЫ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ

23%

6%

18%

6%

22%

6%

33%

6%

26%

6%

2829

6%

2214

6%

123

PERSOANĂ ANGAJATĂ PRIN CUMUL
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

23%

6%

18%

6%

22%

6%

33%

6%

26%

6%

2829

6%

2214

6%

124

PERSOANĂ ÎN FUNCŢIE ELECTIVĂ SAU NUMITĂ ÎN ORGANELE EXECUTIVE, LEGISLATIVE SAU JUDECĂTOREŞTI
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ НА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТЯХ ИЛИ В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИЛИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

23%

6%

137

PERSOANĂ NEANGAJATĂ LA ENTITATE, CARE A BENEFICIAT DE PLĂȚI UNICE
ЛИЦО НЕРАБОТАЮЩЕЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПАЛУЧИВШЕЕ РАЗОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

23%

6%

18%

6%

22%

6%

33%

6%

26%

6%

2829

6%

2214

6%

143

PERSOANĂ CARE A BENEFICIAT DE PLAŢI CU CARACTER UNIC PE PERIOADA CONCEDIULUI DE MATERNITATE SAU CONCEDIULUI DE ÎNGRIJIRE A COPILULUI
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ РАЗОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ВО ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ В ОТПУСКЕ ПО МАТЕРИНСТВУ ИЛИ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

23%

6%

18%

6%

22%

6%

33%

6%

26%

6%

2829

6%

2214

6%

145

PERSOANĂ ANGAJATĂ, CARE ÎNTRUNEŞTE CONDIŢIILE STIPULATE LA ART.24 ALIN. (21) AL LEGII PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A TITLURILOR I ŞI II ALE CODUL FISCAL
ЛИЦO, ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ЧАСТЬЮ (20) СТАТЬИ 24 ЗАКОНА О ВВЕДЕНИЕ РАЗДЕЛОВ I И II НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

2829

6%

2214

6%

147

PERSOANĂ ANGAJATĂ ÎN SECTORUL AGRAR ÎN BAZA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ ANTRENATĂ ÎN ACTIVITĂŢILE PREVĂZUTE ÎN GRUPELE 01.1-01.6 DIN CLASIFICATORUL ACTIVITĂŢILOR DIN ECONOMIA MOLDOVEI
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГРУППАМИ 01.1- 01.6 КЛАССИФИКАТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛДОВЫ

22%

6%

18%

6%

148

PERSOANĂ, ANGAJATĂ CARE ACTIVEAZĂ ÎN CONDIŢII SPECIALE DE MUNCĂ CONFORM ANEXEI NR. 6 LA LEGEA BASS
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ № 6 К ЗАКОНУ О БЮДЖЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

33%

6%

26%

6%

151

EXECUTOR JUDECĂTORESC
СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

*

8424

152

MEDIATOR
МЕДИАТОР

*

8424

15311

PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE  PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ CAUZATĂ DE BOLI OBIŞNUITE SAU DE ACCIDENTE NELEGATE DE MUNCĂ, ACHITATĂ DIN CONTUL ANGAJATORULUI
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ  ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ОБЩИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ИЛИ НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ, НЕ СВЯЗАННЫМ С РАБОТОЙ, ВЫПЛАЧЕННОЕ ИЗ  СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ

0

0

15312

PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ CAUZATĂ DE BOLI OBIŞNUITE SAU DE ACCIDENTE NELEGATE DE MUNCĂ, ACHITATĂ DIN MIJLOACELE BASS
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ОБЩИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ИЛИ НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ, НЕ СВЯЗАННЫМ С РАБОТОЙ, ВЫПЛАЧЕННОЕ ИЗ СРЕДСТВ БГСС

0

0

15321

PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ CAUZATĂ DE UN ACCIDENT DE MUNCĂ SAU DE O BOALĂ PROFESIONALĂ, ACHITATĂ DIN CONTUL ANGAJATORULUI
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В СВЯЗИ С НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ВЫПЛАЧЕНЕННОЕ ИЗ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ

0

0

15322

PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ CAUZATĂ DE UN ACCIDENT DE MUNCĂ SAU DE O BOALĂ PROFESIONALĂ, ACHITATĂ DIN MIJLOACELE BASS
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В СВЯЗИ С НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ,  ВЫПЛАЧЕННОЕ ИЗ СРЕДСТВ БГСС

0

0

15332

PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE PENTRU ÎNGRIGIREA COPILULUI BOLNAV, ACHITATĂ DIN MIJLOACELE BASS
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ, ВЫПЛАЧЕННОЕ ИЗ БГСС

0

0

15342

PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ, PLATITĂ DIN PRIMA ZI DE INCAPACITATE DIN MIJLOACELE BASS
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ВЫПЛАЧЕННОЕ С ПЕРВОГО ДНЯ ИЗ СРЕДСТВ БГСС

0

0

155

PERSOANĂ, CARE A PRELUNGIT CONCEDIUL ANUAL
ЛИЦО, ПРОДЛИВШЕЕ ГОДОВОЙ ОТПУСК

0

0

156

PERSOANĂ CARE SI-A RELUAT ACTIVITATEA CU PROGRAM PARŢIAL PINA LA EXPIRAREA CONCEDIULUI PENTRU  ÎNGRIJIREA COPULULUI PÎNĂ LA VÎRSTA DE 3 ANI
ЛИЦО, КОТОРОЕ ВОЗОБНОВИЛО ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОКРАЩЕННОМУ РАБОЧЕМУ ГРАФИКУ ДО ОКОНЧАНИЯ   ОТПУСКА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3 ЛЕТ

23%

6%

18%

6%

22%

6%

33%

6%

26%

6%

2829

6%

2214

6%

159

PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU NEPLĂTIT (DIN CONT PROPRIU)
ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В НЕОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ (ЗА СВОЙ СЧЕТ)

0

0

160

PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU ORDINAR PLATIT
ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ОЧЕРЕДНОМ ОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ

23%

6%

18%

6%

22%

6%

33%

6%

26%

6%

2829

6%

2214

6%

161

PERSOANĂ ANGAJATĂ ÎN BAZA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ ÎN SECTORUL AGRAR ANTRENATĂ ÎN ALTE ACTIVITĂŢI DECÎT CELE DIN GRUPELE 01.1-01.6 DIN CLASIFICATORUL ACTIVITĂŢIILOR DIN ECONOMIEA MOLDOVEI
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГРУППАМИ 01.1- 01.6 КЛАССИФИКАТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛДОВЫ

23%

6%

18%

6%

162

PERSOANA ANGAJATĂ ÎN BAZA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ, REZIDENTUL PARCULUI DIN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIILOR
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ, РЕЗИДЕНТ ПАРКА СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

23%

6%

16211

PERSOANA ANGAJATĂ ÎN BAZA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ, REZIDENTUL PARCULUI DIN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIILOR, CARE ŞI-A RELUAT ACTIVITATEA CU PROGRAM PARŢIAL PÎNĂ LA EXPIRAREA CONCEDIULUI PENTRU ÎNGRIJIREA COPILULUI PÎNĂ LA VÎRSTA DE 3 ANI
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ, РЕЗИДЕНТ ПАРКА СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРОЕ ВОЗОБНОВИЛО ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОКРАЩЕННОМУ РАБОЧЕМУ ГРАФИКУ ДО ОКОНЧАНИЯ ОТПУСКА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3 ЛЕТ

23%

6%

163

PERSOANĂ, MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
ЛИЦО, ЧЛЕН АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА

23%

6%

18%

6%

164

ADMINISTRATOR AUTORIZAT
АВТОРИЗИРОВАННЫЙ АДМИНИСТРАТОР

*

8424

167

PERSOANĂ FIZICĂ CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE ÎN DOMENIUL COMERŢULUI CU AMĂNUNTUL
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

*

8424

168

PERSOANĂ RESTABILITĂ LA SERVICIU ÎN BAZA HOTĂRÎRII INSTANŢEI DE JUDECATĂ
ЛИЦО, КОТОРОЕ БЫЛО ВОССТАНОВЛЕНО НА РАБОТЕ ПО РЕШЕНИЮ СУДЕБНОГО ОРГАНА

23%

6%

18%

6%

22%

6%

33%

6%

26%

6%

2829

6%

2214

6%

901

PERSOANĂ SUPUSĂ MILITAR, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE PENTRU CONCEDIUL MEDICAL
 ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ПОЛУЧИВШИЙ ПОСОБИЕ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОТПУСКУ

23%

6%

902

PERSOANĂ SUPUSĂ MILITAR, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE DE MATERNITATE
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ПОЛУЧИВШИЙ ПОСОБИЕ ПО МАТЕРИНСТВУ

0

0

903

PERSOANĂ SUPUSĂ MILITAR, CARE A BENEFICIAT DE COMPENSAŢIE PENTRU CONCEDIILE ANUALE DE ODIHNĂ NEFOLOSITE
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ПОЛУЧИВШИЙ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ  ЕЖЕГОДНЫЕ  ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТПУСКА

23%

6%

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...